Filtr

Výroba traktorů v Zetoru pokračuje

Výroba našeho tradičního producenta traktorů se nezastavila. Po jejím opětovném zahájení (v říjnu 2000) se do současné doby podařilo vyrobit téměř 600 traktorů, jejichž cílovou zemí bylo Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Angola, Slovinsko, Turecko, Chorvatsko asi 20 traktorů bylo určeno pro naše zemědělce. Nyní je vedeno...

Kategorie: Nezařazené

Sklízecí mlátičky do moderních zemědělských podniků

Náročné podmínky provozu sklízecích mlátiček vyžadují neustálé zvyšování výkonnosti,spolehlivosti a komfortu obsluhy. Pracovníci firmy Massey Ferguson vycházeli při konstrukci sklízecích mlátiček řady 7200 z provozem osvědčených modelů MF 30/40. Některými konstrukčními změnami bylo dosaženo vyšší průchodnosti a tím i výkonnosti nové typové řady.

Kategorie: Nezařazené

Bezorebné secí stroje pro velké výměry

Zatím co u konvenční agrotechniky s orbou je půda intenzivně nakypřena a následně rozdrobena, urovnána a utužena, je u bezorebných technologií orba vynechána a půda je zpracována mělce nebo povrchově, případně jsou obiloviny a některé další plodiny sety přímo do nezpracované půdy. Právě pro bezorebné setí na velkých výměrách vyrábí...

Kategorie: Nezařazené

Největší mobilní sušička přijela na kukuřici do Polabí

V několika posledních letech je díky vysokým nákladům na sušení formou služeb patrný nárůst zájmů prvovýrobců o sušení zrnin ve vlastní režii. Jedním z podniků který stál před úkolem snížit náklady na sušení, aby dosáhl rentability pěstování kukuřice, byl i Moras Moravany a.s. hospodařící v okrese Pardubice. V Moravanech se...

Kategorie: Nezařazené

UNIMARCO začíná, MARCO EXPORT končí

Postřikovače jsou významnou součástí integrované ochrany rostlin. K jakým změnám došlo na českém trhu s postřikovači HARDI jsme se zeptali pana Roberta Mladenova, předsedy představenstva firmy UNIMARCO a.s., generálního importéra postřikovačů HARDI do České i Slovenské republiky.

Kategorie: Nezařazené

Nosič výměnných nástaveb Tatra 815 Agro

Jednou z nejčastěji se opakujících činností v zemědělství je bezpochyby transport materiálu. Vzhledem k různorodosti požadovaných operací a naprosto odlišným fyzikálním vlastnostem přepravovaných materiálů není možné vyrobit jeden univerzální dopravní prostředek. Není pochyb o tom, že vlastnit speciální stroj pro dopravu jednotlivých materiálu je ekonomicky nevýhodné. Jednou z možností jak...

Kategorie: Nezařazené

Investice dopomohou k větší samostatnosti podniku

Ačkoliv je již hlavní sklizňová sezóna letošního roku nenávratně pryč, rádi bychom se k ní ještě jednou vrátili prostřednictvím reportáže ze zajímavého zemědělského družstva. V Blížkovicích nám totiž Ing. Rudolf Petříček, Ing. Vladimír Nečesal a Ing. Cyril Říha, představitelé vedení družstva, ukázali, jak se jim vyplatilo investovat do technologií a...

Kategorie: Nezařazené

Dokonalý pomocník pro lesnictví

Harvestor je velmi důmyslé strojní zařízení, které je schopno nahradit množství zdlouhavé a namáhavé práce lidských rukou a zvládnout těžbu rychle, levně – a přitom vůči přírodě šetrně. Ve spojení s vyvážecí soupravou dává lesníkům do rukou převratnou technologii, která je vysoce produktivní při výchovných zásazích i mýtní těžbě, a...

Kategorie: Nezařazené