Filtr

V Košeticích bylo možné srovnávat

U příležitosti setkání Svazu pěstitelů a zpracovatelů brambor Solana proběhla v areálu Agrodružstva Košetice výstava strojů pro pěstování brambor. I když počasí akci nepřálo a stroje do polí vyjet nemohly, měli zemědělci možnost shlédnout novinky renomovaných firem, které se výrobou těchto strojů zabývají, alespoň na výstavní ploše. Výstaviště bylo zaplněno...

Kategorie: Nezařazené

MOŽNOSTI MAPOVÁNÍ VÝNOSU OBILNIN

Zjišťování okamžitého výnosu zrnin je v současné době nejlépe propracované. Systémy, sloužícími k získávání těchto údajů, jsou na přání zákazníka vybavovány sklízecí mlátičky všech významných výrobců. Potřebné snímače jsou napojeny na palubní počítač stroje. Snímače okamžitého výnosu mohou pracovat samostatně. V tomto případě poskytují pouze některé důležité provozní údaje (např....

Kategorie: Nezařazené

Sběrací návěsy v technologiích sklizně píce

Důsledkem poklesu domácí zemědělské produkce v živočišné výrobě je i snižování stavů chovu hospodářských zvířat, zejména celkového stavu dojnic a skotu. Souběžně s tímto poklesem dochází ke změně struktury pěstovaných pícnin zabezpečujících krmivovou základnu objemné píce ve formě sena, senáží, siláží i zeleného krmiva. Postupně dochází ke zvyšování plošného zastoupení...

Kategorie: Nezařazené

Samojízdné sklízecí řezačky na našem trhu

Na českém trhu se zemědělskou technikou operuje mnoho firem nabízejících zemědělské stroje pro sklizeň pícnin. Nejde pouze o firmy české, ale především o firmy zahraniční, které se snaží rozšířit výběr strojů pro české zemědělce. Sklizňové stroje firmy Claas jsou u nás nejrozšířenější a mají v našem zemědělství dlouholetou tradici. ...

Kategorie: Nezařazené

FIMA show v Zaragoze

Zaragoza je krásné Španělské město, které má krásné a moderní výstaviště, kde každý rok probíhá specializovaný zemědělský veletrh s názvem FIMA. Přesněji řečeno, jeden rok a to ten letošní je specializovaný na zemědělskou techniku a rostlinnou výrobu, v sudém roce je výstava věnovaná živočišné výrobě. Na začátku dubna je tak...

Kategorie: Nezařazené

Posklizňové ošetřování a skladování zrnin

Základem racionální výživy je přísná kontrola, šetrné zacházení a přírodní stav potravinářských zrnin. Proto hlavní zásadou jsou minimální úpravy, které nesmějí snížit v žádném případě biologickou hodnotu zrnin. Zemědělské podniky musejí usilovat o nejvyšší kvalitu své produkce a její prodej za nejvyšší cenu. Jestliže dříve se podstatná produkce prodávala okamžitě...

Kategorie: Nezařazené

Nové sklízecí mlátičky Claas Medion

Firma Claas, která sídlí v městečku Harsewinkel, které se nachází na území SRN zaujímá zejména na evropských trzích přední místa v prodeji strojů pro sklizeň pícnin a zrnin. Její stroje znají dobře zemědělci i u nás. Mezi nové produkty ve výrobním programu firmy patří také sklízecí mlátičky Medion s typovým...

Kategorie: Nezařazené

V Beauvais nespí na vavřínech

Traktory Massey Ferguson typových řad MF 6200 a MF 8200 nejsou na našich polích žádným nováčkem. Každý výrobce traktorů se neustále snaží o vylepšování svých strojů a ani Massey Ferguson nespí na vavřínech. A tak jsme se mohli při naší návštěvě výrobního závodu ve francouzském Beaevais seznámit s novinkami pro...

Kategorie: Nezařazené

Jak se vyrábějí sklízecí mlátičky za „Velkou louží“

Americké státy Illinois a Iowa jsou jako stvořené pro zemědělskou výrobu. Jedná se totiž o roviny s mocným horizontem úrodné půdy. A tak není divu, že je do těchto oblastí koncentrována výroba zemědělských strojů a mezi jinými i jedné ze světového měřítka největších společností, která je i u nás dobře...

Kategorie: Nezařazené