Pasivní nářadí pro zpracování půdy

Technika pro zpracování půdy má mnoho podob, které vycházejí z různých půdních a klimatických podmínek. Některé typy techniky jsou určeny pro velice úzký druh prací, jiná technika nabízí daleko univerzálnější možnosti využití. Poměrně velkou skupinu nářadí představují modely určené pro zpracování půdy v různých hloubkách, a to zpravidla od podmítky po intenzivní kypření, kdy si intenzivní kypřiče z pohledu hloubky zpracování v ničem nezadají s orbou. Jednotlivé typy nářadí se liší použitými pracovními orgány a jejich provedením, které odpovídá předpokládanému využití. V řadě případů jsou pracovní orgány konstruovány jako zaměnitelné. Z hlediska pracovních orgánů rozdělujeme podmítače a kypřiče na radličkové, diskové a kombinované. Podle typu agregace rozdělujeme techniku na nesenou, polonesenou a taženou. Podmítka a kypření jsou spojeny kromě zpracování půdy také s promísením rostlinných zbytků v určité hloubce profilu. Toho docilují při správné pojezdové rychlosti soupravy. Kromě základních pracovních orgánů se výše uvedené nářadí dodává také s různým příslušenstvím pro urovnávání povrchu, drobení hrud a opětovné utužení. Základní možnosti konstrukce výše uvedeného nářadí si v krátkosti představíme.* Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *