Počasí prověřilo techniku i lidi

I poslední Den Zemědělce v tomto roce provázely zima, jemný déšť a studený vítr. Pro přibližně 500 agronomů a mechanizátorů připravili pořadatelé speciál, který v České republice ještě nikdy nebyl. Šlo o aktivní předvádění postřikovačů, rozmetadel průmyslových a statkových hnojiv, aplikátorů kejdy a sklízečů cukrovky, které se vždycky předváděly jako doplněk jiných Dnů Zemědělce. Pravé podzimní počasí prověřilo na padesát různých kombinací a samojízdných strojů od více než dvaceti firem, ale také promrzlé návštěvníky.

Poprvé v dlouhodobé historii se Den Zemědělce konal na pozemcích soukromého zemědělce. Rodinná farma Ing. Jaroslava Bačiny obhospodařuje 945 hektarů zemědělské půdy a v živočišné výrobě se kromě výkrmu prasat a chovu nosnic zabývá i včelařením. „Letos nám včely udělaly velkou radost, průměrná snůška byla 63 kilogramů medu na včelstvo,“ pochlubil se J. Bačina. „Včely jsme si pořídili proto, že jsme už cítili určitý limit ve výnosech řepky, slunečnice a hořčice. Letos jsme proto například přisunuli asi sto včelstev k pětaosmdesátihektarovému lánu slunečnice a dosáhli jsem zde průměrného výnosu 3,9 tuny. Na jiných pozemcích se výnos pohyboval kolem dvou tun, samozřejmě určitý vliv na to mělo i rozdílné stanoviště. Letošní suchý rok se také u nás projevil především velkými extrémy ve výnosech. Na dobrých stanovištích se výnosy obilnin pohybovaly kolem 7,5 tuny po hektaru, na lehčích půdách to byly pouze tři tuny.“
Rozmetadla průmyslových hnojiv
Po předvedení postřikovačů a sklízečů cukrové řepy zahájila druhou polovinu Dne Zemědělce praktická ukázka rozmetadel průmyslových hnojiv. Aplikoval se ledek amonný v dávce 150 kg na hektar v záběru 20 m.
Společnost Kverneland Czech předvedla nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv Vicon Rotaflow RS-XL 1650 EDW (1). Firma Vicon dodává nesená kotoučová rozmetadla o záběrech 9 až 42 m s kapacitou násypky od 700 l až 3200 l, rozmetadla s větším objemem násypky se pak kombinují s podvozky. Základní předností rozmetadel Vicon je patentovaný systém Rotaflow, kdy hnojivo nepadá z násypky přímo na rozmetací kotouče, ale dopravuje se do rozmetacího kalíšku, jehož dno tvoří vlastní rozmetací disk. Zde materiál dostane kinetickou energii a bočním otvorem vyplouvá na jednotlivé lopatky. Při dopadu na šest odnímatelných a dvě pevné lopatky tak nedochází k rozdrcení jeho jednotlivých částic a hnojivo si uchovává svoje vlastnosti. Zkratka EDW pak značí to, že rozmetadlo je v základu vybaveno elektropohonem – elektrickým nastavením dávky, v závislosti na pojezdové rychlosti traktoru se nastavuje množství rozmetaného materiálu. Toto zařízení lze dodat i na menší typy rozmetadel. S předvedenou soupravou bylo v letošním roce odpracováno zhruba 4,5 tisíce hektarů.
Jako druhé bylo předvedeno nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv Sulky DPX Expert (2), které na českém trhu nabízí společnost Moreau Agri. Objem zásobníku je 1500 l, může se však po 300 l zvětšovat až do kapacity 2400 litrů. Pracovní záběr stroje se podle typu zvolených lopatek pohybuje od 12 do 18 m, nebo od 18 do 28 metrů. Tyto stroje jsou vybaveny systémem DPB, což je automatické nastavování dávky v závislosti na změně pracovní rychlosti. Při hraničním rozmetání je možné střídavě uzavřít buď levý nebo pravý přívod k rozmetacímu kotouči. Sulky vyrábí také řadu rozmetadel Magnum, které jsou větší než Expert (objem nádrže do 3000 l) a menší stroje Prima o kapacitě zásobníku od 800 l. Za zmínku stojí vysoce kvalitní povrchová úprava rozmetadel, která chrání stroje před agresivními účinky hnojiva. Rozmetadla Sulky se vyznačují velmi příznivým poměrem užitné hodnoty a ceny.
Dvoudiskové rozmetadlo průmyslových hnojiv Kuhn MDS 1141 (3) předvedla v Klíčanech společnost Agrotec. MDS znamená multifunkční disk, který je určen pro všechny typy hnojení, přihnojování či ohraničené rozmetání. Pracovní záběr rozmetadla je až 28 m. Všechny typy rozmetadel Kuhn lze doplnit různými typy regulací Quantron, kdy je možné pomocí čidla na pojezdovém kole traktoru snímat pojezdovou rychlost a regulovat dávku. Na rozmetadlo lze připojit i N senzor nebo ho lze využít v systému GPS. Kromě řady MDS vyrábí Rauch i řadu rozmetadel Axera o záběru do 36 m. Na český trh přicházejí buď pod značkou Kuhn nebo Rauch.
Společnost Barták MF se sídlem ve Velkých Chvalovicích předvedla rozmetadlo Amazone ZA-M maxiS (4). Toto největší nesené rozmetadlo ze sortimentu firmy Amazone je osazeno systémem Omnia-Set, který umožňují aplikaci hnojiva do záběru 36 m. Dva rozmetací kotouče jsou vybaveny vždy dvěma snadno a bezpečně seřiditelnými lopatkami, které umožňují šikmý rozhoz zvláště do vzrostlých porostů. Díky nízkým otáčkám kotoučů (přibližně 720 ot. za minutu) se aplikované hnojivo nepoškozuje. Rozmetací ústrojí z nerezové ocele zajišťuje dlouhou životnost. Základní násypka má objem 1500 litrů, s nástavbou se kapacita zvýší až na 3000 litrů. Rozmetadla Amazone se vyznačují především přesností rozhozu a spolehlivostí.
Druhou polovinu aktivního předvádění rozmetadel průmyslových hnojiv zahájil systémový nosič nářadí Fastrac s připojeným velkoobjemovým překládačem a zásobníkem hnojiva Rauch TWS 5000, který měl na svém tříbodovém závěsu rozmetadlo Axera H EMC (5). Toto v současnosti nejmodernější rozmetadlo Rauch představila v Klíčanech společnost Toko Agro. Zásobník hnojiva s hydraulicky poháněným šnekem se vyznačuje odpruženou ojí na silentblocích, maximální rychlostí 40 km/hod. a výškově stavitelným tříbodovým závěsem pro uchycení rozmetadla. Rozmetadlo Axera je poháněné hydromotory, nikoli vývodovým hřídelem. Označení EMC znamená, že vlastní aplikaci hnojiva řídí počítač na základě okamžité pracovní rychlosti, hmotnosti hnojiva v rozmetadle, nastavené dávky a záběru. Elektronicky se měří průtok hnojiva, což umožňuje automatické nastavení dávky a dodržení průtoku u každého otevřeného výpadu v závislosti na sypkosti hnojiva a průběhu rozmetání. Systém automaticky změří jaké množství hnojiva momentálně rozmetacím ústrojím prochází a na základě nastavených parametrů, čili záběru a dávky na hektar, samo upraví průtok.
Hned dvě velkoplošná univerzální rozmetadla hnojiv Güstrower představila společnost CRS Marketing. Na nosiči SAM bylo nejdříve předvedeno elektronicky řízené rozmetadlo Güstrower D-054 (6) o objemu 4 m3, které lze využít v systému GPS. Jeho velkou předností je řetězový dopravník a hydraulicky poháněné rozmetací ústrojí. Rozmetadlo dokáže aplikovat jak granulovaná hnojiva, tak i méně kvalitní látky, např. sírany, lze s ním také vápnit. Na základní nástavbu je možné nasadit i šnek na suché vápno. Druhý tažený model Güstrower D-057 (7) o objemu 11 m3 byl pouze představen. Toto největší rozmetadlo na průmyslová hnojiva na našem trhu má stejné rozmetací ústrojí i stejnou elektronickou výbavu jako předchozí model. Pokud jede traktor rychlostí kolem 20 km/hod., pohybuje se hodinová výkonnost tohoto stroje kolem 30 hektarů. Model D-057, který v provozu prakticky nahradí tři návěsná rozmetadla, velice dobře rozmetá granulované hnojivo až do záběru 36 m, vápno do vzdálenosti 12 m, může však aplikovat i drůbeží trus.
Poslední rozmetadlo průmyslových hnojiv předvedla společnost MF Servis Louny, která na českém trhu zajišťuje prodej techniky Massey Ferguson, rozmetadel Boqballe a přepravních vozů Perrein. Předvedený tažený model byl složen z přepravního vozu Perrein Jumbo a rozmetadla Boqballe M3W se záběrem až 36 metrů. Přepravníky Jumbo mohou mít objem 4000, 6500 nebo 9000 litrů, v jejich standardní výbavě je zadní tříbodový závěs a průběžný vývodový hřídel. K rozmetadlu se pak nemusí dodávat již žádné hydropohony. Ve standardní výbavě je dále hydraulicky stavitelná noha, která pracuje nezávisle na hydraulice traktoru. Přepravu hnojiva do rozmetadla během jízdy zajišťuje příčkový dopravník. Aplikaci hnojiv, především však zásobního hnojení, lze uskutečňovat prostřednictvím systému GPS. Rozmetadlo Boqballe M3W vybavené Calibratorem UNIQ je založeno na konstrukčním spojení mechanických a elektronických prvků. Calibrator zajišťuje rovnoměrné rozptýlení hnojiva bez ohledu na rychlost jízdy traktoru.
Špatná ekonomická situace
Z mnoha rozhovorů mezi návštěvníky Dne Zemědělce vyplynula následující skutečnost. Tou je určitě špatná ekonomická situace řady zemědělských podniků, kterým chybějí finanční zdroje nejen na případné investice, ale i každodenní provoz. Potvrdil nám to Ing. František Klíma, předseda představenstva Kladrubská a. s., kde měli letos nejnižší výnosy obilovin od roku 1976, v průměru 2,85 tuny. Prakticky všechno obilí šlo na úhradu závazků a v podniku nezůstalo nic.
„Hlasoval jsem pro vstup do Evropské unie, neboť jsem očekával, že budeme mít stejné soutěžní podmínky jako sedláci v unii,“ říká zasmušile F. Klíma a pokračuje. „Dnes již víme, že stejné podmínky mít nebudeme. Abychom vůbec přežili a dočkali se vstupu do Evropské unie, museli jsem přistoupit k tvrdým restrikcím. Zrušili jsme dvě poslední vazné stáje s vysokými náklady a snižujeme stavy dojnic z 1300 na 1000 kusů. Nemůžeme si dovolit držet krávy, které nejsou rentabilní, selekční hranice je 5,5 tisíce litrů. Problémy máme i s krmením, sklidili jsme pouze 45 procent potřeby senáží. Dnes nám již nejde o výsledek, ale o to, abychom dokázali utáhnout provoz a dožili se příštích žní. K jinému cíli zatím naši práci nesměřujeme. Šetříme, snižujeme náklady kde se dá a s tím souvisí i rušení pracovních míst. Přesto jsem do Klíčan přijel, neboť je třeba vidět a je třeba vědět. Technický pokrok se musí neustále sledovat, i když na nové stroje a technologie v současné době nemáme.“
Poprvé v dlouhodobé historii se Den Zemědělce konal na pozemcích soukromého zemědělce. Rodinná farma Ing. Jaroslava Bačiny obhospodařuje 945 hektarů zemědělské půdy a v živočišné výrobě se kromě výkrmu prasat a chovu nosnic zabývá i včelařením. „Letos nám včely udělaly velkou radost, průměrná snůška byla 63 kilogramů medu na včelstvo,“ pochlubil se J. Bačina. „Včely jsme si pořídili proto, že jsme už cítili určitý limit ve výnosech řepky, slunečnice a hořčice. Letos jsme proto například přisunuli asi sto včelstev k pětaosmdesátihektarovému lánu slunečnice a dosáhli jsem zde průměrného výnosu 3,9 tuny. Na jiných pozemcích se výnos pohyboval kolem dvou tun, samozřejmě určitý vliv na to mělo i rozdílné stanoviště. Letošní suchý rok se také u nás projevil především velkými extrémy ve výnosech. Na dobrých stanovištích se výnosy obilnin pohybovaly kolem 7,5 tuny po hektaru, na lehčích půdách to byly pouze tři tuny.“
Rozmetadla průmyslových hnojiv
Po předvedení postřikovačů a sklízečů cukrové řepy zahájila druhou polovinu Dne Zemědělce praktická ukázka rozmetadel průmyslových hnojiv. Aplikoval se ledek amonný v dávce 150 kg na hektar v záběru 20 m.
Společnost Kverneland Czech předvedla nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv Vicon Rotaflow RS-XL 1650 EDW (1). Firma Vicon dodává nesená kotoučová rozmetadla o záběrech 9 až 42 m s kapacitou násypky od 700 l až 3200 l, rozmetadla s větším objemem násypky se pak kombinují s podvozky. Základní předností rozmetadel Vicon je patentovaný systém Rotaflow, kdy hnojivo nepadá z násypky přímo na rozmetací kotouče, ale dopravuje se do rozmetacího kalíšku, jehož dno tvoří vlastní rozmetací disk. Zde materiál dostane kinetickou energii a bočním otvorem vyplouvá na jednotlivé lopatky. Při dopadu na šest odnímatelných a dvě pevné lopatky tak nedochází k rozdrcení jeho jednotlivých částic a hnojivo si uchovává svoje vlastnosti. Zkratka EDW pak značí to, že rozmetadlo je v základu vybaveno elektropohonem – elektrickým nastavením dávky, v závislosti na pojezdové rychlosti traktoru se nastavuje množství rozmetaného materiálu. Toto zařízení lze dodat i na menší typy rozmetadel. S předvedenou soupravou bylo v letošním roce odpracováno zhruba 4,5 tisíce hektarů.
Jako druhé bylo předvedeno nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv Sulky DPX Expert (2), které na českém trhu nabízí společnost Moreau Agri. Objem zásobníku je 1500 l, může se však po 300 l zvětšovat až do kapacity 2400 litrů. Pracovní záběr stroje se podle typu zvolených lopatek pohybuje od 12 do 18 m, nebo od 18 do 28 metrů. Tyto stroje jsou vybaveny systémem DPB, což je automatické nastavování dávky v závislosti na změně pracovní rychlosti. Při hraničním rozmetání je možné střídavě uzavřít buď levý nebo pravý přívod k rozmetacímu kotouči. Sulky vyrábí také řadu rozmetadel Magnum, které jsou větší než Expert (objem nádrže do 3000 l) a menší stroje Prima o kapacitě zásobníku od 800 l. Za zmínku stojí vysoce kvalitní povrchová úprava rozmetadel, která chrání stroje před agresivními účinky hnojiva. Rozmetadla Sulky se vyznačují velmi příznivým poměrem užitné hodnoty a ceny.
Dvoudiskové rozmetadlo průmyslových hnojiv Kuhn MDS 1141 (3) předvedla v Klíčanech společnost Agrotec. MDS znamená multifunkční disk, který je určen pro všechny typy hnojení, přihnojování či ohraničené rozmetání. Pracovní záběr rozmetadla je až 28 m. Všechny typy rozmetadel Kuhn lze doplnit různými typy regulací Quantron, kdy je možné pomocí čidla na pojezdovém kole traktoru snímat pojezdovou rychlost a regulovat dávku. Na rozmetadlo lze připojit i N senzor nebo ho lze využít v systému GPS. Kromě řady MDS vyrábí Rauch i řadu rozmetadel Axera o záběru do 36 m. Na český trh přicházejí buď pod značkou Kuhn nebo Rauch.
Společnost Barták MF se sídlem ve Velkých Chvalovicích předvedla rozmetadlo Amazone ZA-M maxiS (4). Toto největší nesené rozmetadlo ze sortimentu firmy Amazone je osazeno systémem Omnia-Set, který umožňují aplikaci hnojiva do záběru 36 m. Dva rozmetací kotouče jsou vybaveny vždy dvěma snadno a bezpečně seřiditelnými lopatkami, které umožňují šikmý rozhoz zvláště do vzrostlých porostů. Díky nízkým otáčkám kotoučů (přibližně 720 ot. za minutu) se aplikované hnojivo nepoškozuje. Rozmetací ústrojí z nerezové ocele zajišťuje dlouhou životnost. Základní násypka má objem 1500 litrů, s nástavbou se kapacita zvýší až na 3000 litrů. Rozmetadla Amazone se vyznačují především přesností rozhozu a spolehlivostí.
Druhou polovinu aktivního předvádění rozmetadel průmyslových hnojiv zahájil systémový nosič nářadí Fastrac s připojeným velkoobjemovým překládačem a zásobníkem hnojiva Rauch TWS 5000, který měl na svém tříbodovém závěsu rozmetadlo Axera H EMC (5). Toto v současnosti nejmodernější rozmetadlo Rauch představila v Klíčanech společnost Toko Agro. Zásobník hnojiva s hydraulicky poháněným šnekem se vyznačuje odpruženou ojí na silentblocích, maximální rychlostí 40 km/hod. a výškově stavitelným tříbodovým závěsem pro uchycení rozmetadla. Rozmetadlo Axera je poháněné hydromotory, nikoli vývodovým hřídelem. Označení EMC znamená, že vlastní aplikaci hnojiva řídí počítač na základě okamžité pracovní rychlosti, hmotnosti hnojiva v rozmetadle, nastavené dávky a záběru. Elektronicky se měří průtok hnojiva, což umožňuje automatické nastavení dávky a dodržení průtoku u každého otevřeného výpadu v závislosti na sypkosti hnojiva a průběhu rozmetání. Systém automaticky změří jaké množství hnojiva momentálně rozmetacím ústrojím prochází a na základě nastavených parametrů, čili záběru a dávky na hektar, samo upraví průtok.
Hned dvě velkoplošná univerzální rozmetadla hnojiv Güstrower představila společnost CRS Marketing. Na nosiči SAM bylo nejdříve předvedeno elektronicky řízené rozmetadlo Güstrower D-054 (6) o objemu 4 m3, které lze využít v systému GPS. Jeho velkou předností je řetězový dopravník a hydraulicky poháněné rozmetací ústrojí. Rozmetadlo dokáže aplikovat jak granulovaná hnojiva, tak i méně kvalitní látky, např. sírany, lze s ním také vápnit. Na základní nástavbu je možné nasadit i šnek na suché vápno. Druhý tažený model Güstrower D-057 (7) o objemu 11 m3 byl pouze představen. Toto největší rozmetadlo na průmyslová hnojiva na našem trhu má stejné rozmetací ústrojí i stejnou elektronickou výbavu jako předchozí model. Pokud jede traktor rychlostí kolem 20 km/hod., pohybuje se hodinová výkonnost tohoto stroje kolem 30 hektarů. Model D-057, který v provozu prakticky nahradí tři návěsná rozmetadla, velice dobře rozmetá granulované hnojivo až do záběru 36 m, vápno do vzdálenosti 12 m, může však aplikovat i drůbeží trus.
Poslední rozmetadlo průmyslových hnojiv předvedla společnost MF Servis Louny, která na českém trhu zajišťuje prodej techniky Massey Ferguson, rozmetadel Boqballe a přepravních vozů Perrein. Předvedený tažený model byl složen z přepravního vozu Perrein Jumbo a rozmetadla Boqballe M3W se záběrem až 36 metrů. Přepravníky Jumbo mohou mít objem 4000, 6500 nebo 9000 litrů, v jejich standardní výbavě je zadní tříbodový závěs a průběžný vývodový hřídel. K rozmetadlu se pak nemusí dodávat již žádné hydropohony. Ve standardní výbavě je dále hydraulicky stavitelná noha, která pracuje nezávisle na hydraulice traktoru. Přepravu hnojiva do rozmetadla během jízdy zajišťuje příčkový dopravník. Aplikaci hnojiv, především však zásobního hnojení, lze uskutečňovat prostřednictvím systému GPS. Rozmetadlo Boqballe M3W vybavené Calibratorem UNIQ je založeno na konstrukčním spojení mechanických a elektronických prvků. Calibrator zajišťuje rovnoměrné rozptýlení hnojiva bez ohledu na rychlost jízdy traktoru.
Špatná ekonomická situace
Z mnoha rozhovorů mezi návštěvníky Dne Zemědělce vyplynula následující skutečnost. Tou je určitě špatná ekonomická situace řady zemědělských podniků, kterým chybějí finanční zdroje nejen na případné investice, ale i každodenní provoz. Potvrdil nám to Ing. František Klíma, předseda představenstva Kladrubská a. s., kde měli letos nejnižší výnosy obilovin od roku 1976, v průměru 2,85 tuny. Prakticky všechno obilí šlo na úhradu závazků a v podniku nezůstalo nic.
„Hlasoval jsem pro vstup do Evropské unie, neboť jsem očekával, že budeme mít stejné soutěžní podmínky jako sedláci v unii,“ říká zasmušile F. Klíma a pokračuje. „Dnes již víme, že stejné podmínky mít nebudeme. Abychom vůbec přežili a dočkali se vstupu do Evropské unie, museli jsem přistoupit k tvrdým restrikcím. Zrušili jsme dvě poslední vazné stáje s vysokými náklady a snižujeme stavy dojnic z 1300 na 1000 kusů. Nemůžeme si dovolit držet krávy, které nejsou rentabilní, selekční hranice je 5,5 tisíce litrů. Problémy máme i s krmením, sklidili jsme pouze 45 procent potřeby senáží. Dnes nám již nejde o výsledek, ale o to, abychom dokázali utáhnout provoz a dožili se příštích žní. K jinému cíli zatím naši práci nesměřujeme. Šetříme, snižujeme náklady kde se dá a s tím souvisí i rušení pracovních míst. Přesto jsem do Klíčan přijel, neboť je třeba vidět a je třeba vědět. Technický pokrok se musí neustále sledovat, i když na nové stroje a technologie v současné době nemáme.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *