Podvozky aplikační techniky

Aplikační technika zahrnuje různorodé zemědělské stroje a zařízení, přičemž její volba je ovlivněna typem aplikace, který s využitím dané techniky provádíme. Typy aplikace se liší nejen druhem aplikovaných látek a materiálů, ale také obdobím, v němž dané zásahy provádíme, a to jak z hlediska půdních a klimatických podmínek, tak z hlediska růstových fází porostů v případě pevných a kapalných, respektive tekutých minerálních a statkových hnojiv a dalších látek souvisejících s prováděním výživy a ochrany rostlin. Na aplikační techniku klademe různé požadavky, které přímo či nepřímo ovlivňují volbu použité techniky a také provedení jejího příslušenství a konstrukčních prvků.

Mezi konkrétní řešení, která odpovídají výše uvedeným skutečnostem, patří bezpochyby konstrukce podvozku a příslušenství včetně použitých typů pneumatik. Důležitým aspektem je rovněž skutečnost, že řada modelů aplikační techniky spadá do kategorie nesených a tažených modelů. Většina zástupců techniky pro aplikaci pevných a kapalných materiálů a látek patří mezi techniku s kolovým podvozkem, můžeme se však setkat i s využitím techniky s podvozkem pásovým.*

Celý článek Ing. Filipa Javorka vyjde v říjnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *