Pokud neprší, můžeme jet kdykoliv

Dvacáté narozeniny slaví letos systém řízené podpory vzduch Twin, který využívají dánské postřikovače Hardi. Podpora vzduchu umožňuje při použití standardních trysek tvorbu velmi jemných kapiček, které pokryjí ošetřovaný porost stejnoměrným filmem, čímž výrazně zlepší účinnost vlastního postřiku. Vzduchová clona za tryskami zamezí úletům i při vyšší rychlosti větru nebo větší pojezdové rychlosti. Vlivem vháněného vzduchu se porost také více otevře a pesticidy se aplikují i do nižších pater rostliny, což má vliv na lepší účinnost ochrany.

Uživatelů postřikovačů Hardi se systémem Twin je v České republice mnoho. Za jedním z nich jsme se zajeli podívat do Chrášťan na Rakovnicku, kde sídlí společnost s ručením omezeným Lupofyt.

Na prvním místě kvalita
Společnost Lupofyt obhospodařuje 1940 ha zemědělské půdy, z toho je přibližně 1850 ha orné a 85 ha chmelnic. V rostlinné výrobě se specializuje především na pěstování olejnin: má snad jejich největší zastoupení v osevním postupu v České republice, téměř šedesát procent. I když je to podle odborníků velice nezdravá struktura, v Lupofytu vychází ekonomicky velice dobře. Snad i proto, že zemědělci z Chrášťan upřednostňují jen vysokou kvalitu. Řepku pěstují na 760 ha, na 350 ha mák a zbytek jsou obiloviny, zejména osivo a potravinářská pšenice.
V podniku pracuje jen dvacet lidí, z toho v polní výrobě, která zabezpečuje 75 % tržeb, pouze sedm a dva agronomové. Bez moderní výkonné techniky by to však nebylo možné. Strojový park je ve společnosti lehce předimenzovaný, neboť krajní pozemky jsou od sebe vzdáleny 35 kilometrů a ztrátové časy při přejezdu mechanizace jsou velké. Tato skutečnost klade také velké nároky na organizaci práce. V Lupofytu se naučili využívat techniku na dvě směny, zejména pokud jde o orbu, přípravu půdy a setí, jenom tak lze využít optimální počasí a dodržet agrotechnické lhůty. Jednou z posledních velkých investic byl samojízdný postřikovač Hardi Alpha Plus se záběrem ramen 30 metrů, který si pořídili v loňském roce.


K precizní práci precizní postřikovač

„Fungicidní ošetření řepky a desikaci máku děláme v době, kdy jsou jejich porosty už značně vysoké,“ řekl týdeníku Zemědělec agronom Jaroslav Mikoláš. „Původně jsme ochranu a desikaci vzrostlých rostlin řešili službami, pouze nízké porosty jsme ošetřovali třemi vlastními postřikovači. Problémy se službami jsou všeobecně známé, správné načasování aplikace je obtížné a při tak velkém zastoupení olejnin je pozdní ošetření velice riskantní. Došli jsme k názoru, že nákup nového výkonného postřikovače je nezbytností. Protože v celé firmě klademe velký důraz na kvalitu a precizní práci, chtěli jsme i precizní postřikovač. Nabídek jsme měli hodně, postupně jsme sháněli na jednotlivé značky reference a na řadu modelů jsme se byli podívat přímo na poli. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli pro samojízdný postřikovač Hardi Alpha plus Twin Force.“
Jde o představitele nejnovější generace samojízdných postřikovačů Hardi s vysokým výkonem a efektivním ovládáním. Nový stroj vybavený polyethylenovou nádrží o objemu 4100 litrů s větší odolností proti otěru i nárazům dosahuje přepravní rychlosti až 40 km/hodinu. Nezbytný systém řízené asistence vzduch Twin Force doplňuje systém EasyDrive, nebo-li management řízení pohonné části výkonových prvků. EasyDrive koordinuje různé komponenty pohonu, optimalizuje rychlost, točivý moment, akceleraci a brzdění. Uvedený systém je schopen přenášet povely do výkonových částí, přitom vyhledává nejlepší možné nastavení, jak z hlediska trakce, tak spotřeby. Při práci obsluha pouze jednoduše nastaví pojezdovou rychlost a elektronické řízení dává pozor na vše ostatní. Výsledkem je lepší kvalita postřiků, nižší spotřeba pohonných hmot až o 25 procent, snadnější řízení a menší hluk v kabině.

Důvodů „pro“ bylo mnoho
A proč v Chrášťanech zvolili právě samojízdný postřikovač Alpha plus s řízenou podporou vzduchu? „Hardi je jediná značka, která nabízí postřikovače se systémem Twin, na nějž jsme slyšeli od uživatelů jenom samou chválu,“ vysvětluje Jaroslav Mikoláš. „Ostatní samojízdné postřikovače jiných značek využívají různé nízkoúletové trysky, řízenou podporu vzduchu však žádný. Při velkém zastoupení olejnin v osevním postupu máme značně krátkou dobu na ošetření všech porostů a tuto dobu nám měl systém Twin prodloužit. Lze s ním totiž aplikovat pesticidy i za větrného počasí či při větší pojezdové rychlosti, kdy se klasické postřikovače již nenechají využít. S tím souvisí také enormní výkon, ke kterému přispívají i velká nádrž a široký pracovní záběr. Dalším důvodem, proč jsme si vybrali model s řízenou asistencí vzduchu, byly zdůrazňované nízké dávky vody a úspora pesticidů.“
Velký vliv při výběru hrála podle mladého agronoma i krátká vzdálenost servisu, který zajišťuje Pekass Senomaty. S touto společností mají v Chrášťanech jen ty nejlepší zkušenosti. A proč samojízdný model? Odpověď je nasnadě. Fungicidy se aplikují převážně do řepky v květu, když už je vysoká 1,2 až 1,5 m a tažené postřikovače by způsobovaly na porostech značné škody. Stejně tak desikace máku vyžaduje stroj s vysokou světlou výškou, což samojízdný postřikovač Alpha splňuje.

Dosavadní zkušenosti
Z dosavadních zkušeností společnosti Lupofyt vyplývá, že proklamované výhody nejsou pouhými sliby. U klasického postřikovače využívali pracovní rychlost kolem 9 km/h, s postřikovačem Alpha jezdí běžně rychlostí až 15 km/h při stejné kvalitě práce. Za den tak ošetří v průměru 250 hektarů, s menší dávkou vody při aplikaci insekticidu či totálního herbicidu nejsou výjimkou výkony i 300 ha za den. Postřikovač Hardi Alpha plus ošetří ve společnosti Lupofyt při aplikaci pesticidů a listových hnojiv každý rok více než deset tisíc hektarů. Pomáhá mu ještě jeden původní postřikovač, který má na starosti menší pozemky. Při setí používají v Chrášťanech kolejové řádky 18 nebo 30 m, v prvním případě porosty (asi třetina pozemků) ošetřuje starší model se záběrem ramen 18 m, v druhém případě pak nový postřikovač Hardi. Pokud bude mít Alpha výkon jako v loňském roce, bude porostů s úzkými kolejovými řádky ubývat.
„Aplikací s podporou vzduchu končí přípravky přesně tam, kde je třeba, přitom nedochází k žádnému úletu,“ dělí se o dosavadní zkušenosti J. Mikoláš. „Pesticidy se dostanou i do nižších pater rostlin a také na spodní strany listů, takže jejich účinnost je mnohem vyšší. U nás je kvalita ošetření důležitá i z toho důvodu, že máme velice silné zastoupená řepky v osevním postupu a infekční tlak chorob a škůdců je u nás mnohem větší než u jiných podniků s nižším zastoupením olejnin v osevním postupu. Při fungicidním ošetření taženými postřikovači byla běžná dávka 300 litrů vody na hektar, teď potřebujeme 150, maximálně 200 litrů vody a účinnost je stejná. Ukázalo se, že Twin má perfektní pokryvnost a pokud ještě přidáme do jíchy smáčedlo, je pokryvnost přímo dokonalá. Pokud jde o úsporu pesticidů, používáme nižší doporučené dávky. Tady máme možná ještě rezervy. Odborníci však nedoporučují snižovat dávky přípravků, ať už vzhledem k jejich případné nižší účinnosti či k možné rezistenci, která se už u blýskáčka vyskytuje ve Francii či Německu.“
U samojízdného postřikovače mají v Chrášťanech satelitní navigaci, kterou zakoupili zároveň s novým strojem. Menší světelnou lištu by měl letos vystřídat nový barevný monitor od firmy Trimble, který mají zatím zapůjčený. Ten již dokáže samočinně vypínat a zapínat jednotlivé sekce ramen, čímž dochází k menšímu překrytí a tím i úsporám a zároveň k rychlejší práci a většímu výkonu. Postřikovač je vybaven i osvětlením pro noční provoz a ochrannými kryty na konci ramen. „Počítáme s tím, že v případě potřeby pojede samojízdný postřikovač Alpha plus na dvě směny,“ říká závěrem Jaroslav Mikoláš. „Kvalita práce, výkon, úspory a příjemné prostředí pro obsluhu naznačuje, že výměra ošetřená novým postřikovačem poroste. Pokud neprší, můžeme s ním vyjet prakticky kdykoliv.“


Klíčové informace

-Samojízdný postřikovač Hardi Alpha plus ošetří v Chrášťanech 250 až 300 ha za den.
-Prostřednictvím systému Twin se dostanou pesticidy i do nižších pater rostlin a také na spodní strany listů, takže jejich účinnost je mnohem vyšší. Přitom nedochází k žádnému úletu.
-Při fungicidním ošetření taženými postřikovači byla běžná dávka 300 litrů vody na hektar, teď při stejné či vyšší účinnosti potřebují v Lupofytu 150, maximálně 200 litrů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *