Posklizňové zbytky již nejsou problémem

Protierozní opatření jsou stálým tématem nových legislativních předpisů a zemědělci hospodaří dle standardů Dobrého zemědělského stavu neboli GAEC. Tyto standardy zajišťují hospodaření ve shodě s ochrannou životního prostředí a jsou jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých dotací a některých dalších podpor.

 

Jedním z takových standardů je hospodaření na půdách ohrožených erozí, kde je třeba uplatňovat půdoochranné technologie. Jednoduché kritérium pro kontrolu je dodržení určitého procenta pokryvnosti rostlinnými zbytky. Otázkou je, jak se s tímto faktem poperou stroje. 

Jihomoravská společnostSpolečnostBlatinie a.s. navázala historicky na činnost bývalého zemědělského družstva a obhospodařuje celkem 2100 ha v katastrech Blatnice, Blatničky a Veselí nad Moravou a dále 1000 ha na Zlínsku. Z rostlinné výroby produkuje cukrovou řepu, pšenici, řepku ozimou, kukuřici, hrách a sóju. A jelikož se nacházíme v jihomoravském kraji na 200 ha se rozkládají také vinice. Z živočišné výroby se v Blatinii zabývají chovem nosnic a produkcí vajec a je zde i přidružená výroba pelet. Celkem společnost zaměstnává 152 zaměstnanců.
Část zemědělské plochy se nachází v nadmořské výšce okolo 150 m.n.m. a část leží 450 m.n.m. Na pozemcích převažují černozemě, hnědozemě a renziny.

Zasít i s posklizňovými zbytkyBohužel některé pozemky jsou svažité a spadají do kategorie pozemků ohrožené půdní erozí. A protože farma pěstuje kukuřici na zrno, musí dodržovat půdoochranné technologie a pokryvnost posklizňových zbytků 20%. Po sklizni kukuřice pozemek zmulčují a půdu zpracují až do hloubky 25 cm. Následně je potřeba zasít pšenici a v tom byl do loňského roku kámen úrazu. Secí stroje, které podnik vlastní nebyly schopné uložit osivo do půdy s tak velkých obsahem rostlinných zbytků. Především na to prý nestačil přítlak na secí botce. V loňském roce objevily secí stroj, který si s uvedeným problémem poradil. Je jím Spartan 607 Great Plains s šestimetrovým pracovním záběrem. Na svažité pozemky, kterých se právě půdoochranné standardy týkají, zapřahují tento stroj do soupravy s traktorem Case o výkonu 340 koní, ale na běžných pozemcích ho utáhne i 200koňový traktor.
V čem tkví půdoochranný přínos tohoto stroje? . Hlavně v technologii zpracování půdy pouze v pásech před secí botkou. Výhodou jsou Turbo-koltry, které tyto pásy vyčistí od posklizňových zbytků, takže osivo může „v klidu“ vzcházet ničím neobtěžováno. Navíc půda s mulčem rozprostřeným na povrchu lépe odolává vodní a větrné erozi. Větší část rostlinných zbytků na povrchu je lepší variantou také z hlediska případného tlaku chorob na rozdíl od zbytků, které se rozkládají v půdě u osiva. V neposlední řadě je technologie se zónovou přípravou půdy  vhodná  v oblastech s nedostatkem vody, kde značně šetří půdní vláhu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *