Přehlídka v Alpenu

Výrobce zemědělské techniky Lemken uspořádal návštěvní dny, ve kterých novinářům z celé Evropy ukázal modernizovaný výrobní závod a představil novinky ve svém programu. Výrobky společnosti Lemken, stroje pro zpracování půdy, setí a ošetřování porostů patří dlouhá léta u zemědělců mezi nejoblíbenější. Je to dáno především jejich kvalitou a konstrukcí, která zajišťuje dlouhodobou precizní práci i v těch nejtěžších podmínkách.

Lemken se nezaměřuje pouze na vývoj nových modelů, ale investuje nemalé prostředky do zkvalitnění výroby.

Investice do výroby
Firma investuje nejen do vlastních prostor a zařízení, ale i pracovního prostředí zaměstnanců, pro které bylo vybudováno nové sociální zázemí. V loňském roce došlo k reorganizaci pracovního procesu, při které vznikly zcela nové provozy. Vybudováním nové lakovny, jedné montážní haly a příjezdové komunikace k expediční hale se celková plocha závodu zvětšila z 35 000 na 55 000 m2. V současné době zde pracuje 860 zaměstnanců.
Přestože podíl vlastní výroby je téměř stoprocentní, některé součásti si podnik nevyrábí, například části hydraulických systémů, pružiny nebo pneumatiky. Ty přicházejí do meziskladu. Ocel pro výrobu si Lemken nechává vyrábět u subdodavatelů na základě vlastních požadavků na kvalitu a chemické složení. Před vyložením z kamionu je veškerá ocel podrobena pečlivé zkoušce kvality spektrálním fotometrem. Potvrzení stanovených hodnot spektrální analýzou je podmínkou převzetí. Na její kvalitu a další zpracování klade výrobce značnou zřetel. Poté prochází procesy kalení a popouštění tedy kvalitativní úpravou. Po zahřátí na 400 oC je ochlazována v lázni, obsahující příměsi – aditiva, jež jsou vlastním receptem výrobce. Teplo uvolněné při těchto procesech se jímá do zvláštních zásobníků a slouží pro další potřeby výroby či pro vytápění.
Následně se materiál řeže, obrábí, vyráží se na něj signatura, popřípadě se ještě povrchově opracuje. Díly se silnou tloušťkou se vyřezávají acetylénovými hořáky, tenčí materiál laserem. Tento postup zaručuje tvarovou stálost a rozměrovou přesnost dílů. Jednotlivá pracoviště jsou robotizovaná, řízená počítači s nejnovějším softwarem. Vybrané díly přecházejí do robotizovaného svařovacího centra. Odtud putují no nového objektu lakovny, kde probíhá katoforézní lakování špičkovými barvami. Lakovna umožňuje současně lakovat různé součásti na rozdílné stroje, což vyhovuje zakázkovému systému výroby Lemkena. Na lakovnu navazují montážní prostory, první je montáž pluhů. Je patrné, že Lemken obecně prosazuje technologii minimalizace svárů, většina spojů je šroubovaná. Následují provozy, kde se kompletují diskové podmítače Heliodor a Rubín, radličkové kypřiče Smaragd, Kristall a Karat, secí stroje či nové rotační brány Zirkon 8. Poslední v řadě je nová expedice, schopná vyexpedovat za den 40 kamionů.
Vedení společnosti neustále komunikuje se svými zaměstnanci. Ti jsou průběžně informováni o ekonomické situaci společnosti, o dosaženém obratu, plnění plánu i objednávkách nových strojů. Na ekonomice firmy se mohou sami též podílet formou vkladů, které se v případě prosperity na konci roku zúročí. Vzájemná důvěra se odráží v produktivitě práce a kvalitě výroby.

Praktická přehlídka novinek
Na pozemcích soukromé farmy rodiny Janssenů v Strohwegu představila poté firma Lemken novinky ze svého výrobního programu a předvedla je v praktických ukázkách..

Nesený pluh Juwel 8 Nový nesený pluh Juwel 8 je nástupcem řady Opal. Je vybaven pístnicí k přestavení pracovní šířky záběru a hydraulickým opěrným kolem s integrovaným tlumičem. Nová věž pluhu je přizpůsobena traktorům vyšších výkonových tříd. Díky nové kontrole otáčení Turn-Control se pluh otáčí velmi jistě. Poprvé je na tomto pluhu zaveden systém elektrohydraulické regulace otoče. Sklon pluhu lze nastavovat přímo z kabiny traktoru nebo ovládacími prvky na věži pluhu. Rozestup orebních těles je 90 nebo 100 cm.
Hydraulické jištění orebních těles s automatickou pojistkou proti přetížení Hydromatic má v sobě standardně integrováno i stranové jištění s možností vychýlení až o 20 cm.
Předradličky s novým tvarem a optimalizované umístění slupic zajišťuje orbu bez ucpávání. Pluh je možné vybavit novým orebním tělesem Dura-Maxx, jehož odhrnovačka (plná nebo pásková) je vyrobena bez jediného otvoru a perforace. Na výrobu tak mohla být použita speciální nástrojová ocel zakalená na vyšší stupeň HRC, která zajišťuje možnost opotřebení v celé tloušťce a delší životnost až o 40 %. Nový je i rychlovýměnný systém orebního tělesa. Osvědčené nastavovací centrum Optiquick umožní snížit tažnou sílu, spotřebu PHM a opotřebení pracovních částí pluhu.
Pluhy Juwel v tří až sedmiradličném provedení budou v prodeji od poloviny roku za cenu pouze o tři až čtyři procenta vyšší, než je u modelu Opal. Vzhledem k přidané hodnotě to bude cena zajímavá.

Nesený radličkový kypřič Kristall 9 Nový nesený radličkový kypřič Kristall 9 je odvozený z modelů Smaragd a Karat, a je určený do lehčích a středně těžkých půd s hloubkou zpracování do 15 až 18 cm. Charakteristický je dvěma řadami 47 cm širokých radliček TriMix se zvednutými vodícími plechy na křidélkách radliček. Tyto plechy mají zajistit lepší mísící efekt při zpracování půdy s velkým množstvím posklizňových zbytků. Přítlak přes pružinu na slupici je 600 kg. Výhodou tohoto kratšího kypřiče je právě díky jeho krátké konstrukci lepší hloubkové vedení. Za dvěma řadami radliček následují zapravovací disky a utužovací válce. Kristall se dodává v tří a šestimetrovém provedení.

Kypřič Karat 9
Intenzivní kypřič Karat 9 se vyrábí s pracovním záběrem od tří do sedmi metrů. S pracovní hloubkou 5 až 30 cm je vhodný jak pro mělké zpracování strniště po sklizni, tak i pro hlubší a intenzivnější zpracování půdy. Za radličkovou sekcí jsou dvě řady zavlačovacích disků a volitelný válec. Ve středu umístěná náprava zajišťuje dobrou otáčivost na souvrati. Všechny polonesené modely jsou standardně vybaveny hydraulickým nastavováním pracovní hloubky.
Nyní tyto stroje od čtyřmetrové šířky mají hydraulický trakční posilovač. Ten přenáší hmotnost kypřiče na zadní nápravu traktoru, dotěžuje ji silou od 1,5 do 2 tun. Zmenšuje tak prokluz a šetří pohonné hmoty. Při praktické ukázce pracoval stroj s dotížením i bez něj a na měřeném úseku zpracoval s dotížením o pět procent větší plochu.
(Poznámka redakce: K dalším novinkám se vrátíme v následujícím čísle týdeníku Zemědělec.)

Klíčové informace
• Lemken uspořádal pro novináře prohlídku výrobního závodu.
• Součástí akce bylo představení novinek pro letošní rok.
• Inovace vedou k větší účinnosti strojů, snížené spotřebě pohonných hmot a snadnější obsluze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *