Přehlídkou strojů oslavili výročí

Předváděcí akci zaměřenou především na techniku na přípravu půdy a setí Horsch spolu s pícní technikou a traktory Deutz-Fahr po roce opět uspořádala společnost Stagra, spol. s r. o. ze Studené u Jindřichova Hradce. Letošní ročník se nesl ve slavnostním duchu. Je tomu totiž patnáct let, co se firma Stagra se svoji nabídkou strojů a služeb objevila na našem trhu.

Na rozdíl do loňského ročníku Dne společnosti Stagra, kdy se červnové počasí podobalo teplotou spíše březnovému, a kvůli vytrvalému dešti stroje ani nemohly vyjet na pole, byl ten letošní naprostý opak. Teploty se blížily těm letním, a na poli panovaly optimální podmínky pro ukázku techniky při práci.
Po krátkém uvítání návštěvníků a představení spoluorganizátorů akce byl dán řečnický prostor významnému hostu a také obchodnímu partnerovi společnosti Stagra, Michaelu Horschi, zakladateli stejnojmenné značky. Ten se s přítomnými podělil o své názory na současný vývoj zemědělství ve světě a prozradil, že obrovský potenciál evropského a rovněž českého zemědělství vidí v oblasti biomasy. Jeho teorii podpořil i Dr. Hansgeorg Schönberger, který s firmou již několik let spolupracuje v oblasti poradenství.

Stroje na příprava půdy Předvádění vybraných strojů se konalo na nedalekém pozemku společnosti Stagra, kde je mohli návštěvníci posoudit zblízka. Na začátku šlo o čtyři stroje na přípravu půdy Horsch. Prvním z nich byl čtyřřadý kypřič Horsch Terrano 8FG se záběrem osm metrů. Tento stroj dává největší efekt při mělčím zpracování půdy od 3 do 20 cm, ale lze jej použít i pro hluboké kypření. Rychlovýměnné radličky, uspořádané do čtyř řad, umožňují používat nejvhodnější pracovní nástroj v závislosti na typu půdy, vlhkosti a požadované hloubce práce. Součástí radliček je pružinové jištění TerraGrip vynikající maximálním statickým odporem. To dovoluje pevné vedení pracovních orgánů v nastavené pracovní hloubce. Díky tomu dochází k rovnoměrnému zamíchání slámy v celém půdním profilu. Souprava je ukončena třemi řadami zavlačovacích prutů zpracovávajících posklizňové zbytky. Předváděná souprava byla navíc doplněna o Optipack, který pomáhá přitlačovat půdu při vysokých pracovních rychlostech.
Druhým předváděný strojem byl Horsch Tiger 3AS se záběrem tři metry. Tento kypřič je určen pro intenzivní zpracování půdy až do hloubky 35 cm. Jeho hlavní předností je schopnost zamíchat velké množství organické hmoty rovnoměrně do celého půdního profilu. Jen asi deset procent posklizňových zbytků zůstává na povrchu. Tento stroj má nejužší radličky. Díky jejich malé šířce a velkému zakřivení se půda nestlačuje, ale jemně drobí. Tvar radliček umožňuje stroji pracovat ve velkých hloubkách i v těch nejhůře zpracovatelných půdách. Při dobrých půdních podmínkách může konat práci i v hloubce nad 40 cm.
Dalším na řadě byl kompaktní kypřič Terrano FX , který byl předveden nejprve ve třímetrovém a po té v šestimetrovém provedení. Terrano 6FX je vhodný pro mělkou podmítku i pro hluboké kypření. Tuhost i geometrie pracovních orgánů mu dovolují práci až do hloubky 30 cm bez zvláštních požadavků na tažný stroj. Dosahuje přitom velmi dobré kvality míchání. Radlice s jištěním TerraGrip jsou uspořádány do třech řad, za nimi jsou umístěny zaklápěcí talíře a po té pěch RollFlex, určený do lehkých i těžších půd. Vysoká světlá výška rámu (850 mm) a vzdálenost sousedních radlic (90 cm) umožňuje stroji neomezenou průchodnost i při práci po zrnové kukuřici, v těžké půdě nebo za mokra. Třímetrový Horsch Terrano 3FX patří spíše k jednodušším kypřičům. Tento model mohli návštěvníci vidět s naklepávacími radličkami, jejichž výhodou je, že se dají velmi snadno a rychle na místě vyměnit.

Kvalitní setí při vysoké
pracovní rychlosti
Po technice na zpracování půdy přišly na řadu tři secí stroje. První z nich, diskový secí stroj Pronto DC, je novinka, která vznikla na základě požadavků zákazníků na rovnoměrné uložení a dávkování osiva, vysoký výkon a snadnou obsluhu. Na poli byl návštěvníkům předveden model Pronto 6DC se záběrem šest metrů. Tento model dosahuje vysoké kvality setí i při pracovních rychlostech kolem patnácti kilometrů za hodinu bez nároků na předchozí přípravu půdy. Přední dvouřadé diskové nářadí zpracovává půdu na jemnou zeminu v různých provozních podmínkách a vytváří vhodné seťové lůžko. Stroj je proto možné použít jak pro setí přímo po orbě, tak po setí do nezpracované půdy.
Secí dvoutalířové botky TurboDisc se při svém vysokém přítlaku dobře přizpůsobují tvaru povrchu půdy. Kopírovací kolečko každou botku hloubkově navádí, bezpečně uzavírá drážku a zajišťuje správný kontakt osiva s půdou. Botky se nevychylují do boku, a tak nedochází ke sbližování nebo oddalování řádků. Uchyceny jsou na stejném rámu jako pěch a při zdvihnutí stroje se vyklánějí vzhůru, vysoko nad povrch půdy. Za botkami jsou zatlačovací a kopírovací kolečka a celá souprava je zakončena zavlačovacími pruty.
Integrovaný zásobník osiva může mít objem od 2800 do 3500 litrů. Stroj Pronto DC je možné vybavit i přihnojovacími jednotkami, v tom případě se použije dvojitá násypka. Stroj je schopen na rovném poli zpracovat až 80 hektarů za den. Spotřeba nafty přitom činí šest až osm litrů na hektar.
Návštěvníkům akce byly představeny také dva radličkové secí stroje Horsch Sprinter 6ST a Concord 8CO, které jsou schopny během jízdy vykonávat tři pracovní operace najednou – zpracování půdy, setí a přihnojení pod osivo.

Efektivní zpracování píce Po secích strojích a kultivátorech přišla na řadu pícní technika Deutz-Fahr. Své umění na pozemku předvedl šestimetrový shrnovač píce Swat Master D7131 EVO Terralink. Jeho předností je vysoce flexibilní rám, který se snadno přizpůsobuje nerovnostem terénu.
Shrnutou píci skvěle slisoval lis na kulaté balíky Master Press RB 4,60 – 0C. Jde o lis s variabilní lisovací komorou bez řezání, s průměrem 0,8 až 1,6 metru a šířkou komory 1,2 metru. Lisovací systém tvoří pět řemenů se zámky, uzavírání lisovací komory se provádí hydraulicky. Z kabiny lze ovládat průměr balíků, průměr měkkého jádra, počet ovázání či druh ovázání. Vytvořené balíky slámy nakonec zabalil ovíječ kulatých balíků Tanco 1300.
Základem baličky je konstrukční řešení rámu zavěšeném v tříbodovém závěsu traktoru se dvěma rozevíratelnými válci a otáčivým ramenem. Pohon válců zajišťují hydromotory přímo namontované na válcích. Tento systém zaručuje nejlepší přenos síly (nejsou zde žádné řetězy) a zároveň odpadá problém s údržbou řetězů, mazáním a napínáním. Dalším důležitým technickým detailem je možnost nastavení konstantního předepnutí fólie při procesu balení. To má následně vliv na kvalitu utahování vrstev fólie na balících. V základu je balicí rameno vybaveno držákem fólie 500 mm. Za příplatek lze pak získat univerzální držák šíře 750 mm, kde lze následně použít obou šířek fólie. Plnou a bezporuchovou funkčnost i v náročném provozu zajišťují dva hliníkové válce mezi nimiž prochází fólie.
Stroje na přípravu půdy a setí byly agregovány s traktory Deutz-Farh nejsilnější řady Agrotron, konkrétně modely Agrotron 215 a Agrotron 260. Pícní technika byla kombinována s o něco slabšími modely řady Agrotron a Agroplus.

Snadná kultivace
travních ploch a příkopů
Na závěr akce byly předvedeny dva stroje značky McConnel, příkopová sekačka Power Arm 47 a rotační mulčovač SR15. Jde o mulčovač s vertikální osou rotace se sklopnými boky, který se vyrábí v pracovních záběrech 4.6, 6 a 8 metrů. Robustní provedení těchto strojů umožňuje jejich nasazení jak při sečení luk, pastvin, letišť a ploch ležících ladem, tak i mulčování zbytků po sklizni. Na každém ze tří rotorů jsou umístěny dva nože. Díky jejich uložení a masivním převodovkám, lze drtit nálety až do průměru 50 mm.
Zajímavou ukázku práce v terénu předvedla příkopová sekačka Power Arm 47 v kombinaci s nůžkami. Tyto stroje, které firma McConnel začala vyrábět jako vůbec první na světě, se vyznačují jednoduchostí, velkým rozsahem výkonu, jednoduchou údržbou, bezpečností, komfortním ovládáním a optimálním výhledem na pracovní adaptér. Poháněny jsou přes vývodovou hřídel a mají dva vlastní uzavřené hydraulické okruhy, což má tu výhodu, že nedochází k poklesu výkonu na pracovním adaptéru při pohybu ramene. Vysoký bod uložení ramene a umístění hydraulického válce na tímto ramenem garantují spolu s paralelogramem optimální pohybový radius. Díky tomu lze pracovat za překážkami jako jsou svodidla nebo živé ploty. Na příkopové sekačky lze umístit několik druhů adaptérů, například cepovou hlavu, příkopovou frézu nebo pilu na větve a další.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *