Přesnost aplikace především

Rozmetadla Bogballe se vyznačují vysokou přesností aplikace. Při srovnání vycházela vždy na čelních pozicích a nejinak je tomu i doposud. Přitom základní myšlenka konstrukce nedoznala v posledních letech žádných významných změn a systém takzvaného čtyřnásobného překrytí zřejmě nepotřebuje vylepšovat. Dílčí inovace na rozmetadlech však probíhají stále. Ne tak na vlastním „železe“, ale hlavně v oblasti elektronických systémů. Trendem moderního zemědělství začíná být nejen vyrovnaná dávka, ale i možnosti hraničního hnojení (to už je spíše samozřejmost), ovládání záběru při práci v klínech a též variabilní aplikace. S variabilní aplikací má Bogballe již dlouholeté zkušenosti. Ve spolupráci s MJM Litovel pracují tato rozmetadla s aplikačními mapami již více než 15 let. Jedinou podmínkou pro využití této funkce je to, aby rozmetadlo bylo vybaveno řídicí jednotkou Calibrator se sériovým propojením na jednotku VRA. Faktem je, že variabilní aplikace podle aplikačních map není tak rozšířená, protože jejich tvorba do podoby, která by přinášela žádoucí efekt, není jednoduchou záležitostí. Jednodušší je využití online snímačů, s cílem okamžité změny dávky dusíkatých hnojiv v závislosti na barvě a hustotě porostu. K tomuto účelu se využívají tzv. plodinové senzory. Jeden z těchto systémů (od firmy Ag Leader) představila s rozmetadlem Bogballe firma Honoris přímo na svém stánku letošního veletrhu Techagro. Snímače, které vysílají světlo v různých vlnových spektrech a snímají jejich odrazivost od porostu, byly umístěny na oji rozmetadla MDW2, při praktickém použití jsou neseny nad porostem na jednoduchých ramenech v přední části traktoru. V loňské sezóně bylo jejich použití s rozmetadly Bogballe zkoušeno a s dobrými výsledky. Před dvěma lety byl firmou Bogballe představen systém vypínání „sekcí“ rozmetadla při dojíždění na klínovou souvrať. Systém s názvem SCD spolupracuje s různými druhy navigací a je ovládán Calibrátorem Zurf. Pracovní záběr se dělí na virtuálních osm sekcí, které se „vypínají“, respektive dochází ke změně tvaru rozmetacího obrazce, tím, že hradítko jednoho kotouče se přivírá a u druhého se mění výpadové místo, a tím i energie dodaná rozmetanému hnojivu a délka doletu granulí. Systém SCD je velmi žádaný, protože na rozdíl od variabilní aplikace nepotřebuje žádná, mnohdy obtížně kvantifikovatelná data a pracuje jen s pohnojenou a nepohnojenou plochou. Systém SCD lze domontovat i na již dříve vyrobená rozmetadla a to od roku výroby 2003. Ve spojení s navigací a přesným ovládáním dávkovacího hradítka na souvrati (body START i STOP jsou závislé na pracovním záběru) lze dosáhnout okamžité úspory hnojiv. Již na Techagru 2014 byla představena též navigace názvem Free Concept využívající k řízení aplikace Bogballe běžného tabletu s. Prozatím tato levná Bogballe navigace umožňuje plně automatické ovládání START/STOP na souvratích a snižování záběru v klínech. V přípravě je též nová verze softwaru, která umožní také práci s aplikačními mapami (VRA).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *