Profesionální technika z jihu Čech

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní technikou, stroji na zpracování půdy a setí, technikou pro sklizeň píce nebo aplikační technikou, vyrobenými v tuzemských závodech. Některé z těchto závodů mají dlouhou historii, jiné vznikly až po revoluci.

Jaká je historie a současnost výrobních závodů v Česku? Kde se rodí stroje, které farmáři používají na svých polích? To je téma, kterému se chceme v našem časopisu průběžně věnovat. Vždyť každá značka má svůj příběh, který k ní patří stejně jako barva strojů nebo logo firmy. Prvním českým výrobcem, kterého jsme navštívili, je společnost AGRIO MZS s. r. o., vyrábějící profesionální postřikovače pro soukromé zemědělce i velké zemědělské podniky.

Skromné počátky v kovárně
Historie modrobílé aplikační techniky AGRIO se začala psát v roce 1993 v jihočeské obci Křemže, ležící nedaleko Českých Budějovic. „Začínali jsme ve stodole s kovárnou o ploše 120 m2,“ vzpomíná jednatel společnosti Ing. Ivan Olšan, který není pouze technik, ale vnímá problematiku postřiků jak ze strany výrobce, tak i uživatele: „Jsem agronom specialista a ochrana rostlin mne velmi zajímala již na škole. Chtěl jsem být specialista na ochranu rostlin a nakonec se mi to podařilo, vykonával jsem tuto funkci šest let. V družstvu jsme měli IFU s postřikovačem Global, a když chyběla obsluha, postřikoval jsem s ním sám. A byly to tisíce hektarů.“ Původní profese a specializace tak Ing. Olšanovi pomáhá i při vývoji a výrobě postřikovačů. Ale zpět k začátkům. O výrobě postřikovačů si tehdy zakládající společníci s dvěma externími spolupracovníky, kteří byli k dispozici, když zrovna neměli dost práce v družstvu, ještě mohli nechat zdát. Firma se zpočátku věnovala pouze opravám postřikovačů. „Tehdy jsme neměli kapacity na to, abychom techniku vyráběli. Využili jsme díry na trhu, kdy u nás bylo mnoho starých postřikovačů, mnohdy v dezolátním stavu, které jsme modernizovali. Po celkové rekonstrukci zůstal sice starý základ stroje, z hlediska kvality práce se však vyrovnal západní technice,“ vysvětluje Ing. Olšan. Nová firma tak začala opravovat a upravovat staré postřikovače značek Kertitox, RP či Global na podvozcích IFA z bývalého východního bloku. Práce bylo dost a firmě se dařilo. Přišel první zaměstnanec a po něm další.*

Celý článek vychází v druhém čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *