Prosadí se univerzální technologie

Počátkem května se ve Vejprnicích na Plzeňsku konal třetí ročník akce Den bioplynu, který pořádala firma Agri Fair, s. r. o. ze Stodu u Plzně, generální dodavatel bioplynových elektráren Hochreiter. Tentokrát se uskutečnil u příležitosti dokončení stavby bioplynové elektrárny společnosti Š + L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o. Hostem zde byl i Johann Hochreiter, majitel firmy Biogas Hochreiter GmbH.

V dopolední části proběhly přednášky a jednání zájemců o stavbu bioplynové stanice se zástupci zúčastněných firem. Po úvodním představení pořádajících společností Agri Fair, s. r. o. a Š + L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o., vystoupil zástupce Komerční banky, a. s., aby nastínil možnosti financování těchto staveb. Pak následovala přednáška Prof. Ing. Michala Dohanyose, CSc., z VŠCHT v Praze, o technologii výroby bioplynu a probíhajícím výzkumu na BPS Deštná, kde se hodnotí výnosnost bioplynu z jednotlivých hybridů kukuřice. Informaci doplnil biolog firmy Agri Fair, Ing. Jiří Pastorek, popisem biologického stavu a procesů v BPS Vejprnice.

O novinkách v dotačních titulech a postupu při získávání dotací na realizaci bioplynových stanic účastníky informoval zástupce firmy AgroConsult Bohemia, s. r. o. V závěru dopolední části prezentoval Ing. Zdeněk Klempera, jednatel společnosti Agri Fair, technologii firmy Hochreiter. Odpoledne si návštěvníci prohlédli technologická zařízení BPS Vejprnice, která v té době již dva měsíce dosahovala 100% výkonu.

Významným hostem na Dni bioplynu byl i Johann Hochreiter, majitel firmy Biogas Hochreiter GmbH, který nám sdělil některé své názory a zkušenosti z dlouholeté praxe v Německu.

 

Důležité jsou zkušenosti

Podle Johanna Hochreitera je úroveň výroby bioplynu v Evropské unii v posledních několika letech na vzestupu, mění se i celé zemědělství. Vzrostla především velikost BPS – standardem je dnes elektrický výkon 500 kW, obvyklý je i výkon vyšší než 1 MW. Ale změnily se i legislativní a technické požadavky a některé normy se tak stávají méně srozumitelné. Množství nových požadavků stavbu BPS navíc komplikuje a prodražuje, ale zavádí se například i dálková diagnostika a další technologie, dříve nemyslitelné.

Otázkou nicméně je, proč jsou s některými BBS provozní problémy a s jinými ne. Udělali snad investoři při výběru technologie chybu? Johann Hochreiter zastává názor, že nejde přímo o chybu zákazníka. „Zákazník se chystá investovat velké finanční částky a proto porovnává nabídky a prezentace různých dodavatelů. Nakonec ale může být ze všeho spíše zmatený, neboť sice hodně viděl a slyšel, ale o to hůře dokáže vyhodnotit, co je pro něj nejlepší a kdo mu dodá skutečně funkční bioplynovou stanici,“ vysvětluje.

Společnost Biogas Hochreiter GmbH má jinou strategii. „Nepořádáme velké reklamní akce a neúčastníme se všech veletrhů. My stavíme jednoduché a robustní a bioplynky, které opravdu fungují, a zkrátka nemáme čas je ještě k tomu perfektně prezentovat. Zákazník by ale měl sám dojít k poznání, že prověřená stanice je lepší argument, než nákladná reklama. Nejtěžší je totiž rozlišit dobré od méně dobrého. Chybu tak obvykle nedělá investor, ale firma nabízející špatnou technologii, které uvěřil,“ zdůraznil Johann Hochreiter a přidal dobrou radu pro nové investory: Neměli by příliš důvěřovat dodavatelům, kteří nabízejí „jen“ teoretické znalosti, i když to jsou firmy bohaté a s působivým marketingem. Při plánování a stavbě BPS jsou totiž důležité i praktické zkušenosti.

 

Funkční a univerzální

Dodávky bioplynu přímo do plynárenské distribuční sítě vidí Johann Hochreiter spíše skepticky. Zemědělec má nyní možnost získat ze svého majetku – orné  půdy, kejdy a podobně – jako finální produkt elektrický proud. Bioplyn je v této formě kvalitní obnovitelný zdroj se skutečně neutrálním oxidem uhličitým a s lepším zhodnocením než má bioetanol či bionafta. Při přímé dodávce bioplynu do sítě ale provozovatel BPS dodá jen surovinu a výrobu výsledného kvalitního produktu pouští z ruky. Někdo jiný surovinu zušlechťuje a výhodně prodává.

Budoucnost bioplynových elektráren je, podle Johanna Hochreitera, naopak optimistická: „Momentální poptávka to jen dokazuje a také vnímám rostoucí hlad po energii stejně jako vyšší produkci odpadů na celém světě. Takže nám práce hned tak neskončí. Na trhu se ale mohou prosadit jen funkční technologie. V Německu selekce z hlediska kvality již začala. Nás se naštěstí nedotkla, neboť stavíme kvalitní a univerzální bioplynové elektrárny, které dokáží zpracovávat jen samotnou kejdu nebo NAWARO suroviny, případně jen organické zbytkové látky upravené podle evropských směrnic, zároveň také kombinace těchto surovin.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *