Rodinná firma s tradicí

Rodinná firma s tradicí Jedním z nejzajímavějších a esteticky pravděpodobně nejpovedenějším stánkem se na zemědělské výstavě Naše pole v Nabočanech prezentovala rodinná firma AG MAIWALD a. s. z Benátek u Litomyšle a její dceřiná společnost ZZN Svitavy a. s. Přestože návštěvníky vítala propagací vajec pod obchodním názvem ARNOŠTOVA VAJÍČKA, rozhodně není pouhým producentem této základní potraviny.

Rodina Maiwaldů je spojena se zemědělstvím velmi úzce. V porevolučním období se věnuje zemědělské výrobě a službám s tím spojeným již čtvrt století. V roce 1991 ale nezačínala od nuly, pouze navázala na rodinné tradice trvající několik generací. Z původních 33 ha, na nichž začínala hospodařit, se postupně rozrostla na současných 2000 ha. Arnošt Maiwald, majoritní vlastník společnosti, patří mezi zemědělce, kteří si uvědomují zodpovědnost za své hospodaření. Přistupuje k půdě s respektem a snaží se k ní chovat s úctou. Tato filozofie se odráží i ve způsobu hospodaření. Soustavně zvyšuje půdní úrodnost pravidelným a vyváženým dodáváním živin podle rozborů půdy ve formě organických a minerálních hnojiv. Ze zpracovaných map půdních rozborů na celé výměře je dobře patrné, že půdy v péči společnosti AG MAIWALD a. s. získávají velmi dobrou kondici a vyrovnanost.
Snaží se též minimalizovat negativní zhutňování půdního profilu a zachovávat strukturu půdy. Za tím účelem důsledně používá techniku s pásovými podvozky.*

Celý článek vyjde v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *