Rotační žací stroje a jejich kombinace

Pokos porostů trav, jetelovin a dalších plodin, které slouží k výrobě objemných krmiv je v našich podmínkách záležitostí rotačních žacích strojů. Rotačních žacích strojů existuje několik typů a bez ohledu na provedení pracovních orgánů je rozlišujeme na čelně nesené, bočně nesené a závěsné (v případě modelů agregovaných s trakčními prostředky). Kromě těchto provedení se na trhu setkáme s nabídnou samojízdné žací techniky, která je určena pro dosahování vysoké plošné výkonnosti.

S dosahováním požadované výkonnosti souvisí sestavování různých kombinací nesených a závěsných modelů a také samojízdná žací technika představuje de facto určitou formu žacích kombinací. V případě techniky určené pro agregaci s trakčními prostředky můžeme konstatovat, že u čelně nesených modelů se setkáváme zpravidla s pracovním záběrem od 2000 mm výše, v případě bočně nesené techniky od 1500 mm výše a tažené žací stroje se nabízejí se záběrem od 2500 – 2700 mm.

Popisované modely žacích strojů se kombinují v různých sestavách. V případě čelních žacích strojů se v rámci agregace s dalšími žacími stroji využívá technika s pracovním záběrem od 2500, spíše však od 2700 – 3000 mm a to s ohledem na překrývání záběrů vzadu agregovanými žacími stroji, přičemž nedostatečný překryv se projevuje zejména při zatáčení soupravy. Z hlediska zavěšení se setkáváme s tzv. tlačeným nebo taženým typem závěsu, přičemž někteří výrobci nabízejí oba typy zavěšení

V různých kombinacích se setkáváme jak se základním provedením žacích strojů, tak s provedeními doplněnými různými typy lamačů či mačkacích válců. Kromě standardních konstrukčních prvků se dodává rotační žací technika s různým typem příslušenství nabízeným na přání. Modely s lamači a kondicionéry se prodávají s pevně daným typem lamače nebo demontovatelným a zaměnitelným např. z prstového za válcový. Lamače jsou zpravidla doplněny různými rozprostíracími nebo řádkovacími plechy. Jsou-li žací stroje osazeny nějakým typem řádkovacího zařízení, je možné provádět zpravidla řádkování z celé šíře záběru nebo pracovat v režimu dílčího shazování a s využitím velkozáběrové shrnovací techniky vytvářet sběrný řad ze dvou pracovních šířek dohromady. 

 

Bubnové žací stroje

Bubnové rotační žací stroje se také nazývají jako rotační žací stroje s horním pohonem. Základní konstrukční prvek žacích bubnů představuje centrální hřídel bubnu a s ním souvisí uložení pracovních částí bubnů jako takových. Součástí uložení jsou dostatečně dimenzovaná ložiska, kterými je centrální hřídel osazen. Plášť bubnu pak rotuje kolem nosného hřídele (díky výše uvedeným ložiskům) a spodní část bubnu tvoří tzv. kulový vrchlík, který plní funkci splazu. Některé modely je možné vybavit různou výškou tohoto splazu, která se pak využívá k nastavení výšky sečení. Rovněž se setkáme s možností nastavení pozice bubnu s využitím centrálního nastavitelného hřídele bubnu. Také se setkáme s vymezovacími segmenty, díky kterým výškově vymezujeme pozici splazu vůči horní části bubnu.

Mezi splazem a válcem bubnu jsou uloženy segmenty pro upínání žacích nožů, obvykle se třemi nebo čtyřmi žacími noži. Pohon bubnu zajišťuje centrální hřídel s využitím kuželíkového ozubeného soukolí.

Z pohledu konstrukce bubnových modelů se u větších záběrů setkáváme se čtyřbubnovými provedeními. A přirozeně, máme možnost volby modelů bez lamače nebo s různým typem lamače či mačkacích válců. Pro zvýšení plošné výkonnosti se čelní modely kombinují se vzadu nesenými provedeními bubnových žacích strojů a někteří výrobci nabízejí také v tomto segmentu tažené verze. V případě vzadu nesených modelů se setkáváme s dvoububnovými a čtyřbubnovými modely s tím, že od záběru asi 2500 mm výše se jedná o čtyřbubnová provedení a můžeme říci, že nesená provedení se nabízejí do záběru na úrovni 3100 mm.

Z hlediska zavěšení žacích jednotek k nosnému rámu stroje se setkáváme jak s bočním zavěšením bubnových modelů, tak se středovým zavěšením, případně zavěšením v těžišti. Odlehčování, a tedy kopírování žacích strojů je zajištěno mechanicky, prostřednictvím vinutých pružin a některé bočně nesené modely se nabízejí také s hydropneumatickým provedením odpružení. Vzadu nesené modely poskytují různé možnosti adaptérů pro úpravu pokosu. Lze konstatovat, že tažené modely dosahují pracovních záběrů okolo 3000 mm. V minulosti jsme se mohli setkávat ještě s tzv. žacími trojkombinacemi, avšak ty jsou dnes záležitostí diskové žací techniky.

ing. Filip Javorek

Celý článek nejdete v časopise Mechanizace zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *