Rozšířený sortiment středových shrnovačů

Středové shrnovače jsou v technologiích sklizně pícnin velmi oblíbenými stroji. A to v mnoha zemědělských podnicích s různou výměrou půdy, takže i nároky zákazníků jsou dosti odlišné. Proto si jejich výrobci doplňují sortiment. V loňském roce představila firma Krone na výstavě ZLF v Mnichově tři nové typy těchto shrnovačů pokosu.

Sortiment dvourotorových shrnovačů doplňuje nový první model s označením Krone Swadro TC 640. Tento stroj nabízí pracovní záběr od 5,7 do 6,4 m a šířku řádku od 1 do 1,7 m. Zájemce o vyšší plošnou výkonnost při shrnování osloví dva další nové typy, Swadro TC 930 a Swadro TC 1000. První z nich nabízí pracovní záběr od 8,1 do 9,3 m a druhý pak od 8,9 do 10 m.

Všechny nové stroje mají pro firmu Krone charakteristickou robustní konstrukci a pohyblivě zavěšené rotory pro spolehlivé kopírování terénu. Samotné shrnování hmoty je svěřeno Lift-prstům se zvednutým hrotem, které při kontaktu s pící hmotu posouvají vpřed a zároveň nadzvedávají, aby se omezil její kontakt s půdou. To má pozitivní vliv na omezení znečišťování především při shrnování pícnin, pěstovaných na orné půdě (jeteloviny, jetelotrávy, obilniny na GPS).

Aby se prsty nedostávaly do kontaktu s půdou ani při zvedání či spouštění rotorů na souvratích, má firma Krone vyvinutý takzvaný „Jet-efekt“. Ten spočívá v řízení polohy těžiště rotorů. Jakmile obsluha vydá povel ke zdvihu, zvedne se nejprve přední část rotoru. Po otočení soupravy se v průběhu klesání spustí k půdě nejprve zadní část rotoru a teprve poté přední.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 3/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *