Sampo –sklízecí mlátičky do nepohody

Jasně žluté samojízdné sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew se vyrábějí ve finském městě Pori na břehu Severního moře. Právě tam se vypravila koncem dubna skupina českých zemědělců a prodejců spol. s r.o. P&L z Biskupic u Luhačovic, která na českém trhu tyto stále oblíbenější stroje prodává.

Podle Hanze Neumanna, zástupce akciové společnosti pro střední a východní Evropu, byla firma založena v roce 1853 rodinou Rosenlew, která pochází z Německa. Její předek kdysi bojoval na švédské straně proti Rusku v oblasti dnešního Finska, byl vyznamenán švédským králem a za svou statečnost obdržel část území této severské země. Protože jde o nejjižnější úsek Finska spjatý s lesní a zemědělskou produkcí, rodinná firma se zaměřila především na výrobu zemědělské a lesnické techniky.
Historie a současnost
Zpočátku firma vyráběla běžnou zemědělskou mechanizaci, avšak již v roce 1910 spatřila světlo světa první stacionární mlátička. Ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století produkovala firma komplexní sortiment zemědělské techniky, počínaje traktory, pluhy, secími stroji a konče stacionárními mlátičkami. Důležitým zlomem byl rok 1957, kdy byla vyrobena první samojízdná mlátička Sampo Rosenlew. Další obrat v produkci zemědělské techniky nastal v roce 1975, tehdy firma zastavila výrobu veškeré zemědělské mechanizace a začala se specializovat jen na produkci samojízdných mlátiček. V roce 1982 byla uzavřena kooperační smlouva s firmou Massey Ferguson, její podstatou byla výroba a dodávka červených kombajnů MF od firmy Sampo Rosenlew.
V roce 1991 rodina Rosenlew odprodala závod na výrobu zemědělské techniky a ponechala si pouze výrobu domácí elektroniky. Zemědělskou část koupil Timo Prihty, který je dnes jediným vlastníkem akciové společnosti Sampo Rosenlew. Tento nenápadný člověk nesídlí v 50. patře přepychového věžáku s klimatizací a nevozí se v Mercedesu se služebním řidičem. Jeho skromná kancelář se nachází uvnitř závodu, v riflích a s rozvázanou tkaničkou jezdí na kole našich otců a nejlíp se cítí kabině lesního těžebního stroje při práci v lese.
V roce 2000 měla a.s. Sampo Rosenlew obrat 230 mil FIM (finských marek), což je asi 39 mil. EUR. Na této částce se produkce samojízdných mlátiček podílí 68 %, (v lepších letech produkuje firma 600 až 800 mlátiček ročně), výroba lesních těžebních strojů Harvester 10 %, 12 % obratu zaujímá produkce průmyslových čističek a zbylých 10 % obratu představuje výroba komponentů pro další výrobní závody, např. Valmet, Volvo, Saab apod. Na těchto výsledcích se podílí 320 zaměstnanců, kteří pracují na ploše 30 tisíc metrů čtverečních.
V minulém roce dosáhla firma čistého zisku po zdanění 19 mil. FIM, což je v přepočtu 6,5 mil DEM. Do rozvoje vrací každý rok 87 mil FIM, v letošním roce počítá dokonce s částkou 106 mil. FIM. To jednoznačně ukazuje na zdravý rozvoj akciové společnosti Sampo Rosenlew.
Základem je rám
Samojízdné sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew jsou oproti konkurenci menší a především lehčí. V roce 1997 postihly Finsko záplavy a i v těchto těžkých podmínkách, kdy bylo nutné sklízet obiloviny na podmáčených pozemcích, se zemědělci s nimi dostali bez problémů do polí. Mlátičky Sampo mají dále o 20 cm delší žací stůl než konkurence, což je předurčuje pro sklizeň v těžších podmínkách, kdy je obilí vlhké a polehlé, aniž by se zvyšovaly ztráty. Žací stůl je výhodný také pro sečení řepky na menších pozemcích do 15 ha, mlátičku lze pak dodatečně vybavit jen aktivním děličem. Sklízecí mlátičky Sampo jsou vybaveny rámem a v něm jsou uchyceny všechny namáhané části, ať již mláticí buben, vytřásadla či drtič. Stroje jsou tak spolehlivé a nedochází k poruchám, jako když jsou ložiska usazená pouze v plechu. Ke standardnímu vybavení patří i dlouhé děliče, které se dají stavět jak vertikálně, tak i horizontálně, ale i zvedače klasů.
Z nejrozšířenější řady 2000 si mohou zemědělci vybrat mezi typy SR 2035, SR 2045, SR 2055, SR 2065, které mají klasické mláticí ústrojí, ale i modely SR 2075 TS a SR 2085 TS (TS – Twin separátor) se dvěma mláticími bubny. Nejmenší model představuje speciální parcelní sklízecí mlátička SR 2010, která je určena zejména pro šlechtitele a výzkumné ústavy. K největším strojům pak patří modely nové řady 3000. Ta má zatím dva typy, a to SR 3045 a SR 3065,
Technické parametry
Model SR 2035
Typický představitel sklízecí mlátičky určené pro zemědělce s rozlohou 20 až 60 ha. Je vybaven čtyřválcovým přeplňovaným motorem Sisu Diesel o výkonu 100 koní, (75 kW) mechanickou převodovkou, žacím stolem o záběru 3,10 nebo 3,45 m, zásobníkem o objemu 3,3 m3 krychlových, drtičem a odpruženou ergonomickou sedačkou. Předností je spolehlivý tichý chod a jednoduché ovládání. Mlátičku lze na přání vybavit klimatizací, ztrátoměrem, slunečnicovým adaptérem a hydrostatickým pohonem.
Model SR 2045
Jde o sklízecí mlátičku, která má podobné technické parametry jako typ SR 2035. Tento model, který je v České republice značně rozšířen, je určen pro sklizeň obilovin, řepky a slunečnice, nedoporučuje se pro sklizeň kukuřice na zrno. Mlátička je vybavena čtyřválcovým motorem Sisudiesel o výkon 115 koní (85 kW), hydrostatickým pohonem, žacím stolem o záběru 3,45 nebo 3,9 m, zásobníkem o objemu 3,7 m3 a ergonomickou kabinou s multifunkční pákou. Příslušenství je stejné jako u předešlého typu.
Model SR 2055
Tuto sklízecí mlátičku s větším výkonem lze již na přání vybavit zařízením na sklizeň kukuřice. Do České republiky se nedováží, neboť se svými parametry přibližuje modelům SR 2045 nebo SR 2065. Je vybavena šestiválcovým motorem Sisu Diesel o výkonu 140 koní (103 kW), hydrostatickým pohonem (může být dodána i v mechanické verzi), žacím stolem o záběru 3,9 nebo 4,2 m, zásobníkem o objemu 3,7 m3 a stejnou kabinou včetně ovládání jako u předešlého typu.
Model SR 2065
Je to nejrozšířenější model sklízecích mlátiček Sampo Rosenlew, nejprodávanější je i v České republice a ve východní Evropě vůbec. Tento typ má přeplňovaný šestiválcový motor Sisu Diesel o výkonu 140 koní (103 kW), hydrostatický pohon, žací stůl široký 4,2 nebo 4,5 m a zásobník o objemu 4,2 m3. Ten je možné sklopit do ekonomické verze, kdy má objem 3,6 m3, kombajn je nižší, přitom zásobník je stále uzavřený. Ke standardnímu vybavení patří i klimatizace, drtič a ztrátoměr. Na přání lze mlátičku vybavit počítačem, kukuřičným nebo slunečnicovým adaptérem, pohonem 4×4 a pravým elektrickým aktivním děličem pro sklizeň řepky. Je to první mlátička s pětidílným vytřasadlem (všechny předešlé typy měly 4 klávesy).
Modely označené TS
Stroje označené TS mají již dva mláticí bubny (separační a mláticí, pod kterými jsou koše). Systém je patentován fimou Sampo Rosenlew a jenom mláticí ústrojí sklízecích mlátiček Mega firmy Claas je založeno na podobném principu. U modelů SR 2075 a 2085 má zemědělec možnost měnit vzdálenost koše od bubnu, a to u každého bubnu zvlášť. To je výhodné při sečení a mlácení za těžších podmínek, zejména při větší vlhkosti. Na prvním mláticím bubnu lze nastavit agresívnější výmlat zrna, aby docházelo k větší separaci a na druhém mláticím bubnu pak jemnější domlácení. Naopak při suchých podmínkách je možné na prvním bubnu nastavit jemnější výmlat s menší separací zrna a hlavní mlácení soustředit až na druhý mláticí buben. Nedochází tak k poškozování suchých obilek. Dvoububnový mláticí systém pracuje mnohem klidněji než jednobubnový a průběh hmoty strojem je kontinuální.
V testu mlátiček SR 2065 s jednobubnovým mláticím ústrojím a SR 2075 s dvoububnovým systémem při sklizni pšenice v absolutně stejných podmínkách měla dvoubunová mlátička o 30 % větší výkon.
Model SR 2075 TS
Má šestiválcový přeplňovaný motor o výkonu 160 koní (118 kW), hydrostatický pohon, žací stůl široký 4,5 nebo 4,8 m, zásobník o objemu 4,6 m3, vysokovýkonný drtič, ergonomickou kabinu s klimatizací, ztrátoměr a elektrické ovládání. Ke standardnímu vybavení je možné si objednat pohon zadní nápravy, aktivní dělič pro sklizeň řepky, vůz pod žací stůl, ztrátoměr, počítač a adaptéry pro sklizeň kukuřice a slunečnice.
Model SR 2085 TS
Je to největší mlátička řady 2000, která se liší od modelu 2075 v několika parametrech. Má částečně zakulacenou kabinu deluxe, jiné vnitřní vybavení včetně sedačky či ovládání a odlišnou přední nápravu s kotoučovými brzdami. Je vybavena silnějším šestiválcovým přeplňovaným motorem o výkonu 185 koní (136 kW), hydrostatickým pohonem, žacím stolem širokým 4,5 nebo 4,8 m a zásobníkem o objemu 5,1 m3. Standardně je vybavena drtičem, ztrátoměrem, mutifunkční pákou a rádiem. Na přání lze dodat pohon zadní nápravy, elektricky aktivní dělič, podvozek pro žací stůl a adaptéry pro sklizeň kukuřice a slunečnice.
Model SR 2010
Jde o speciální stroj pro šlechtitele a výzkumná pracoviště. Jejich nejdůležitějším parametrem je čistota stroje při přechodu z jedné parcely na druhou. K tomu slouží zařízení, které fouká vzduch do mláticího systému již od žacího stolu, přitom je dokonale uzavřen mláticí prostor. Dalším zařízením, které přispívá k dokonalé čistotě stroje po výmlatu, je neustále běžící dopravník do zásobníku, který má samočisticí účinek, neboť svým pohybem v potrubí vytváří podtlak. Ve standardním vybavení je hydrostatický pohon, kabina pro dva pracovníky, na přání lze dodat adaptéry pro sklizeň slunečnice a kukuřice. Výsledky lze vyhodnocovat přímo na poli pomocí počítače.
Sklízecí mlátičky řady 3000
Sériová výroba modelů SR 3045 a SR 3065 byla zahájena již letos. V čem se liší proti řadě 2000?
Nápadný je moderní a jednoduchý design tmavošedé barvy se žlutými doplňky, silné a úsporné motory Sisu Diesel o výkonu 175 a 200 koní (129 nebo 147 kW), mechanický nebo hydrostatický pohon, tichá ergonomická kabina, jednoduché nastavení a kontrola stroje, vysoký výkon, široký výběr výbavy na přání, rychlá návratnost investice a optimální cena vůči výkonu.
Tato řada byla konstruována jako zcela nová koncepce sklízecí mlátičky, která s řadou 2000 nemá nic společného. Jde o výkonné šestivytřásadlové mlátičky s pracovním záběrem 4,5 nebo 5,1 m (model SR 3045) či 5,1 nebo 5,7 m (model SR 3065). Je zde nová generace žacího stolu s příčným vyrovnáváním a robustní mláticí buben široký 133 cm s osmi mláticími lištami. Převodovka je stejná jako u sklízecí mlátičky Claas Lexion, náprava je vybavena kotoučovými brzdami, všechna ložiska jsou uložena v rámu. Ve standardní výbavě je nový drtič slámy poháněný přímo od motoru a rozmetač plev. S dvoububnovým mláticím systémem a vyrovnáváním sít na svahu se uvažuje v následujících letech.
Sklízecí mlátičky řady 3000 lze již napojit na satelitní příjem GPS. V tomto roce by mělo sjet z montážní linky 40 těchto strojů, které se již zapojí do letošních žní. Oficiální představení však bude až na podzim na výstavě v Hannoveru.
Podle Petr Formánka, vedoucího prodej spol. s r.o. P&L, najdou právě tyto výkonné a spolehlivé stroje uplatnění v České republice.

Vladislav Fuka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *