Sázejí na osvědčenou značku

V nadmořské výšce 310 až 370 metrů, v řepařské oblasti s přechodem do oblasti bramborářské hospodaří Zemědělské družstvo Růžový palouček Morašice. Navštívili jsme ho v době letošních žní a hovořili s ředitelem Ing. Janem Andrlem a místopředsedou představenstva Ladislavem Hájkem.

Družstvo hospodaří na 2500 hektarech půdy, z toho je 2100 hektarů půdy orné. Skladbě pěstovaných plodin vévodí obiloviny, 220 ha plochy zaujímá ozimá řepka, 170 ha cukrovka a nechybějí ani krmné plodiny. V živočišné výrobě se družstvo zaměřuje na chov hovězího dobytka s zavřeným obratem stáda 750 kusů krav, prasat chovají asi 2500 kusů a také 30 000 brojlerů na jeden zástav. U obilovin dosahují trvale průměrného výnosu nad pět tun a u cukrové řepy nad 50 tun.

Postupná modernizace strojového parku
Pro tak široký záběr činností v rostlinné i živočišné výrobě je nezbytné kvalitní technické zázemí. Technický park tvoří, jak už to v podmínkách našich provozů bývá, stroje starší dvaceti let, které jsou postupně nahrazovány, tak jak finanční situace dovolí, moderní mechanizací.
S obnovou zastaralého strojového parku započali v Morašicích v roce 1993. A jak jinak začít než nákupem nového kvalitního traktoru. Tak přibyl do zemědělského družstva první zástupce značky John Deere 7800 a za necelých deset let provozu má za sebou již 15 000 motohodin. Dlužno dodat, že bez podstatných závad, což svědčí o vysoké kvalitě stroje, ale i obsluhy a pečlivé údržbě. Není divu, že po zkušenostech s tímto traktorem jsou v Morašicích této značce věrni, a tak postupně do traktorového parku přibyly další stroje s označením 7810 a dva 6610, které dodala firma Marek zemědělská technika, s. r. o. S touto firmou jsou v Morašicích spokojeni, k čemuž přispívá i kvalitní a hlavně rychlé zajištění servisu.

Změna dopravní techniky
K nákupu traktorů John Deere 6610 přispěl letošní vhodný kurz koruny a hlavně fakt, že začaly dosluhovat nákladní automobily, které se rozhodli v družstvu nahradit agregací traktoru s návěsy MEGA s celkovou hmotností 18 tun firmy ZDT Nové Veselí. Důvodů, které vedly představitele družstva k tomuto rozhodnutí, bylo hned několik. Pořizovací cena nákladního automobilu a výše silniční daně a jeho pojištění za rok nemůže s částkami za pojištění traktoru a návěsu soupeřit, ale to jistě není jediný argument pro změnu technologie sklizně. Zemědělské práce jsou jednoznačně sezónní záležitostí, ale při nemalých částkách vydaných za novou techniku je pochopitelná snaha po co možná nejvyšším celoročním využití. Moderní dopravní zemědělské systémy tuto snahu splňují. Na jaře jsou návěsy využity pro přepravu hnojiv, poté jsou zapojeny do secí kombinace, své použití naleznou také při odvozu senáže. Asi největší uplatnění je čeká v době žní a sklizně cukrové řepy. V mezidobí mezi těmito dvěma sklizněmi také nemusejí zahálet a mohou pomoci například při rozmetání hnoje. Při sklizňových pracích a pojezdech dopravní techniky po polích je také nesrovnatelně nižší zatížení a následné utužení půdy.
Pochopitelně, nákladní automobilové dopravy se nelze úplně vzdát, zvláště při přepravě nákladů na delší vzdálenosti. I když rychlost traktoru s návěsem již dosahuje 40 km/hod při hmotnosti nákladu 12 až 14 tun.

Text a foto: Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *