Servisní zázemí Agrallu funguje bez problémů

Ani v tomto čísle vás nepřipravíme o rubriku servis. Tentokrát jsme navštívili podnik Agrall zemědělská technika a. s., sídlící v Banticích na Znojemsku. Zde se v jednom areálu nachází hlavní prodejní středisko i servisní středisko firmy. Průvodcem nám byl Ing. Jiří Leden, který nás podrobně seznámil s činností servisu a také nám ukázal celý areál podniku. Firma Agrall zastupuje na českém trhu tři firmy, a to Claas, Fendt a Väderstad v celém rozsahu jejich výroby. Pro všechny tyto značky provádí podnik servis a zásobování náhradními díly.

Pane inženýre, zásobování náhradními díly a servis provádíte pro celou republiku, nebo jen pro váš prodejní region?
Servis a zásobování náhradními díly lze rozdělit do dvou úrovní. Zde v našem areálu máme centrální sklad náhradních dílů, z něhož distribuujeme díly jednotlivým prodejcům. Ti mají ve svém sídle také zásobu nejdůležitějších náhradních dílů. Jednotlivým servisním střediskům pak přísluší provádět záruční i pozáruční servis v jejich regionu. Při tvorbě této koncepce jsme vycházeli z toho, že servisní technik musí být zákazníkovi nablízku, aby byl schopen operativního rychlého zásahu přímo na místě. V případě, že zákazník nabízí služby mimo dosah svého prodejce a stroj se porouchá, má možnost využít nejbližší servisní středisko. Stejně tak i my poskytujeme servis zákazníkům v našem prodejním regionu. Dnes, po osmi až deseti letech provozu, mají servisní střediska dostatek zkušeností na to, aby opravy zvládla. Pokud se vyskytne nějaký větší problém, mají střediska možnost požádat o pomoc našeho servisního inspektora, který také dohlíží na kvalitu prováděné práce. Pokud by se vyskytla taková závada, se kterou by si neporadil ani náš servisní inspektor, můžeme o pomoc požádat zástupce přímo z mateřské firmy. Na rozdíl od servisu veškeré náhradní díly putují sem k nám do Agrallu a poté dál do servisních středisek. Před sezónou dojde k předzásobení náhradními díly, a to našeho centrálního skladu i jednotlivých skladů prodejců. Během roku dochází postupně k objednávání a doplňování zásob. Pokud nastane situace, že daný díl nemá středisko na skladě, využíváme expresní linku, která přes noc chybějící díl dopraví od nás do servisního střediska, případně přímo k zákazníkovi. Ceny originálních náhradních dílů máme na celém území stejné. Pokud se jedná o díly neoriginální, i ty se v republice objevují a jejich cena bývá nižší, avšak není zaručena jejich kvalita.
Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se dostane náhradní díl až ke spotřebiteli. Jak konkrétně probíhá objednání náhradního dílu?
Servisní středisko si u nás objedná náhradní díly většinou telefonicky nebo faxem. My potom máme možnost objednávat v centrálním skladu pomocí počítače a internetu v reálném čase. Pokud je aktuální potřeba dílu, který u nás na skladě není, hledá se nejprve v rámci republiky, protože dodávka po republice je rychlejší. Není-li díl v republice, nastupuje objednání a dodání z centrálního skladu. Odpadlo vypisování objednávek a komunikace mezi sklady i celá dodávka se značně urychlila. Objem skladového hospodářství se u nás pohybuje kolem 20 – 25 mil. Kč, každé z deseti servisních středisek drží zásobu za 2 – 3 mil. Kč, což je celkem asi 55 mil. Kč. Z toho vyplývá, že zásoby jsou dostatečné, a k tomu, že by se v republice nenacházel potřebný díl, nedochází často.
Kolik zaměstnanců pracuje v servisu a jak mají rozděleny pravomoce?
V každém servisním středisku pracuje od dvou do sedmi servisních techniků podle velikosti prodejního území daného střediska. U nás konkrétně jsou to technici tři. Dále je na každém středisku skladník, v našem centrálním skladu pracují čtyři skladníci. Každý technik má přiděleno servisní vozidlo, které je kompletně vybaveno, aby byl technik schopen provést jakoukoli opravu.
Říkáte, že by každý technik měl být schopen provést jakoukoli opravu. Jakým způsobem zajišťujete jejich seznamování s novou technikou?
Pro servisní techniky pořádáme školení, a to v několika stupních. Jedná se o školení obecné, můžeme říci vstupní, kdy je nový zaměstnanec během dvou týdnů zasvěcen do všech detailů své práce. Další stupně školení jsou již na konkrétní stroje, konkrétní mechanizmy. Tím vznikají specialisté na určitý obor, např. elektroinstalaci, hydrauliku, apod. Ti potom předají nabyté vědomosti dál, protože – jak už jsme řekli – každý technik by měl být schopen opravit každou závadu. Některá školení probíhají zde v našem areálu, jiná v zahraničí, záleží na konkrétních podmínkách.
Na všechny činnosti, které ve vašem areálu probíhají, potřebujete prostory. Můžete nám říci, jak jsou uspořádány?
Sídlíme v podstatě ve dvou budovách. V jedné z nich se nachází sklad náhradních dílů. Druhá slouží v přízemí jako dílna, ve které probíhají předprodejní přípravy a opravy, v prvním patře je pak reprezentační a administrativní zázemí. Na tuto budovu navazuje hala na parkování velkých strojů a skladování rozměrných náhradních dílů.
Plánujete do budoucna nějaké změny nebo jste s vaším servisním systémem spokojeni?
V systému servisu zatím žádné změny neplánujeme, protože si myslím, že funguje bez velkých problémů. Snad jedině ve skladovém hospodářství přecházíme na systém evidence pomocí čárových kódů, od kterého si slibujeme zrychlení práce ve skladu a odstranění případných chyb, které mohly vzniknout ručním přepisováním. Do budoucna chceme, aby na stejný systém přešli i jednotliví prodejci.
Text a foto Vladimír Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *