Shrnovač splnil všechna očekávání

První pásový shrnovač Roc RT 950 v České republice zakoupila Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., v loňském roce, druhý pak ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s., letos. Co obě společnosti spojuje? Je to především chov vysoce užitkových dojnic a bioplynové stanice, které vyžadují stejně kvalitní „objemné krmivo“ bez kamenů a zeminy jako špičkové krávy. S neobvyklou technologií a konstrukcí, které zaručují u tohoto shrnovače vysokou kvalitu práce, velké výkony, maximální provozní spolehlivost a dlouhou životnost, úzce souvisí i neobvykle vysoká pořizovací cena.

Zajímalo nás, zda se nemalé investice za tento jednoúčelový stroj skutečně vyplatí. Proto jsme se vypravili do Ostřetína nedaleko Holic.
Zemědělská společnost Ostřetín, a. s., odhospodařuje1520 ha zemědělské půdy, z toho je asi 400 ha luk a pastvin. Dalších přibližně 250 hektarů zaujímají vojtěška, jetel a případně i jetelotrávy. Vzhledem k tomu, že v této oblasti převládají nepříznivé půdní podmínky, prakticky vše, co společnost vypěstuje, spotřebuje ve vlastních provozech. Ať už v živočišné výrobě, na níž se specializuje, nebo v nové bioplynové stanici. „V loňském roce jsme zrušili chov prasat a zaměřujeme se pouze na skot,“ řekl nám hned v úvodu ředitel akciové společnosti Vladimír Kaplan. „Chováme zhruba 530 krav holštýnského skotu, u nichž dosahujeme průměrné užitkovosti 11 500 l mléka, a k tomu příslušný počet jalovic a mladého skotu. Vždycky nás živilo mléko, ale v poslední době je to katastrofa, s nákupní cenou 5,76 koruny za litr mléka se do nákladů v žádném případě nevejdeme. Prodáváme také plemenný materiál, zejména vysokobřezí jalovice a býky do inseminace i přirozené plemenitby. V loňském roce jsme prodali 72 březích jalovic a také letos jsme na ně měli objednávku. Bohužel z ní vlivem současného propadu tržeb u obchodního partnera sešlo. A tak výraznou finanční pomoc očekáváme od nové bioplynové stanice.“

Cena byla až druhořadá
Dojnice s vysokou užitkovostí i bioplynová stanice vyžadují kvalitní krmivo a vstupní surovinu. „Základem směsné krmné dávky je společně s kukuřičnou siláží jetelová nebo vojtěšková senáž,“ pokračuje V. Kaplan. „Každý rok musíme během tří až čtyř sečí vojtěšky a jetele včas sklidit téměř 900 hektarů, což by bez výkonné techniky bylo obtížné. Proto jsme do této oblasti investovali v poslední době nemalé finanční prostředky. Při sečení využíváme novou žací kombinace Pöttinger o záběru devět metrů, ke sběru novou řezačku Claas Jaguar a na jámě máme těžký kloubový nakladač JCB s rozkládacími vidlemi. Potřebovali jsme však ještě vyřešit shrnování zvadlé píce, případně i sena, které jsme doposud zajišťovali třemi shrnovači s paprskovými koly. Ty však společně s pící nahrabovaly i prach a kameny, což mělo zásadní vliv na kvalitu kvašení a jakost výsledné senáže. Bylo nám jasné, že potřebujeme nový shrnovač, který by byl nejen výkonný, ale především šetrný k zvadlé hmotě bez škodlivých příměsí. Věděli jsme, že existují pásové shrnovače a pátrali jsme, zda je u nás někdo prodává. Až na loňském veletrhu Techagro jsme si všimli v expozici firmy Dagros několika bilbordů, na kterých byl takový shrnovač vyobrazen. V expozici však chyběl. Ještě týž den k večeru jsme se v Brně setkali i se zástupcem výrobce, slovo dalo slovo a před prvními sečemi jsme ho už měli doma.“
„A co cena, která se téměř rovná ceně nového traktoru, ta vás nezajímala?“ nemohli jsme se v tu chvíli nezeptat. „Ta byla pro nás až druhořadá,“ odpověděl ředitel. „Respektovali jsme ji i proto, že v té době byly nákupní ceny zemědělských komodit zcela jiné a nemuseli jsme tolik šetřit. Prvořadý však byl systém nahrabování. Jako bývalý zootechnik jsem si uvědomoval přínos nového shrnovače pro naše krávy. Často děláme vojtěškové seno a bylo mi zřejmé, že rozdíl v odrolu a tím pádem ve ztrátách živin při použití starých shrnovačů či pásového modelu bude enormní. Proč máme nechávat živiny na poli, když je výhodnější je uskladnit v seníku či v jámě. Čím kvalitnější získáme objemné krmivo, tím pak více peněz ušetříme za sóju či jiný bílkovinný koncentrát. A to nemluvím o obsahu popelovin či kvalitě kvasného procesu, stejně jako o výkonu celé linky nebo úspoře pracovníků a provozních nákladů. Bylo mi jasné, že při nákupu pásového shrnovače Roc nemůžeme prohloupit.“

Revoluční systém shrnování
Pásový shrnovač Roc 950 představuje revoluční systém shrnování píce. Základem každé ze tří sekcí je prstový sběrač s plastovými kryty a příčný pásový dopravník vyplněný pryží. Každou sekci lze jednotlivě vypínat. Sběrač hmotu posečené vojtěšky či jetele nadzdvihne a dopravník ji posune do strany. Díky důmyslnému systému pohonu prstového sběrače a možnosti reverzace příčného dopravníku je možné podle množství materiálu libovolně měnit směr posuvu dopravníku, případně lze tok materiálu na dopravníku rozdělit. Existují tak čtyři varianty shozu. Buď se píce shrnuje ze všech tří pásů doleva nebo doprava, nebo dva pásy shrnují píci doleva a jeden doprava, či naopak. Obsluha tak může ovlivňovat množství hmoty v řádku. Pod každou třímetrovou sekcí jsou čtyři plná kolečka, která díky mechanicko hydraulickému odpružení chrání sběrače před poškozením a kopírují pozemek. Zároveň se s nimi nastavuje pracovní výška. Tu pak udržují tři splazy. Při práci i přepravě jede stroj po vlastní nápravě, přepravní šířka je 2,5 m a přepravní výška nepřesáhne 3,1 metru. Shrnovač připojený v tříbodovém závěsu traktoru má tři hydraulické okruhy, vlastní čerpadlo poháněné kardanovým hřídelem z traktoru a nádrž na olej o objemu 400 l, který se mění po 4000 mth. Vybaven je vzduchovými brzdami a požadovaným osvětlením. V ideálních podmínkách při rychlosti 10 km/h se jeho výkon pohybuje kolem 8 ha/h, požadovaný příkon traktoru je 80 koní.
„Shrnovače Roc nejsou levné, tak jako každý jiný špičkový výrobek, jejich cena ale odpovídá kvalitě a provedení,“ zapojuje se do hovoru Ing. Zdeněk Šilar, ředitel společnosti Dagros se sídlem v Kostomlatech nad Labem. „Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, který je zárukou maximální provozní spolehlivosti, minimálních nároků na opravy a servis a dlouhé životnosti. Dokonce existuje model, který už udělal dvacet tisíc hektarů a ještě se neopravoval! Pravdivé je i motto výrobce, který chce vyrábět stroje a nikoliv náhradní díly. To nejcennější, s čím však pásové shrnovače Roc přicházejí, jsou kvalitní práce a velké výkony. Výrazně snižují ztráty živin, neodrolují cenné lístky, nenahrabují prach a kameny, nehrozí poškození řezačky a i při slabších sečích vytvářejí mohutné řádky kvalitní píce. Velký výkon – až 4000 hektarů za rok -dosahují i s relativně slabším traktorem při nízké spotřebě nafty. Marně byste dnes v Evropě sháněli použitý shrnovač Roc, zatím se jich ještě nikdo nezbavil. Naopak, je o ně stále větší zájem, a to nejen v celé Evropě, ale i za mořem v Americe, kde končí většina ze sedmdesáti ročně vyrobených shrnovačů.“

Dosavadní zkušenosti
„Během první sezóny splnil shrnovač vše, co jsme od něj očekávali,“ konstatuje závěrem Vladimír Kaplan. „Porosty sklízíme v době, kdy mají nejvyšší obsah živin a nestačí zestárnout, přitom shrnutý řádek je bez příměsí prachu a kamenů. S novým traktorem John Deere 6630 se výkon shrnovače pohybuje kolem osmi až deseti hektarů za hodinu. Museli jsme se s ním ale naučit pracovat, řádek, tím jak je načechrán, rychle prosychá, takže sklizeň je rychlejší a vzhledem k proměnlivému počasí i bezpečnější. I dnes jsme sice závislí na počasí, ale doba sklizně se výrazně zkrátila a nalézt tři nebo čtyři dny vhodné pro sklizeň je snazší než hledat osm dní. Kromě toho, že jsme ušetřili tři pracovní síly při sklizni pícnin, oceňujeme u nového shrnovače i to, že lze pro výkonnou řezačku připravit mohutný řádek i při nedostatku zavadlé hmoty na poli. Tím výrazně šetříme další provozní náklady při sklizni pícnin.“

Klíčové informace
-První pásový shrnovač Roc RT 950 v České republice zakoupila Zemědělská společnost Ostřetín, a. s.
-Roční zkušenosti potvrdily, že při sklizni vojtěšky a jetele se snižují ztráty živin, neodrolují se cenné lístky, nenahrabují se prach a kameny, nehrozí poškození řezačky a i při slabších sečích je možné vytvářet mohutné řádky.
-I s relativně slabším traktorem se výkon shrnovače pohybuje kolem osmi až deseti hektarů za hodinu při nízké spotřebě nafty.
-Pro dojnice je připravena kvalitní senáž, takže lze šetřit finanční prostředky za sóju či jiný bílkovinný koncentrát.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *