Sklízecí mlátičky se šetrným výmlatem

Pod názvem Agronomic design se v Příjemkách u Chotěboře konala akce zaměřená na sklízecí mlátičky Case IH. Nešlo však o posuzování estetické vizáže kombajnů, ale o přiblížení toho, jaké jsou přednosti sklízecích mlátiček a jak je efektivně provozovat.

Na předváděcí akci se její organizátoři nepouštěli do podrobných technických popisů a spíše se zaměřili na praktickou stránku věci a zejména na ztráty zrna. Ztráty zrna jsou limitujícím faktorem, který je třeba brát v úvahu. Ve sklízecí mlátičce je sice ztrátoměr, ten je však nutné vždy kalibrovat dle toho, jaké ztráty jsou nalezeny za mlátičkou, jinak je jeho údaj bezcenný. A pro jeho kalibraci je nutné nejprve zjistit ztráty ručně.
Pro ulehčení této nezábavné činnosti nabízí výrobce sklízecích mlátiček Case IH dva systémy. První a sofistikovanější spočívá v plastové vaničce, která je dvěma elektromagnety upevněna ke spodní části sklízecí mlátičky. Stiskem tlačítka ji řidič za jízdy spustí na zem a pokračuje chvíli v práci. Po zastavení přebere obsah, který se do misky zachytil a oddělí zbytkové zrno. V misce jsou už udělané prolisy se stupnicí pro různé typy plodin. Do prolisů lze zrna sesypat a tím počítání ulehčit. Pomocí aplikace v mobilním telefonu se počet zrn přepočte na hmotnost a porovnáním s aktuálním výnosem a záběrem žacího adaptéru se dopočítají ztráty. Samozřejmě jde jen o ztráty zrna, které prošlo sklízecí mlátičkou.
Druhou možnost, jak rychle zjistit ztráty, představuje kartička, na níž se nastaví typ plodiny a její výnos. Podle záběru žacího adaptéru a výnosu plodiny se ukáže maximální počet zrn, která bychom na ploše karty měli najít při ztrátách na úrovni 0,5 %. S ohledem na malou plochu se měření musí provést vícekrát a údaje zprůměrovat, aby se dosáhlo dostatečně vypovídajícího výsledku.
Pokud jsou zjištěné ztráty v pořádku, nastaví se následně citlivost ztrátoměrů sklízecí mlátičky tak, aby byla ve středu zeleného pole a během sklizně je stačí již jen kontrolovat. Bohužel sklizňové podmínky se v průběhu dne mění, a tak, jak by se mělo provést minimálně třikrát za den přestavění sklízecí mlátičky podle toho, jak se mění vlhkost sklízeného materiálu, měly by se zkontrolovat i ztráty zrna. Čím je způsob, jak je zjistit, jednodušší, tím je větší šance, že kontrolu bude kombajnér provádět.
Při praktické ukázce byl sklízena ozimá pšenice s výnosem zrna 7,5 t/ha, zjištěné ztráty byly na úrovni 0,4 %, a zatížení motoru se pohybovalo na 80 %. Pokud by si tedy kombajnér seřídil k těmto ztrátám ztrátoměr na správnou hladinu, může vyzkoušet zvýšení průchodnosti a zkontrolovat, zda nebude mít významný vliv na zvýšení ztrát zrna.*

Celý článek najdete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *