Sklizeň volné a lisované slámy

Sláma různých druhů obilnin a dalších plodin se využívá jako stelivo, krmivo nebo jeden z obnovitelných zdrojů energie. Obecně můžeme říci, že je sklizeň spojena s technologiemi pro sběr a svoz volné slámy a slámy lisované do válcových nebo hranolových balíků. Sklizeň slámy představuje sled kroků, počínající sběrem z řádků a končící uskladněním. Při sklizni volné slámy se využívají různé typy sběracích vozů, které se liší především vkládacím systémem, objemem ložného prostoru a provedením stropní části. Lisování slámy s sebou nese potřebu využívání různé manipulační a dopravní techniky, a to včetně techniky sdružující svoz a dopravu balíků a možnost jejich stohování. Kromě tvaru a velikosti balíků se jednotlivé modely lisů odlišují systémem vkládání hmoty, možnostmi řezání či způsobem vázání. Systém sklizně slámy koresponduje rovněž s technologickým řešením zastýlání nebo další manipulací. Nutno podotknou, že cílem výše uvedených sklizňových technologií je získání kvalitní slámy pro různé účely s důrazem na minimalizování skladovacích ztrát. * Článek Filipa Javorka vyšel ve Farmáři číslo 6.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *