Služby pod Orlickými horami

Ve Lhotách u Potštejna pracují ve službách již několik sezón sklízecí mlátičky Massey Ferguson. Podnik Agroslužby Jaroslav Horáček poskytuje zemědělcům sklizňové, ale i jiné práce již téměř deset let. Firma vznikla brzy po revoluci, kdy po rozpadu původního agrochemického podniku byla na trhu mezera, kterou nová firma vhodně zaplnila.

Protože podnik vznikl hned v prvopočátcích transformace našeho zemědělství a rychle se vybavil, vešel brzy do povědomí okolních zemědělců a ti s ním hojně spolupracují. Počátky činnosti jsou spojeny s nabízením hnojení chlévskou mrvou. To byl však pouze úzký záběr činností, proto se firma rozhodla přidat do nabídky hnojení průmyslovými hnojivy a chemickou ochranu rostlin. Po pohnojení a chemickém ošetření je porost také třeba sklidit. Proto se podnik rozhodl pořídit si sklízecí mlátičku.
Při výběru mezi jednotlivými značkami vyhrál Massey Ferguson, vlastně jeho systém powerflow u žacích lišt. Protože se v okolí firmy kromě tradičních zrnin a olejnin pěstují na značných výměrách i technické plodiny, jako jsou konopí, různé druhy trav a také ostropestřec, tento systém se velmi brzy osvědčil. První mlátička pracující v Agroslužbách a také jedna z prvních v České republice byl MF 34. Protože tento stroj nedostačoval, brzy si podnik pořídil mlátičku větší, a to MF 38. Ta už má podstatně vyšší záběr a její žací lišta je vybavena příčným i podélným kopírováním terénu. I když je výkonnost mlátičky plošně dostačující, z technologického hlediska docházelo k časovému překrývání sklizně různých druhů plodin. Proto si pro tuto sezónu podnik zakoupil nový kombajn, a to MF 7274 se záběrem 6,75 m.
Tento stroj sloužil v minulé sezóně jako předváděcí. Je vybaven systémem na tvorbu výnosových map. Tyto mapy spolu s rozborem půdních vzorků budou po úpravě v současnosti používaného postřikovače Hardi sloužit k diferencovanému systému přihnojování. Tím se opět zvýší úroveň služeb poskytovaných zemědělcům.
Další nabídkou firmy je odvoz zrna a cukrovky a doprava technologické vody k postřikovači.
Podnik nevlastní žádnou zemědělskou půdu, zabývá se pouze službami pro zemědělství, a to v průběhu celého roku. Zimní měsíce podnik využívá k opravám a předsezónní přípravě strojů. „Pokud se stroje dobře připraví, slouží bez vážných poruch celou sezónu,“ říká Jaroslav Horáček a dodává: „Některé náhradní díly jsme si schopni vyrobit sami. Díky tomu se opravy značně zlevní.“ K opravám, údržbě a uskladnění strojů slouží podniku opravárenská dílna a hala na parkování strojů. Během sezóny podnik chemicky ošetří přibližně 7000 ha a mlátičkami sklidí 1200 až 1300 ha, což je hranice stanovená výměrami plodin určených ke kombajnové sklizni v okolí. Spolu s hnojením a odvozem produkce zaměstnává podnik mimo majitele šest osob.
V současné době Agroslužby ve spolupráci s firmou Magrix, která je dodavatelem techniky Massey Ferguson, uskutečňují nákup nového traktoru MF 8220 o výkonu 155 k. Důvodem k nákupu tohoto traktoru je pořízení nového postřikovače Hardi Commander a plánovaná agregace rozmetadla průmyslových hnojiv do čelních ramen hydrauliky. Pak by bylo možné jedním přejezdem provádět dvě operace. Druhým neméně významným důvodem pořízení traktoru této značky je spokojenost majitele firmy se značkou MF jakož i s případnými dodávkami náhradních dílů firmou Magrix. Výhledově počítá firma i s koupí žacího adaptéru na sklizeň kukuřice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *