Soudobá technika pro ochranu rostlin

Vývoj v oblasti techniky na ochranu rostlin se zaměřuje především na přesné dávkování přípravků, stejně tak jako na zvyšování efektivity provozu dané techniky s využitím prvků precizního zemědělství. Trend v ochraně rostlin je jasný - aplikovat pokud možno jen včas a za optimálních podmínek, tedy během velmi krátké doby ošetřit maximální plochu a být na poli Just In Time (správný přípravek v optimální dávce, optimální růstové fázi, optimálních klimatických podmínkách). Dalšími trendy ve vývoji techniky jsou kromě zvyšování výkonu i technologie minimalizující negativní vliv chemické ochrany na životní prostředí.

Pro správný systém ochrany rostlin je nutné spojit více různých disciplín. Počínaje předpovědí počasí a modelováním jeho vývoje, výběrem správných trysek a využitím GPS navigace při práci stroje až po možnost využití dronů či polních robotů pro sběr dat o stavu porostu. Nicméně základem ochrany rostlin v současné době je stále používání postřikovačů různé konstrukce.

Různé konstrukce postřikovačů
Stálicí v počtu prodaných kusů jsou stále postřikovače nesené na tříbodovém závěsu traktoru. V žádném případě ale nemusí platit, že nesený postřikovač = levný stroj s téměř nulovou výbavou a minimem funkcí zlepšujících podmínky aplikace i obsluhu. Tyto postřikovače dosahují záběru až 28 m při objemu nádrže až do 1800 litrů. Samozřejmostí může být volitelné vybavení všemi současnými elektronickými systémy. Taková souprava může dosahovat velké plošné výkonnosti při vysoké manévrovatelnosti a minimu přeježděné plochy porostu. Objem nádrže je však u těchto postřikovačů limitujícím prvkem.
U nás jsou stále oblíbené návěsné postřikovače, které mohou dosahovat pracovního záběru až 50 m a objemu zásobní nádrže i více než 10 000 l.
Podíl návěsných a zejména samojízdných postřikovačů v posledních letech prudce stoupá. Je to dáno především nejvyšší úrovní komfortu obsluhy, precizním dávkováním, minimalizací úletu postřikové kapaliny při aplikaci i dalšími faktory.
Výkonné stroje na ochranu rostlin jsou dnes bez výjimky vybaveny počítači pro řízení postřikové dávky. Trendem je používání komunikačního kanálu na bázi ISOBUS. Elektronika v tomto případě zajišťuje funkčnost, produktivitu a komfortní ovládání s minimalizací případných chyb obsluhy. Samozřejmostí je dnes i využívání GPS technologií.*

Celý článek doc. Ing. Jiřího Maška, Ph.D. vychází v říjnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *