Specialista na půdozpracující techniku

Firma Lemken je specialistou na půdozpracující techniku, setí a ochranu rostlin v níž přináší neustálé novinky a technická zlepšení. Demonstrovala to v plné parádě na loňské Agritechnice a v menším měřítku též na brněnském Techagru.

Jedním z hlavních exponátů firmy Lemken byl na letošním Techagru představený radličkový kypřič Karat s třemi řadami pracovních orgánů (radliček). Ty mohou být v různém provedení, podle intenzity a hloubky zpracování půdy, která se pohybuje od 15 do 30 cm.
Pozitivem stroje je rychlovýměnný systém tří druhů radliček, a to bez použití nářadí. Díky tomu lze podmítač použít jak pro mělkou podmítku tak pro hlubší, intenzivní kypření.
Podmítač má hydraulické nastavení pracovní hloubky, která se mění centrálně. Vzadu totiž jede stroj po utužovacích válcích a vpředu po opěrných kolech. Pro změnu hloubky stačí použít jeden hydraulický okruh a nastavení proběhne současně jak na pístnicích opěrných kol tak na hydraulických válcích utužovacího válce.
Zajímavostí je sytém dotěžování zadní nápravy traktoru. Ten je aktivní pokud je podmítač připojen do tříbodového závěsu traktoru, který je výkyvný přes hydraulický válec spojený s rámem podmítače. Zvýšením tlaku v hydraulickém systému se zvmění dotížení zadní nápravy traktoru. Pro jištění při přejezdech nerovností je do hydraulického vedení zařazena pětice akumulátorů se stlačeným dusíkem.
Další novinkou firmy Lemken je secí stroj Compact-Solitair vyráběný s pracovním záběrem 3, 4 a 6 metrů. Stroj vychází z oblíbeného Solitairu a je tvořen půdozpracující sekcí, kterou reprezentuje pružný smyk, a talířové brány Heliodor. Za nimi je pěchovací válec a vzadu secí lišta se opěrnými a pěchovacími koly. Všechny sekce mají centrální uložení a jsou hydraulicky sklopné, přičemž hydraulicky stavitelný je pružný smyk i talířová sekce. Kotoučové secí botky jsou uloženy na držácích se zdvihem 15 cm, což zabezpečuje výborné kopírování, jak je vidět i na fotografii. Secí botky mají centrálně regulovaný přítlak, pomocí hydraulických válců, takže jejich zatížení (75 až 80 kg na botku) je stejnoměrné a tím je stejnoměrná i hloubka setí.
Secí lišta je zavěšena na tříbodovém závěsu, takže jí lze demontovat a případně nahradit přesným secím strojem. Stejně tak bude do budoucna možné ji nahradit talířovou sekci rotačními branami. Celý stroj má plně elektrohydraulické ovládání, pro připojení tedy stačí jen jeden hydraulický okruh traktoru. Centrální ovládací terminál, umístěný v kabině traktoru dovoluje samostatné ovládání jednotlivých funkcí, či jejich vyřazení z provozu, nebo i automatickou posloupnost úkonů při otáčení stroje na souvrati.
V expozici firmy Lemken nesměl chybět též mimořádně úspěšný produkt, kterým jsou krátké talířové brány Rubin. Firma Lemken jako první přišla s tímto řešením, které se velmi dobře ujalo a dodnes se tyto stoje prodávají takřka samy. Ale všechny stoje potřebují inovace a tak výrobce přišel s novým uložením talířů, které lze vidět na fotografii na níž je patrné dvouřadé kuličkové ložisko s dvojitým těsnícím kroužkem proti vnikání nečistot.
A z novinek firmy Lemken musíme zmínit ještě jednu, i když na Techagru přítomna nebyla. Jde o nový pluh Juwel 8, který bude postupně nahrazovat známou řadu pluhů Opal 8 a postupně i další modelové řady. Nový pluh bude plně elektrohydraulicky ovládaný přes obslužný terminál a bude postupně nahrazovat i ostatní řady nesených pluhů Opal. V expozici chyběl též další ze zajímavých pluhů a to VariTansanit, který je zkonstruován tak, že méně zatěžuje tříbodový závěs traktoru, je plně hydraulicky stavitelný a má i funkci hydraulického třetího bodu, kterým lze dotěžovat zadní nápravu traktoru (podobně jako u popisovaného kypřiče Karat).
Jistou inovaci zaznamenáváme i na dvojřadém radličkovém kypřiči Smaragd. Těchto strojů se u nás v současnosti mnoho neprodává, protože sice půdu dobře podřezává, má však horší mísící efekt. Problém byl vyřešen změnou radliček, které mají upravená křídla a mísící efekt se zlepšil. Nový stroj má označení Kristall.
Aby byl náš výčet zajímavých strojů Lemken úplný je třeba zmínit i ty širokozáběrové, umístěné ve venkovní expozici. Zde byl vystaven rozměrný secí stroj Solitair 12 s pracovním záběrem 12 metrů, který již není novinkou a několik jich v ČR jezdí a získaly si dobré renomé zejména u podniků vysévajících řepku. Dále zde byl 8metrový nosič nářadí Gigant sloužící k upevnění nářadí do tříbodového závěsu v našem případě šlo o sestavu dvou 4metrových talířových podmítačů Rubin a vystaven byl i 10 m široký rovněž talířový kypřič Heliodor.
Firma Lemken je známá svojí půdozpracující a secí technikou, ale již několik let má v sortimentu též postřikovače. Jeden z nich byl vystaven i na Techagru. Nešlo o novinku i když jisté, spíše kosmetické změny na něm byly provedeny a týkaly se například nádrže, viditelnějšího umístěné stavoznaku a v tomto roce přibudou též nové, víceúčelové ovládací ventily pro řízení jednotlivých funkcí postřikovače.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *