Technika pro živočišnou výrobu

Doc. Ing. Jiří Fryč, CSc., vyrůstal v kontaktu se zemědělským provozem. Otec učil rostlinnou výrobu na SZTŠ a od roku 1969 jeho rodina provozovala malou rodinnou farmu. V roce 1978 absolvoval s vyznamenáním obor Mechanizace zemědělství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V letech 1978 až 1983 pracoval v zemědělském provozu. V roce 1983 byl přijat na základě konkurzu na místo asistenta na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od té doby se specializuje na techniku v živočišné výrobě. Působíte na odborné vysoké škole, kde se věnujete výuce a vědecké práci. Které předměty a projekty týkající se problematiky techniky v živočišné výrobě můžete zmínit? Působím jako vysokoškolský pedagog v Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V současné době jsem garantem sedmi předmětů z oblasti techniky v živočišné výrobě, které jsou vyučovány v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Specializuji se na techniku v chovu skotu, zejména na dojení a chlazení mléka. V projektech, které řeším, se zaměřuji na úspory energie při zachování vysokých technických parametrů těchto procesů.* Celý rozhovor vychází v 12. čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *