Technologie aplikace pevných hnojiv

Výživa rostlin a hnojení představují nedílnou součást technologických postupů v rostlinné výrobě a souvisejí i s aplikací pevných statkových a minerálních hnojiv. Ačkoli se jedná o hnojiva různé povahy a liší se rovněž strukturou materiálu jako takového, má jejich aplikace řadu společného. Především se jedná o snahu aplikovat s co největší přesností a to jak z hlediska pracovního záběru, tak z hlediska nastavení aplikované dávky.

Závěsná a nástavbová rozmetadla pevných minerálních a statkových hnojiv jsou sestavena z ložného prostoru, jehož součástí je podlahový dopravník různé konstrukce a rovněž z rozmetacího ústrojí. Z pohledu konstrukce rozmetadel statkových hnojiv se v praxi setkáváme s modely určenými pro aplikaci chlévského hnoje a rozmetadly tzv. univerzálními.

Podle agregace s tažnými prostředky se u rozmetadel statkových hnojiv jedná o návěsná provedení a o nástavby pro různé typy podvozků. Naopak v případě modelů určených pro aplikaci hnojiv minerálních se jedná o rozmetadla odstředivá a pneumatická, která se nabízejí jako nesená, závěsná a nástavbová a to opět v různých variantách.

Ještě jedno mají obě kategorie rozmetadel společné a to zejména systémy pro ovládání základních pracovních funkcí těchto strojů, které závisí především na technické vyspělosti dané aplikační techniky. V tomto ohledu jsou technicky dále rozmetadla hnojiv minerálních a to zejména s ohledem na koncentraci živin v jednotce objemu. Také do oblasti rozmetadel statkových hnojiv se rozšířily systémy ovládání ISOBUS a z hlediska šetrné aplikace na okrajích pozemků se zařízení pro tzv. hraniční aplikaci kromě rozmetadel hnojiv minerálních používají také u rozmetadel hnojiv statkových.

 Univerzální rozmetací technika

Rozmetadla pevných statkových hnojiv můžeme rozdělit do dvou základních skupin, kdy první z nich představuje již zmíněné univerzální modely. Základním konstrukčním prvkem těchto modelů je rozmetací nástavba tvořená třemi základními pracovními prvky. Jedná se o systému posuvu materiálu, frézovací zařízení a rozmetací ústrojí. Dávkovací zařízení je tvořeno především laťovými dopravníky, přičemž nejčastěji se setkáme s dvojicí těchto podlahových dopravníků. Podle technické úrovně rozmetadla je pohon zajištěn mechanicky nebo hydrostaticky s tím, že některé modely nabízejí také systém reverzace podlahových dopravníku, což ocení obsluha zejména v případě zahlcení dávkovacího zařízení.

Dopravníky posouvají materiál směrem k frézovacímu zařízení, které je tvořeno jedním až třemi horizontálními frézovacími válci s přivařenými či šroubovanými frézovacími noži s různým uspořádáním. Úkolem frézovacího zařízení je přesné dávkování materiálu do pracovního prostoru rozmetacího zařízení. Někteří výrobci nabízejí pro podlahový dopravník lyžiny pro dopravu vlhčeného vápence, což ve spojení s dalšími, dále uvedenými konstrukčními prvky umožňuje větší možnost využití rozmetadla během sezóny. Frézovací válce jsou v oblasti zadního čela rozmetací nástavby uzavřeny kapotáží, která může být konstruována jako otevřená či uzavřená s možností otevření pro zajištění přístupu k frézovacím válcům. Dávkovací zařízení může být doplněno hydraulicky polohovatelnou clonou (stěnou), která slouží jak k regulaci množství materiálu, jenž je dávkován k rozmetacímu ústrojí a v případě aplikace chlévského hnoje s nižším obsahem sušiny slouží také k uzavření zadní části ložného prostoru.

Zadní stěna je umístněná před frézovacím zařízením a hydraulické nastavování může být řešeno různým způsobem. Samotné rozmetací zařízení je v takovém případě konstruováno jako kotoučové s tím, že kotouče představují součást tzv. rozmetacího stolu. Většina modelů se nabízí s tzv. rovným rozmetacím stolem, který je opatřen zpravidla dvěma rozmetacími kotouči různé konstrukce, u některých modelů jsou použity čtyři rozmetací kotouče.

Kromě výše popisované varianty se setkáváme také s rozmetacím stolem, který svou geometrií připomíná tvar písmene V a je osazen zpravidla čtyřmi kotouči. Jednotliví výrobci nabízejí různou geometrii kotoučů, kdy se může jednat jak u různé typy unášečů opatřených lopatkami nebo se jedná o kotouče osazené pracovními lopatkami. Obecně můžeme říci, že obvyklé je provedení s rozmetacími kotouči, které disponují dvěma až čtyřmi lopatkami, avšak existují také modely, které nabízejí např. šest lopatek.

Díky možnostem posuvu materiálu a nastavování množství materiálu, který prochází rozmetacím zařízením, se setkáváme u menších a středně výkonných modelů této koncepce s pracovním záběrem na úrovni 14 – 16 m, přičemž výkonná technika nabízí dle údajů výrobce pracovní záběr až do 25 m. Univerzální rozmetadla se díky výše uvedeným možnostem využívají při rozmetání chlévského hnoje, drůbežího trusu, kompostu, cukrovarnické šámy a dalších druhů hnojiv vyžadujících rovnoměrnou aplikaci v širokém pracovním záběru.  

ing. Filip Javorek

Více informací v časopise Mechanizace zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *