Tepelná čerpadla s lepšími parametry

Na letošní podzimní výstavě For Therm v Praze-Letňanech prezentovali výrobci tepelných čerpadel několik novinek pro vytápění rodinných domů, domácností a menších hospodářských provozů. Jejich společným jmenovatelem byla lepší regulace výkonu a kompaktní provedení.

Plynulá regulace

Společnost MasterTherm tepelná čerpadla, s. r. o., předvedla nové tepelné čerpadlo typu vzduch/voda BoxAir Inverter. Jednodílná konstrukce z nerezových materiálů doboluje celou technologii umístit mimo dům a díky nízkohlučným ventilátorům lze čerpadlo instalovat i v hustší zástavbě, aniž by při chodu obtěžovalo sousedy.

Čerpadlo je vybaveno novou inverterovou technologií, která umožňuje plynulou regulaci topného/chladicího výkonu v rozsahu asi 30-100 %. V rámci nadstandardní výbavy lze čerpadlem ovládat i víceokruhové systémy (topení, ohřev TUV, ohřev bazénu aj.) a to dokonce i přes internet s nonstop servisním monitoringem. Tepelné čerpadlo se napojuje pomocí izolovaných trubek přímo do otopného systému (plněného nemrznoucí směsí), nebo do akumulační nádoby, což umožňuje ohřev TUV.

Tepelné čerpadlo BoxAir Inverter je účinný, ekonomický zdroj tepla nejen pro rodinné domy, ale i rekreační objekty s tepelnou ztrátou do 10-13 kW. Díky relativně nižší ceně je vhodným zdrojem tepla i nízkoenergetické domy. Právem obdrželo letošní výstavě For Therm cenu Grand Prix.

 

Do pasivních domů

V nízkoenergetických a pasivních rodinných domech je spotřeba energie pro topení tak nízká, že použití běžného tepelného čerpadla přestává být výhodné. Z nízkých nákladů na vytápění se již příliš ušetřit nedá a investice do zařízení dodávající levné teplo tak ztrácí svůj význam. Firma Termo Komfort, s. r. o., pro tyto domy nabízí tepelné čerpadlo HP-mini typu země/voda s výkonem kolem 3 kW. Tepelná energie je přenesena ze země prostřednictvím kolektoru z měděné trubky, naplněné již z výroby ekologickým chladivem: Na uložení kolektoru stačí jedna rýha o šířce 0,8 m a délce 32 m.

Stejná firma vystavila i čerpadlo Dimplex LA 9TU typu vzduch/voda pro venkovní instalace. Díky vysokému topnému faktoru (COP = 3,7, A2/W35, EN 14511) jsou účinností srovnatelná s tepelnými čerpadly země/voda, mají však nižší pořizovací náklady a odpadají náročné zemní práce. Čerpadlo navíc nezabírá prostor v objektu a díky odhlučnění ani neruší okolí: bezhlučný chod je zajištěn ventilátorem s bioticky konstruovanými lopatkami (provedení „soví křídla“) a kompresorem umístěným v protihlukově uzavřeném prostoru ve spodní části instalační skříně. Použitím kvalitních materiálů a technologií je provoz efektivní i při teplotách venkovního vzduchu kolem -25 °C.

Podlahové vytápění

V nizkoenergetickchých a pasivních domech se běžně používá podlahové topení. Současně je ale třeba zajistit trvalé větrání domu, které přitom nezvyšuje potřebu tepla a naopak vrací teplo z odvětrávaného vzduchu zpět do domu, tzv. rekuperací. Ta však nemusí být jen v tradičním pojetí, tedy předávání tepla z odvětrávaného vzduchu do čerstvého přiváděného. Použitím tepelného čerpadla docílíme předávání tepla ze vzduchu přímo do topné vody podlahového vytápění a teplé užitkové vody (TUV).

Právě to je podstatou řešení nového čerpadla Acond-Therm, kterou v Letňanech nabízela společnost Climatec Group, a. s. Systém nepřetržitě vyhodnocuje skutečnou spotřebu tepla pro vytápění podle tepelných ztrát objektu a nastavuje nejnižší možnou teplotu topné vody s ohledem na aktuální situaci ve vytápěném prostoru. Výsledkem je zvýšení topného faktoru čerpadla, lepší tepelná pohoda a úspora nákladů na elektrickou energii. I tento výrobek získal na výstavě For Therm cenu Grand Prix.

Tepelná čerpadla geoTHERM, vhodné i pro podlahové topení, nabídla firma Vaillant Group Czech, s. r. o. Je použitelné nejen pro novostavby, ale i modernizaci otopných systémů stávajících domů a provozních objektů. Díky vestavěnému zásobníku teplé vody z nerezové oceli jsou kompaktní, s minimálním nárokem na prostor instalace. Zabudovaný ekvitermní regulátor s indikací energetické bilance je schopen komfortně regulovat jak topení, tak vestavěný zásobník teplé vody. Přesto se i do tohoto systému doporučuje vložit další externí zásobník na TUV pro ještě větší efektivitu vytápění.

Pozor při nákupu

Konkurence na výstavišti v Praze-Letňanech ukázala, jak důležitý je správný výběr tepelného čerpadla. Nabízíme několik rad a doporučení:

– Topný faktor: Pokud prodejce tvrdí, že jeho tepelná čerpadla jsou ta nejlepší, neboť mají vysoký topný faktor, je dobré zjistit, za jakých podmínek byly hodnoty naměřeny. Například platí, že čím vyšší je teplota vstupní (okolí) a čím nižší je teplota výstupní (otopná soustava domu), tím vyšší (lepší) je topný faktor. Navíc topný faktor samotného tepelného čerpadla není příliš vypovídající, důležitější je topný faktor celého systému v průběhu topné sezóny.

– Dimenzování výkonu: Správné dimenzování výkonu tepelného čerpadla je zásadní pro ekonomiku provozu. Poddimenzovaný tepelný výměník sice může značně snížit pořizovací náklady, ale provozní náklady na vytápění budou o to vyšší. Jedině správné dimenzování a správné zapojení přinese očekávaný užitek a úsporu.

– Hlučnost jednotky: Významným parametrem čerpadla vzduch/voda je hlučnost vnější jednotky, obzvláště jde-li o dům v zástavbě. Mnozí prodejci udávají hlučnost vnější jednotky aniž by upřesnili, za jakých podmínek byla naměřena. Přitom je podstatný rozdíl mezi měřením ze vzdálenosti pět metrů nebo dvacet metrů. Doporučuje se proto vyžadovat údaj o hlučnosti hladinu akustického tlaku „dB(A)“ a vzdálenosti, z jaké byla hodnota naměřena.

– Porovnání parametrů: Jen cena nemá při nákupu velkou vypovídací hodnotu. Stává se totiž, že zákazník sice obdrží cenovou nabídku, ale ta neobsahuje například ohřev TUV nebo jinou podstatnou součást systému, kterou si je později nucen dokoupit. Proto je třeba nabídky porovnávat ve všech  parametrech.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *