Traktory pro výkonnou sklizeň pícnin

Oblast sklizně pícnin zahrnuje řadu operací, jenž jsou různě náročné na výkon kolových zemědělských traktorů a ostatních energetických prostředků, které se v daných technologiích využívají jako trakční prostředky. Volba vhodného kolové traktoru závisí jak na požadované výkonnosti dosahované při sklizni pícnin a výrobě objemných krmiv, tak na zvolené technologii výroby krmiv. Právě sklizeň pícnin zahrnuje různé, velmi široké spektrum agregací, a to jak z pohledu prováděných prací, tak z hlediska nároků na výkonové parametry traktorů.

Proto můžeme konstatovat, že se v různých sklizňových linkách setkáme s kolovými traktory a systémovými nosiči zahrnujícími výkonové spektrum v rozsahu 37 – 367 kW (50 – 500 k). Zvolenou výkonovou kategorii samozřejmě určuje rozsah prací z hlediska sklízených ploch a je logické, že jiné výkonové parametry požadují technologické linky vhodné pro sklizeň sena za např. 50 ha a jiné nároky s sebou přináší sestavení linky pro sklizeň třeba 1000 ha zavadlé hmoty trav a jetelovin. S rostoucími sklizňovými plochami rostou nároky na plošnou výkonnost a zcela logicky na výkonové parametry trakčních prostředků.

Z pohledu nároků na příkon, potažmo tahový výkon trakčních prostředků, patří mezi nejnáročnější zejména žací kombinace tvořené dvěma či třemi žacími stroji s adaptéry pro úpravu pokosů, dále pak výkonné svinovací lisy a jejich kombinace s technikou ovíjení do strečové fólie a v neposlední řadě také vysoce výkonné lisy pro lisování hranolovitých balíků. Se sklizní píce souvisí též sběr zavadlé, případě i suché hmoty s využitím dvounápravových a třínápravových sběracích řezacích vozů, které se využívají také jako odvozní prostředky v technologických linkách se samojízdnými řezačkami.

Obdobné kolové traktory využíváme jako trakční prostředky pro dopravní techniku od vanových návěsů až po vozy konstruované pro dopravu řezanky. S rostoucí výkonností linek se sklízecími řezačkami narůstají požadavky na výkonové parametry kolových traktorů určených pro vrstvení a dusání hmoty v silážních žlabech.

V tomto článku se zaměříme zejména na modely traktorů určené pro agregace s různými žacími kombinacemi, lisy různé konstrukce, sběracími a řezacími vozy a traktory určené pro práce v silážních žlabech.

Pro výše uvedené práce se využívají zejména kolové traktory a systémové nosiče o nominálním výkonu v rozsahu 81 – 382 kW (110 – 520 k).

 Traktory pro žací kombinace

Volba trakčních prostředků pro daná provedení žacích kombinací vychází z několika základních parametrů, kterými jsou požadovaný příkon žacích strojů, sklizňové podmínky a členitost terénu a také efektivita kolových traktorů z hlediska výkonu pohonné jednotky a jeho přenosu, a to jak prostřednictvím vývodových hřídelí pro pohon žacích strojů, tak pro dosažení odpovídající pojezdové rychlosti.

Podíváme-li se na nabídky jednotlivých žacích strojů, zjistíme, že diskové modely určené pro agregaci v předním tříbodovém závěsu se nabízejí v pracovním záběru na úrovni řádově 2,5 – 3,5 m s požadovaným příkonem 27 – 59 kW (40 – 80 k), v případě vzadu nesených diskových žacích strojů se setkáme se záběry v rozmezí 2,5 – 4,5 m s požadovaným příkonem 27 – 85 kW (40 – 115 k). Vyskytují se též záběry v rozsahu 1,5 – 2,5 m, ale v případě kombinací s čelním žacím strojem se v praxi využívají modely takřka výhradně se záběrem od 2,5 m výše, což platí také o čelních modelech, které se dodávají v provedení od 2 m výše. Dále je možná agregace dvojice diskových žacích strojů v zadním TBZ, které v kombinaci s čelně neseným modelem slouží k vytváření kombinací tvořených třemi žacími stroji. Pak se jedná o techniku s pracovním záběrem na úrovni 7 – 11 m.

Podíváme-li se na diskové žací stroje s různými typy adaptérů pro úpravu pokosů, setkáme se zpravidla s čelními modely o záběru 2,5 – 3,5 m s požadovaným příkonem na úrovni 44 – 74 kW (60 – 100 k), v případě v vzadu nesených modelů se jedná o pracovní záběry na úrovni 2,5 – 3,5 m s příkonem na úrovni 44 – 74 kW (60 – 100 k) a porovnáme-li ještě dvojice vzadu nesených diskových žacích strojů, setkáme se se záběrem na úrovni cca 8 – 11 m s tím, že příkon v takovém případě dosahuje asi 103 – 147 kW (140 – 200 k) a více. Samozřejmě, že je možné vytvářet také další sestavy a kombinace bubnových žacích strojů, či čelních diskových modelů s taženými diskovými modely, nicméně výše uvedené velmi stručné shrnutí napovídá, že pro agregaci s žacími kombinacemi využijeme jak modely traktorů o nominálním výkonu od 81 kW (110 k) výše, tak modely s nominálními výkonem motoru nad 221 kW (300 k). Na základě údajů o požadavcích na příkon jednotlivých žacích strojů a jejich kombinací lze rozdělit traktory a systémové nosiče do několika výkonových kategorií.

První z nich můžeme ohraničit nominálním výkonem 81 – 118 kW (110 – 160 k), následuje výkonová kategorie 118 – 169 kW (160 – 230 k) a dále můžeme pokračovat kolovými traktory s nominálním výkonem 169 – 221 kW (230 – 300 k). Pro agregace s výkonnými žacími kombinacemi se třemi žacími jednotkami, které jsou doplněny různými typy kondicionérů a také shazovacími dopravníky, případně šneky, jsou určeny kolové traktory výkonové kategorie 221 – 294 kW (300 – 400 k) s tím, že v agregací s výkonnými kombinacemi se setkáme také se systémovými nosiči o nominálním výkonu nad 294 kW (400 k). Takto výkonné trakční prostředky se rovněž uplatňují také při naskladňování materiálu ve žlabech, což platí i pro obdobně výkonné standardní kolové traktory.

Pro agregace s kombinacemi žacích strojů jsou výše uvedené trakční prostředky opatřeny předním a zadním tříbodovým závěsem a vývodovou hřídelí s tím, že řada výrobců ve svém portfoliu nabízí modely traktorů s otočným řízením různé konstrukce, kdy je traktor či systémový nosič agregován s tzv. žací trojkombinací např. v zadním tříbodovém závěsu a obsluha má tak přehled nad celým pracovním záběrem, což platí i pro různé modely kolových nosičů. Zatímco zadní tříbodový závěs a hřídel jsou v případě kolových traktorů, které se využívají pro agregace se žacími stroji standardem, tak přední tříbodový závěs a hřídel patří mezi výbavu dodávanou na přání. V případě tříbodového závěsu se v rámci nabídky jednotlivých modelů a značek setkáme také s různými stupni výbavy, kdy je přední závěs součástí základního provedení. Kromě toho, že se tyto závěsy liší nosností, která odpovídá dané výkonové kategorii, liší se také způsobem ovládání a celkovým pojetím konstrukce. Kromě standardního provedení se setkáme např. s tříbodovými závěsy s nastavením přítlaku či systémem kopírování povrchu pozemku. Co se ovládání týká, tak v případě kolových traktorů s mechanickým ovládáním hydraulických okruhů funguje ovládání předního závěsu pákou pro ovládání rozvaděče, v případě elektronického ovládání máme různé možnosti. Kromě zvedání a spouštění ovladačem okruhu, který je možné si různě volit prostřednictvím ovládacích systémů, se setkáme také se zvláštním ovladačem pro tříbodový závěs.

Přední závěs je pro agregaci s čelním žacím strojem dále doplněn držáky pro fixaci odlehčovacích pružin a v případě hydropneumatického odpružení také hydraulickým okruhem. Pro usnadnění manipulace se závěsem může být rovněž doplněn externím ovládáním.

ing. Filip Javorek

Celý článek v časopise Mechanizace zemědělství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *