U samochodného postřikovače Maestria je efektivnější rameno vpředu

Firma MOREAU AGRI patří k předním prodejcům zemědělské techniky v Jihomoravském kraji. Do České republiky dováží mimo jiné i stroje francouzské firmy MATROT. K jejím novinkám patří už druhým rokem nové samohybné postřikovače značky MAESTRIA. MOREAU AGRI jich zatím do České republiky dovezla osm a další dva budou dovezeny do února 2004. Tyto nové samohybné postřikovače se vyrábějí ve dvou verzích: postřikovací rameno mají buď umístněné klasicky vzadu a nebo, - a to je novinka, vpředu.

Čeští zemědělci dosud používali samohybné postřikovače téměř výhradně s ramenem vzadu. Toto technické řešení je v našich podmínkách tradiční. Obdobně je totiž řešeno umístnění pracovních zařízení na většině zemědělských strojích, které se u nás běžně při zemědělských pracích používají. MATROT však u nového typu MAESTRIA zavádí významnou novinku: Postřikovací rameno může být umístněno také vpředu. Podle samotných výrobců je tato varianta dokonce lepší a výrazně zvyšuje efektivitu práce postřikovače.

Perfektní viditelnost

Z deseti strojů MAESTRIA, které byly od května 2002, objednány pro zákazníky v České republice, jich osm má rameno umístněno vpředu a pouze dva vzadu. Naši zemědělci tak překonávají dosavadní zaběhnutou praxi s mechanickým postřikováním a zvykají si na výhody nového řešení.
Ramena montovaná vpředu umožňují posádce postřikovače především perfektní viditelnost a to nejen s ohledem na orientaci předních kol v kolejových řádcích, ale viditelnost také na celou šířku ramen. Výrazně tak zvyšují pojezdovou rychlost stroje a snižují riziko poškození pracovního zařízení při manévrování v terénu. Řidič, sedící v kabině upevněné na silenblocích, na ramena neustále vidí a nemusí jejich průchodnost terénem kontrolovat ve zpětných zrcátcích, jako tomu je u strojů s rameny vzadu. Proto také šířka ramen může být větší a stroj zvládne práci na poli rychleji. K tomu přispívá i vyšší pojezdová rychlost, která se při šířce ramen 28 metrů pohybuje v průměru kolem 16km/h.

Ramena raději delší

Další přednost tohoto nového technického řešení spočívá také v tom, že při postřiku se snižuje spotřeba použitých chemických látek. Postřik se totiž uskutečňuje efektivněji. Veškeré použité látky se za dobrých povětrnostních podmínek ihned zachycují na porostu. Pokud jsou však ramena umístněna vzadu, část postřiku přichází vniveč ve vzdušném víru, který zůstává za strojem. U postřikovače s ramenem vpředu tomu tak není.
Ramena postřikovače jsou vyrobena z hliníku. Mohou být dle přání zákazníka různě dlouhá. MAESTRIA je vyrábí v rozpětí od 24 do 50 metrů. U nás se používají ramena do 36 metrů. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že čeští zemědělci, kteří si tyto stroje již zakoupili, rozpětí ramen trochu podcenili. Například v Agrokomplexu Kunovice, kde jeden postřikovač MAESTRIA s předními rameny o šířce 28 m již vlastní, nám potvrdili, že ramena 36 m by pro ně byla ještě efektivnější.

Dokonalá ochrana kabiny

Dosud v praxi neprokázanou, avšak nezávislými odborníky předpokládanou nevýhodou ramen vpředu může být větší opotřebitelnost součástek. Ty jsou však všechny vyrobeny z nerezavých materiálů, včetně elektroventilů a hadic. Navíc jsou chráněny kryty a zástěrkami, takže rozprašovanými chemickými látkami mohou být znečištěny jen minimálně.
Obsluhy samohybných postřikovačů se dosud obávaly kontaminace kabiny použitými chemickými látkami. To je důvod, proč se dosud používaly stroje se zadními rameny.
Použití předních ramen u strojů MAESTRIA však umožňuje dokonalá izolace kabiny. Ta je chráněna účinným systémem filtrů, které byly ve srovnání se staršími typy výrazně zdokonaleny. Kabina je plně vzduchotěsná a zajištěná výkyvnými dveřmi. Vzduch se do kabiny dostává přes celkem tři horizontálně upevněné filtry: prachový, papírový a uhlíkový. K vyrovnání tlaku v kabině se používá tří-rychlostní ventilace. Obsluha je tak perfektně chráněna před vdechnutím či potřísněním chemickými látkami.

Komfort pro posádku

Stroje MAESTRIA vůbec poskytují posádce větší komfort. Počítá se s jednočlennou posádkou, avšak v kabině je sedadlo i pro spolujezdce. Ke skvělé orientaci napomáhá vedle již zmíněné dobré viditelnosti také systém GPS umístněný na střeše kabiny. Sedačka řidiče je mechanicky odpružená. Kabina je vybavena také tónovacími skly. Podle přání zákazníka je možné kabinu vybavit také klimatizací nebo topením. Sloupek řízení je volně nastavitelný. Manévrování s rameny a jejich funkce posádka ovládá pomocí joysticku. Jím se pouští a vypíná postřikování a ovládají ramena: Jednak změna jejich polohy ve směru nahoru/dolů, pravá/levá variabilní geometrie a také svahová korekce ramen.
Samotný postřik je řízen z kabiny palubním počítačem TEEJET 860. Jeho světlený display ukazuje čtyři hodnoty, z nichž tři jsou stále: dávky l/ha, tlak a rychlost. Čtvrtý ukazatel je volitelný a poskytuje posádce přehled o dalších důležitých údajích jako jsou plocha, objem, vzdálenost, měření času a podobně. Počítač zaznamenává každou změnu rychlosti a vypínání jednotlivých, sekcí ramen i pozici regulačního ventilu, aby se zabránilo tlakovým změnám při opětovném spuštění postřikování. TEEJET 860 dává obsluze na výběr hned z dvanácti tryskových programů, ze kterých pět není lineárních (přihnojovací trysky). Počítačem je rovněž řízen regulační ventil.

Výkonnost stroje

Jednotlivé typy postřikovačů MAESTRIA se liší různým počtem sekcí v ramenech. Koncové sekce jsou vždy chráněny třístupňovou ochranou a to ohybem v horizontálním směru dozadu a dopředu vertikálním směru dolů. Ramena mohou být při postřikování spuštěna nejníže do půlmetrové výšky nad zemí.
Jsou-li ramena umístěna v poloze určené k postřikování, stroj se stává pro řidiče náročným při manévrování v terénu, zvláště ve svazích. Tomu je však efektivně uzpůsobena měnitelnost rozchodu kol, kterou si uživatelé mohou uzpůsobit dle aktuální potřeby. Při metrové světlosti může být rozchod 1,8 m na střed kol a více. Maximální rozchod je 2,7 m. Ke stabilitě přispívá také náhon na všechna čtyři kola. Stroj totiž váží 7,5 t a při užitkovém zatížení do 4 t se dostane na 12 t hmotnosti. Je vybaven standardními mechanickými nápravami s diferenciálem s omezeným prokluzem. Váha stroje je rovnoměrně rozložena na obě nápravy, tedy 50 a 50%. Podvozek je navíc navržen k optimálnímu přenosu síly na všechna čtyři hnaná kola.
Redukční převodovka je uložena na středu talířového kola. Díky tomuto řešení stroj nepoškozuje porost ošetřovaných plodin.

Síla motoru DEUTZ

Samochodné postřikovače MAESTRIA jsou vybaveny motorem značky DEUTZ. Jejich výkon začíná u 125 hp DIN s 2300 ot./min. Pohon není řešen pomocí hydromotorů a hydrogenerátorů na kola, ale pouze jedním hydromotorem s klasickou převodovou skříní. Díky tomu má nízkou spotřebu, je málo hlučný a také šetrný k životnímu prostředí.
Do České republiky bylo zatím dovezeno osm strojů varianty BASE. Podle výbavy se dělí na třídy E1 a E2. Liší se nejen počty sekcí, ale také různými doplňky, které zvyšují komfort.
A závěrem ještě jedno srovnání variant s předními a zadními rameny. MAESTRIA s efektivnějšími rameny vpředu je dokonce i levnější než klasická varianta se zadními rameny. Její cena se dle vybavení a počtu sekcí pohybuje od 3,5 mil.Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *