V Bělčicích si potrpí na novinky

Zemědělské družstvo Bělčice na Strakonicku patří mezi pokrokové podniky. Kdykoli si pořizovalo nový stroj na pěstování a sklizeň brambor, vždy šlo o vyspělou novinku od firmy Grimme. Posuďte sami. Již v roce 1993 zde uváděli do provozu moderní jednořádkový sklízeč DR 80-40. V roce 1995 jako jedni z prvních v České republice začali pěstovat brambory v odkameněné půdě, a proto si také pořídili kompletní červenou linku sestavenou z tvarovače hrůbků, separátoru a sázeče. V roce 2000 pak do Bělčic přibyl dvouřádkový vyorávací nakládač s výložníkem GZ 1700 DL pro sklizeň brambor v odkameněných půdách.

Tím však výčet investic do techniky pro pěstování a sklizeň brambor v Bělčicích nekončí. V loňském roce si zemědělské družstvo pořídilo výkonný dvouřádkový sklízeč se zásobníkem Grimme SE 150-60 a letos poslední žhavou novinku – nejnovější dvouřádkový sázeč Grimme GL 42T.

Od brambor utéct nelze
Vzhledem k tomu, že Zemědělské družstvo Bělčice hospodaří v oblasti Středočeské pahorkatiny, jsou jednou z tradičních plodin v jeho osevním postupu i brambory. „Tuto tržní plodinu pěstujeme na 140 až 150 hektarech z celkové výměry 1900 hektarů zemědělské půdy,“ řekl týdeníku Zemědělec hlavní agronom Karel Zeman. „Přibližně sedmdesát hektarů představují množitelské plochy – ročně přihlašuje kolem třicet porostů k uznávacímu řízení, asi na šedesáti hektarech se nacházejí průmyslové brambory pro škrobárny Horažďovice a zbytek slouží k pěstování konzumních brambor pro drobný prodej či závodní stravování. Průměrné hektarové výnosy u sadbových brambor se pohybují kolem 25 tun, u průmyslových brambor jsme v loňském roce dosáhli průměrného výnosu 32 tun hlíz z jednoho hektaru.“
„I když je nákupní cena brambor nízká, v loňském roce například 1,86 koruny za kilogram škrobárenských brambor, pěstovat je budeme i v budoucnu, neboť jsme investovali nemalé finanční prostředky do nových technologických linek i velkokapacitní bramborárny se skladovací kapacitou pět tisíc tun,“ pokračuje hlavní agronom. „Již čtrnáctou sezónu pěstujeme brambory v odkameněné půdě, přitom v posledních letech na celé ploše. Ke sklizni využíváme jednak vyorávací nakládač Grimme GZ 1700 s přebíracím stolem, který u nás pracuje už osm let a od loňského roku i sklízeč Grimme SE 150-60 se zásobníkem. V letošním roce jsme za koupili nový dvouřádkový sázeč s řemenovým sázecím ústrojím Grimme GL 42T s vodicími plechy po stranách a formovacím plechem vzadu pro výsadbu do odkameněných záhonů. Kvalita původního lžičkového sázeče již neodpovídala dnešním požadavkům, neboť potřebujeme sázet jak malé, tak velké hlízy. Konkrétně u průmyslových brambor i takzvanou nadsadbu s velikostí hlíz nad 50 milimetrů.“

Až dvojnásobný plošný výkon
Přestože se nové sázeče začaly prodávat v České republice až v minulém roce, už u nás pracují tři. Sázecí jednotky tohoto stroje, který se oproti jeho předchůdcům vyznačuje velmi kompaktní stavbou, nejsou tvořeny klasickým elevátorem s miskami, ale hydraulicky poháněným dopravním pásem. Prostřednictvím elektronických impulzů snímaných od kola přivádí pás přesné množství hlíz k dávkovacímu ústrojí tvořenému šesti kulatými řemeny , jež dopravují hlízy k dávkovacímu válečku z měkké pěny. Rychlost jeho otáčení pak určuje vzdálenost hlíz v řádku nebo počet jedinců na hektar. Tato zadání lze pohodlně nastavit z kabiny traktoru ovládacím terminálem GBT 2100, který je shodný se systémem dnes běžně používaným u velkých sklízečů se zásobníkem. Dřívější nevýhodu tohoto typu sázeče – nepřesné sázení při jízdě z kopce nebo do kopce, eliminuje na přání dodávaný podvozek s hydraulickým vyrovnáváním sklonu.
Výhodou uvedeného systému sázení je nezávislost na přesnosti třídění, sázeč Grimme GL 42T si poradí jak s velkými, tak malými hlízami. Tento způsob sázení ocení především producenti sadby, kteří mohou jedním strojem sázet menší i větší hlízy, aniž by museli, tak jako dříve, měnit misky. Pěstitelé brambor příjemně překvapí i vyšší pojezdovou rychlostí o 3 až 4 km/h v porovnání s klasickým elevátorovým sázečem, čímž se zvyšuje plošný denní výkon až dvojnásobně. Řízené impulzy od pojezdových kol pak zabezpečují přesné dávkování hlíz v řádku nezávisle na prokluzu kol.
Proti strojům jiných výrobců s podobným typem sázecího ústrojí má sázeč firmy Grimme velkou výhodu ve velmi malé vzdálenosti mezi sázecími jednotkami a zahrnovacím zařízením Flow-Board. Tím se zabráňuje skulování hlíz a je zaručena nastavená vzdálenost v řádku. Zahrnovací jednotka Flow-Board též umožňuje dokonalé vytvarování hrůbků.

Nadstandardní vybavení
Bělčický sázeč Grimme GL 42T je nadstandardně vybaven monitorem a dvěma vzadu umístěnými kamerami zamířenými na sázecí jednotky. Nehledě na zvukovou signalizaci tak obsluha v traktoru vidí, zda stroj hlízy sází či nikoliv. Navíc má sázeč několik vzájemně propojených čidel, takže traktorista má okamžitý přehled o počtu sázených jedinců na hektar. Odpružené formovací plechy jsou systémově složené s naváděcími plechy, které usměrňují ornici a sázeč tak vytváří pravidelné hrůbky. Stroj je vybaven zásobníkem pro dvě tuny brambor a dvěma nádržemi s adaptérem k přihnojení pod patu či k moření proti kořenomorce. V době naší návštěvy měl sázeč za sebou 60 ha, sázel sadbu průmyslových brambor a hlízy dané odrůdy choulostivé na kořenomorku zároveň mořil. „Výhodou nového sázeče je i to, že jde o tažený stroj, takže k jeho agregaci stačí traktor o výkonu kolem osmdesáti koní,“ říká závěrem Karel Zeman. „S ohledem na půdní podmínky a velikost sadby s ním za prodlouženou směnu zasázíme sedm až osm hektarů. Sázíme totiž množitelské porosty a není výjimkou, když se musí stroj několikrát za den vyčistit. Firmu Grimme bereme jako specialistu na brambory. Její stroje jsou na vysoké technické úrovni, pracujeme s nimi již mnoho let a jsme s nimi nadmíru spokojeni. A to nejen pokud jde o kvalitu práce, výkon či spolehlivost, ale i servis a dodávky náhradních dílů.“

Klíčové informace
-Od letošního roku pracuje v Bělčicích nejnovější dvouřádkový sázeč Grimme GL 42T s vodicími plechy po stranách a formovacím plechem vzadu pro výsadbu do odkameněných záhonů.
-Sázecí mechanismus tvoří hydraulicky poháněný dopravní pás, pět úzkých řemenů, a dávkovací váleček z měkké pěny.
-Výhodou uvedeného systému sázení je nezávislost na přesnosti třídění, sázeč Grimme GL 42T si poradí jak s velkými, tak malými hlízami.
-Pojezdová rychlost je v porovnání s klasickým elevátorovým sazečem o 3 až 4 km/h vyšší, takže se zvyšuje i plošný denní výkon.
-Řízené impulsy od pojezdových kol pak zabezpečují přesné dávkování hlíz v řádku nezávisle na prokluzu kol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *