V Soestu se rodí secí stroje III

Společnost Kverneland Group Czech s. r. o. z Berouna uspořádala na konci loňského roku pro své zákazníky a příznivce techniky se značkou Kverneland návštěvu výrobního závodu Kverneland Group v německém městě Soest. Návštěvníci se mohli seznámit s výrobou tradičního sortimentu, tedy univerzálních secích strojů a techniky pro přesné setí, včetně rozbíhající se výroby rotačních bran pro secí kombinace, a to nejen v barvách Kverneland, ale i Vicon či Kubota. V předcházejících částech reportáže jsme se věnovali historii výroby secích strojů v Soestu a výrobnímu sortimentu, v této se zaměříme na vlastní prohlídku závodu.

Od října rotační brány
Montáž rotačních bran byla přesunuta do Soestu z Itálie v říjnu, a tak v době návštěvy výrobního závodu ještě probíhaly přípravné práce, navážení jednotlivých dílů a organizace vlastního procesu výroby.
První stroje se na zcela nové lince začaly montovat na začátku listopadu. Zatím pouze s pevným rámem, sklopné modely přijdou na řadu později. Výrobní hala je rozdělena na jednotlivá montážní místa. Na každém z nich se montují rotační brány určitého pracovního záběru. Výroba začíná skříní, jež se nejdříve osadí ozubenými koly, unášeči a dalším příslušenstvím. Kompletně osazená skříň se následně lakuje. Pak se postupně montují nože, závěs a válec. Nakonec procházejí všechny vyrobené brány testovacím stanovištěm, kde se po dobu 30 minut a při 1000 ot/min kontroluje hluk a teplota součástí.

Montáž pneumatických secích strojů
Montáž pneumatických strojů probíhá jinak, než u rotačních bran. Montážní linkou postupně projíždí základní komponent – hlavní rám, na nějž se postupně zleva i zprava navěšují další díly, popřípadě zkompletované montážní celky stroje. Každý secí stroj je montován na základě objednávky pro konkrétního zákazníka. Při 42 modelových řadách s několika modifikacemi v každé řadě a různých variantách pro různé trhy to jinak ani nelze. Na sklad se stroje v Soestu nevyrábějí.
Specifikem secích strojů Kverneland Accord, které je třeba zmínit, je secí botka tvořená ocelovým a plastovým kotoučem. Ocelový kotouč otvírá brázdu a plastový ji udržuje otevřenou a čistí současně ocelový kotouč. Tato botka je v současné době postupně nahrazována inovovanou botkou CX II. Ta má ostřejší úhel mezi disky a přítlačné kolečko, které kromě své hlavní funkce pomáhá také udržovat konstantní hloubku setí.
Přestože žádné novinky v současné době Kverneland nepředstavuje, mezi zajímavosti lze rozhodně zařadit nástavbový secí stroj nové generace na rotační brány e-drill, se zásobníkem posunutým co nejblíže traktoru, válcem posunutým co nejblíže ke skříni rotačních bran a novým elektrickým dávkovačem Eldos s patentovaným uložením na boku zásobníku. Nové výsevní ústrojí je vybaveno sadou výsevních válečků pro různé plodiny. Podle vysévané plodiny elektronika určí správný váleček a zajistí správnou kalibraci a výsevní zkoušku. Tímto dávkovačem budou vybaveny postupně všechny nové secí stroje. Dávkovač doplňuje radar snímající rychlost stroje.
Poslední zastávkou na lince je samozřejmě opět kontrola kvality – od mechanických částí, přes hydraulické funkce stroje až po elektroinstalaci a elektroniku. Nakonec se kvůli případným reklamacím provede fotodokumentace stroje i jeho příslušenství.

Celý článek vyšel v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *