Velký přínos pro kvalitu píce a včasnost sklizně

Otázka kvality produkce je v zemědělství řešena stále častěji. Zvláště to platí o sklizni krmiva pro potřeby živočišné výroby. Jakmile jeden článek v celé technologii pracuje špatně, ovlivňuje tím výslednou kvalitu i výnos píce, a tím i užitkovost. V určitých podmínkách může být slabým místem technologické linky pro sklizeň senáží operace shrnování.

Pícniny pěstované na orné půdě mají výhodu ve vysokém výnosu hmoty, ve vícesečném využití či možnosti sklizně i krycí plodiny. Na rozdíl od trvalých travních porostů se však při sklizni může píce dostávat více do kontaktu s půdou a riziko představuje i výskyt kamenů. Jeteloviny jsou navíc náchylné k odrolu těch nejcennějších částí, a to lístků.

Technologie shrnování píce do řádku s jejím pohybem po strništi tyto problémy nijak neřeší. Řešením je píci rovnou sebrat z místa uložení a dopravit ji po pásovém dopravníku na řádek. Firmou, které se podařilo tento nápad dotáhnout do konce, je francouzský Kuhn. Dopravníkový shrnovač s jejím logem má název Merge Maxx 902 a nalézá své spokojené uživatele i v České republice.

Jedním z nich je také ZAS Bečváry. Tento zemědělský podnik je známý využíváním výkonné techniky a moderních technologií. Hospodaří na výměře dohromady 4500 hektarů půdy většinou bezorebnou technologií se zaměřením na pěstování klasických tržních plodin. Nedílnou součástí osevního postupu je také vojtěška pro výrobu senáže. Konzervovaná píce slouží jako krmivo pro 650 kusů dojného skotu, přičemž kvalita krmiva má pro užitkovost zásadní význam. Vojtěška se sklízí ve třech až čtyřech sečích ročně na výměře 300 hektarů.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství č.5/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *