Základní parametry pluhů

Orba představuje základní agrotechnické opatření v konvenčních neboli tradičních systémech zpracování půdy a plní několik základních funkcí. Jde o kypření, obracení a mísení půdy a zapravování posklizňových zbytků. Provádí se v různých hloubkách, přičemž při zpracování do 180 mm hovoříme o mělké orbě, v rozsahu 180 až 220 mm jde o orbu střední a při hluboké orbě se půda zpracovává do hloubky 220 až 300 mm. Při hloubce nad 300 mm hovoříme o orbě velmi hluboké. Kategorie orby můžeme rozlišovat také podle termínu a roční doby, kdy orbu provádíme. Z tohoto pohledu se jedná o orbu seťovou, podzimní, zimní a jarní. Ať již provádíme jakýkoli druh orby, využíváme přitom klasické radličné pluhy různé konstrukce. Díky různému příslušenství pluhu můžeme orbu spojit především s drobením hrud a opětovným utužením. Kromě radličných pluhů se můžeme setkat s pluhy talířovými nebo dlátovými, které však spadají do systémů zpracování půdy bez obracení, tedy bez využití klasické orby. Z hlediska způsobů agregace rozlišujeme pluhy nesené, polonesené a závěsné. Řada modelů agregovaných v tříbodovém závěsu je dnes k dispozici se zařízením pro zvýšení trakčních schopností taženého prostředku, s trakčním posilovačem.* Celý článek Ing. Filipa Javorka si můžete přečíst v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *