Zelená flotila v testech uspěla

Rozmetadla organických pevných látek mají za úkol rovnoměrně rozmetat kompost, chlévskou mrvu a často i mnoho dalších materiálů, například vápno. Obsluha těchto strojů má být jednoduchá a rozmetadla musejí vydržet často velmi náročné provozní podmínky. Přitom je potřeba zohlednit také rozsáhlou a někdy podceňovanou rozmanitost požadavků kladených na tyto stroje. V podrobném testu DLG byla zkoušena rozmetadla hnoje od firmy Ludwig Bergmann GmbH, a to na kvalitu rozmetání materiálu při aplikaci chlévské mrvy (10 t/ha a 30 t/ha) a kompostu (5 t/ha a 25 t/ha). Všechna testovaná rozmetadla od firmy Bergmann hladce splnila veškeré požadavky na kvalitu rozmetání, a proto jim byla udělena pečeť kvality DLG. V mnoha případech bylo dosaženo nejvyšší kvality rozložení rozmetaného materiálu již se základním nastavením provedeným podle pokynů v návodu firmy Bergman. Jako vhodné se ukázaly také možnosti k optimalizaci nastavení rozmetacího ústrojí řady rozmetadel TSW. Přestavením rozmetacích lopatek při prvním optimalizačním kroku došlo, pokud to vůbec bylo potřeba, k výraznému zlepšení výsledku rozmetání. Pouze ve výjimečných případech (rozmetání kompostu rozmetadlem TSW 2120) bylo potřeba pro splnění požadavků testu DLG uskutečnit druhý optimalizační krok. Více naleznete v Zemědělci č. 42.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *