Zlato a stříbro na Agritechnice

Veletrh Agritechnica, který se pořádá ve dvouletém cyklu v německém Hannoveru, se pyšní označením „Největší výstava zemědělské techniky na světě“. A to mu asi jen tak někdo nevezme, protože s každým rokem roste počet vystavovatelů i výstavní plocha. Loni se výstavní akce zúčastnilo přes 2600 vystavovatelů z 49 zemí světa, kteří svoji techniku umístili ve 24 halách. Veletrh navštívilo téměř 420 000 návštěvníků z 83 zemí.

Také při posledním ročníku veletrhu Agritechnica byly vybrány stroje a zařízení, které používají unikátní řešení či mají významný přínos pro zemědělskou praxi. Odborná komise ocenila dva exponáty zlatou a třicet devět stříbrnou medailí.

Guide Connect
(Agco, Fendt)

První zlatou medaili obdržel systém firmy Fendt s názvem Guide Connect, který je určen k provozování soupravy dvou traktorů, avšak jen s jedním řidičem. Traktor bez obsluhy je naváděn pomocí GPS a ovládán s využitím radiového signálu přenášeného z prvního traktoru, v němž je řidič. Dálkové řízení umožňuje plnou kontrolu traktoru bez řidiče a v případě chyby v komunikaci se tento traktor sám zastaví a vypne motor.
Výhodu systému Guide Connect je úspora jednoho řidiče při současném provozování dvou traktorů a větší flexibilita v jejich nasazení oproti provozu jednoho traktoru s vysokou výkonností.

Non-Stop systém, kombinace
baličky a lisu Ultima (Krone)

Druhou ze zlatých medailí obdržela Krone Ultima, první plně automatická, kontinuálně pracující kombinace lisu s baličkou, která může při odstřižení fólie a vykládce balíku pokračovat v jízdě.
Jak Ultima pracuje? V předkomoře se během procesu ovíjení sítě hromadí píce. Předkomora je vybavena nahoře i dole pásovým dopravníkem. Její tvar je variabilní a slouží zároveň jako předlisovací komora. Díky souhře při plnění předlisovací komory, lisování v semivariabilní lisovací komoře a Tractor Implement Managementu je zajištěna kontinuita práce a zároveň vysoké slisování balíků. Nová je rovněž zvýšená poloha lisovací komory, ze které padá balík po ovinutí sítí přímo na balicí stůl. Tím je pracovní proces ještě více urychlený. (1)

Sklízeč oliv Braud 9090X
(New Holland)

Jednu ze stříbrných medailí získal samojízdný sklízeč oliv 9090X firmy Braud. Stroj má o 20 % vyšší účinnost, podle tvaru korun olivovníků stavitelný rozchod a šetrnější systém sklizně, která nepoškozuje nově vytvořené květy. Díky nové technologii setřásání má sklízeč o polovinu vyšší výkonnost oproti původním modelům. (2)

Klíč s čipem
(New Holland)
U osobních automobilů je běžné, že v klíčích bývá umístěn čip, který komunikuje s řídicí jednotkou motoru. Pokud není identifikován, nelze nastartovat motor vozidla.
Obdobný systém nabízí nyní firma New Holland. I kromě funkce imobilizéru umožňuje klíč též identifikaci osoby a uchování jejího nastavení stroje. Když se například v traktoru střídá více řidičů, stačí, když má každý svůj klíč a nastavení se provede automaticky. Nový systém zároveň umožňuje snadnou identifikaci, kdo traktor řídí či řídil.

Konstantní zatížení čelného závěsu
(Agco, Fendt)
U čelně neseného nářadí se při práci většinou nemění jeho poloha a systémy kopírování bývají přímo na závěsných strojích. Forma Fendt nabízí regulaci čelního závěsu na konstantní přítlak, tedy stabilní tlak v hydraulickém systému. Vše reguluje řídicí jednotka a výsledkem je stabilní přítlak i při jízdě stroje o terénních nerovnostech. To je výhodné řešení pro většinu čelně neseného nářadí, jako jsou pluhy, žací stroje, mulčovače.

Vážicí systém Fendt Cargo Profi
(Agco, Fendt)
Při použití čelního nakladače je někdy výhodné zjištění hmotnosti nakládaného materiálu, například pokud se dávkuje krmivo do krmného vozu nebo je vhodné mít přehled o celkovém množství naloženého materiálu. K tomu slouží systém Fendt Cargo Profi, který používá dva senzory, a to na adaptéru a na rámu nakladače. Informace o zatížení snímá, zpracovává a vyhodnocuje řídicí jednotka. (3)

Aktivní sedačka II
(John Deere)
Za systém aktivní sedačky Active Seat, která snižuje vibrace působící na řidiče, získala firma John Deere již několik ocenění. Nyní uvádí na trh druhou generaci sedačky, která se vyznačuje elektronickým ovládáním (místu původního elektrohydraulického), rychlejší reakcí a tedy i vyšší účinností v tlumení kmitů a plusem je i významně nižší spotřeba energie téměř o 90 %.

Elektronické řízení čelního nakladače
(John Deere)
Nová generace čelních nakladačů od firmy John Deere je vybavena elektronickým sledováním polohy nakladače i jeho adaptéru. To umožňuje navolení koncových poloh nakladače a elektrohydraulické paralelní vedení. (4)

Vyorávač řídí traktor
(John Deere, Grimme)
Také u vyorávačů Grimme bude možné řízení rychlosti jízdy traktoru prostřednictvím závěsného stroje. Informace o otáčkách prosévacího, separačního a vynášecího dopravníku snímá řídicí jednotka, a pokud se tyto odchýlí od jmenovitých otáček, pak dojde přes ISO-Bus systém ke snížení pojezdové rychlosti traktoru.

Bezpečně ve vinici
(New Holland)
Samojízdný sklízeč bobulí vinné révy New Holland Braud získal ocenění za nový koncept sledování zatížení kol jednotlivých náprav. Toto zatížení je využíváno jednak k monitorování stability sklízeče při jízdě po svahu a dále k eliminaci prokluzu odlehčených kol. Nižším prokluzem lze podle výrobce ušetřit více než 30 % spotřebovaného paliva.

Inteligentní brzdy
(New Holland)
Plynulé převodovky moderních traktorů mají vysoký brzdný účinek, který však nemusí být vždy žádoucí, například pokud je za traktorem zapřažen těžký návěs. Systém firmy New Holland vyhodnocuje zpomalování traktoru a měří otáčky kol na hnaných nápravách. Následně upravuje brzdný účinek traktoru i návěsu tak, aby nemohlo dojít k zablokování kol či přetlačení traktoru návěsem.

Elektronický brzdný systém
(Krone)
Z osobních automobilů známe systémy kontroly stability, které pomocí aktivního řízení brzdného účinku jednotlivých kol udržují vozidlo v žádaném směru jízdy. Podobný systém představila firma Korne na svých návěsech. Má název EBS a s jeho použitím lze dosáhnout vyšší přepravní rychlosti při zvýšené bezpečnosti provozu.

Pro vyšší stabilitu
(Claas, Weidemann)
U teleskopických manipulátorů bývá manipulace s břemeny často na hranici jejich možností a projevuje se sníženou stabilitou a odlehčováním kol zadní nápravy. Pro vyšší bezpečnost při práci s těmito stroji vyvinuly firmy Claas a Weidemann systém, který při překročení limitní zátěže zadní nápravy zasune mírně teleskopické rameno, čímž se stabilita zvýší. (5)

Nový podvozek
(Bergmann)
Nový univerzální podvozek firmy Bergmann ve vyznačuje regulací světlé výšky, stabilizací trakce, automatickým zvedáním přední nápravy a vážicím systémem. Podvozek je navržen tak, aby na něj bylo možné montovat různé zemědělské nástavby. Uvedenými prvky může být vybaven podle přání zákazníka. (6)

Elektropohon traktoru
(Rigitrac)
Firma Rigitrac představila koncept traktoru s elektropohonem jednotlivých kol náprav. Elektrický pohon kol má výhodu při pomalé jízdě v náročném terénu. Umožňuje přesné ovládání traktoru a vysoký záběrový moment kol v malých otáčkách. Dále lze snadno řídit kola obou náprav, což zlepšuje manévrovací schopnosti. (7)

Protiprokluzová regulace
(Lemken)
Prokluzovou regulaci známe ze strojů s poháněnými koly, avšak firma Lemken má prokluzový systém též na secím stroji Copact Solitair. Systém využívá měřiče otáček ostruhového kola, z něhož se určuje skutečná rychlost stroje a porovnává se s rychlostí otáčení kol pěchovacího válce. Jakmile je tato nižší, znamená to, že kola se více boří a dojde přes elektronický systém k regulaci tříbodového závěsu traktoru, a tím k přenesení části hmotnosti stroje na zadní kola traktoru. (8)

Konstantní přítlak na botky
(Lemken)
Konstantní přítlak na secí botky znamená rovnoměrnou hloubku setí a stejnoměrně utužené osivové lůžko, které secí botka formuje. Nastavení secích botek se provádí centrálně pomocí hydraulického válce s elektronickou regulací. V hydraulickém systému je snímán tlak oleje, který se udržuje na konstantní úrovni, což znamená i konstantní přítlak secích botek za různých půdních podmínek. To je výhodou zejména na půdně heterogenních pozemcích.

Na souvratích přesněji
(Rauch)
Systém Spread Control firmy Rauch je určen ke změně dávky aplikovaného hnojiva při dojíždění na souvratě či jízdě po klínovitých pozemcích. Inovační řešení spočívá v tom, že je kalkulováno též s fyzikálními vlastnostmi hnojiva, které se podílejí na jeho vlastnostech letových. Tím je docíleno vyšší přesnosti aplikace.

Precizní aplikace
(Kverneland)
Na rozmetadlech Kverneland Vicon byl oceněn systém Geospread, který slouží k přesné aplikaci hnojiva při dojíždění na souvrať klínového tvaru. Pomocí přídavného servomotoru je upravován aplikační obrazec a též je regulována aplikovaná dávka, přičemž otáčky rozmetacích kotoučů se nemění. (9)

Optimalizace hraničního rozmetání
(Amazone)
Systém HeadlandControl firmy Amazone je učen pro precizní aplikaci hnojiv tím, že při objíždění souvratí, najíždění na souvrať či při vlastním rozmetání, mění tvar rozmetacího obrazce tak, aby aplikace hnojiva byla co nejpřesnější. Výhodu jsou nižší náklady na hnojiva a stejnoměrně vyhnojené pozemky. (10)

Přesně i ve větru
(Amazone)
Aplikace minerálních hnojiv za větrného počasí způsobuje nepřesnosti. Systém VindControl od firmy Amazone je umí eliminovat. Používá měřič rychlosti a směru větru umístěný přímo na rozmetadle a podle naměřených údajů pak mění rychlost otáčení lopatek a směr výhozu hnojiva tak, aby přesnost aplikace nebyla větrem ovlivněna.

Sledování trysek
(Inuma, Lemken, Teejet)
Firma Inuma představila systém měření průtoku jednotlivých trysek. Ten zajišťuje maximální kontrolu při aplikaci a zjištění vadné trysky (s malým či velkým průtokem). Obsluha pak může snadno výměnou či vyčištěním dané trysky zajistit opět bezvadnou funkci postřikovače.

Bezezbytková aplikace
(Amazone)
U postřikovačů bývá problém se zbytky postřikové jíchy, které zůstanou v nádrži po skončení aplikace. Tento problém odstraňuje nový systém Work to Zero. Jak vyplývá z názvu při práci, je monitorována obdělaná plocha, a pokud je do počítače zadána plocha celková, pak při posledním plnění určí, kolik do nádrže dotankovat. Kromě toho monitoruje též polohu postřikovače po poli a upozorňuje řidiče na doplnění postřiku, aby nedocházelo k neproduktivním jízdám postřikovače s prázdnou nádrží přes část pole. (11)

Očista ramen
(Amazone)
Systém BoomWash od firmy Amazone je určen k omytí postřikovacích ramen po skončení práce. Čtyři trysky umístěné na podélné kolejnici provedou omytí ramen čistou vodou přímo na pozemku dříve, než postřik na ramenou zaschne, a bez nebezpečí kontaminace prostředí chemickými látkami. Součástí systému je kromě trysek a jejich řízeného pohybu též nové čerpadlo pro čistou vodu nasávanou z proplachovací nádrže.

Dávkovací zařízení
(Agrotop)
Také další ze stříbrných medalií byla věnována oblasti aplikační techniky. Jedná se o dávkovací zařízení formy Agrotop určené pro automatické odměřování účinné látky z originálních obalů. Pomocí tohoto zařízení lze do nádrže postřikovače přesně nadávkovat až pět účinných složek, což přináší vyšší komfort pro obsluhu a vyšší přesnost práce.

Optimalizace překládání
(John Deere)
V současné době je již běžné použití překládacích vozů při sklizni zrnin. Jejich efektivní využití však závisí na zkušenostech obsluhy, která se s vozem musí po poli pohybovat tak, aby stačila vyprázdnit zásobníky všech sklízecích mlátiček a ještě nenajezdila zbytečné kilometry navíc. Pomoci jim v tom může systém firmy John Deere, s názvem Machine Sync. Sklízecí mlátičky vysílají radiový signál o poloze, směru jízdy a naplnění zásobníku. Tyto údaje se zobrazují na monitoru v traktoru s překládacím vozem. Řidič tohoto traktoru si pak může lépe určit organizaci jízd po pozemku.

Centrální pohon žací kosy
(New Holland)
Žací lišty s větším pracovním záběrem mívají problém s pohonem kosy. Ten bývá obvykle z obou stran, což přináší potíže se synchronizací pohonu. Toto řešení rovněž zvětšuje celkovou šířku lišty.
Oceněný pohon od firmy New Holland je umístěn centrálně. Žací lišta je tedy dvojdílná, pohon je spolehlivý, bez vibrací. Pracovní záběr lze dále zvětšovat. (12)

Regulace rychlosti vykládání
(Grimme)
Sklízeče brambor bývají vybaveny vykládacími dopravníky, u nichž se hledí především na rychlost vykládky. Ta však nemusí být vždy prioritní. Zařízení Speedtronic od firmy Grimme optimalizuje proces plnění odvozního prostředku regulací rychlosti otáčení vyprazdňovacího dopravníku, čímž snižuje mechanické poškození nakládaných hlíz. (13)

Měření kvality sklízené píce
(John Deere, Claas)
V současné době již není neobvyklé měření výnosu a sušiny sklízené píce. Nicméně systémy firem John Deere a Claas jdou ještě dále a dovolují sledovat kvalitu sklízených krmiv podrobněji. Tedy například stanovovat obsahu cukrů, bílkovin či vlákniny. Tím je průběžně zjiš´tována kvalita sklízeného materiálu a jeho energetická hodnota.

Automatické seřízení baličky
(Krone)
U lisů s variabilní lisovací komorou se liší průměry balíků podle podmínek sklizně a nastavení obsluhou. Podle průměrů balíků je pak nutné nastavit i baličku. U kombinace lisu a baličky Comprima CV 210 XC to není třeba. Nastavení baličky proběhne automaticky podle senzorů vyhodnocujících rozměr balíků. Tak lze ovinout fólií balíky s průměrem od 1 do 1,75 metru.

Automatické kopírování
(Krone)
Žací stroje s většími pracovními záběry vyžadují použití systémů odlehčování a kopírování terénu. Firma Krone dostala ocenění za regulaci konstantního přítlaku, kdy je snímán tlak v hydraulickém systému a udržuje jej na stabilní úrovni, čímž je zabezpečeno stejnoměrné nadlehčování žacích lišt.

Vlhkostní kabel
(Bintec)
Při sušení zrna se obvykle měří vzdušná vlhkost, teplota a vlhkost zrna a podle toho se pak upravují parametry sušicího procesu. Vlhkostní kabel firmy Bintec umožňuje natažení přes celou délku hromady a díky tomu lze proces sušení nahrávat a sledovat v reálném čase.

Měření průtoku
(MSO Messtechnik und Ortung)
Zařízení formy MSO je určeno pro měření průtoku pomocí mikrovlnného záření, jehož odraz se snímá radarem. S pomocí tohoto zařízení lze monitorovat průtok například osiva v semenovodech, detekovat jejich ucpání a podobně. Systém je univerzální a využitelný pro více měření různých materiálů.

Levnější signál RTK
(Reichhardt)
Firma Reichhardt nabízí zařízení, které umožňuje zlevnit použití korekčního signálu RTK. Podílníci si vyberou existující RTK stanici a její signál je pak poskytován prostřednictvím sítě mobilních operátorů. Systém je nezávislý na typu RTK stanic a satelitních navigací.

Řídicí systémy přes ISO-Bus
(Krone)
Firma Krone vybavuje nově své samojízdné stroje Big X a Big M systémem ISO-Bus, který je kompatibilní s různými přídavnými zařízeními. Uživatel si tak svůj stroj může doplnit například systém satelitní navigace, kamerou, laserem a dalšími zařízeními, která zvyšují výkonnost a komfort práce. (14)

Logistický řídicí systém
(Grimme)
Isolog je logistický řídicí systém, který monitoruje pěstování cukrovky od výsevu až po sklizeň. Údaje mezi jednotlivými stroji, které jsou použity při pěstování, se mohou vyměňovat, při sklizni je možné průběžné vážení cukrovky v zásobníku sklízeče, toho lze využít při návaznosti na logistiku odvozu (překládání, odvozu do cukrovaru).

Telematika nářadí
(Claas, Amazone, Horsch, Kapsch de Wild, lemken, SGT Schonebeck, Zunhammer)
Nejen z traktoru, ale i z připojeného nářadí lze snímat telemetrické údaje. Podmínkou je samozřejmě komunikace traktoru s nářadím přes ISO-Bus. Sbíraná data jsou přenášena do kanceláře operátora, který tak může na dálku kontrolovat práci strojů a případně vydat pokyn k jejich přenastavení. (15)

Přesná ochrana rostlin
(AgriCon)
Precizní aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin naráží na automatiku vyhodnocení stavu porostu, podle něhož se pak dávka chemických přípravků upravuje. P3 Senzor sleduje pomocí ultrazvukových čidel výšku porostu, jeho hustotu, tvar listů a podle toho je upravována dávka postřiku potřebná pro ošetření rostlin, tlak čerpadla postřikovače i pojezdová rychlost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *