Historicky největší polní den v České Skalici

Ve čtvrtek 8. června 2017, v roce 25. výročí založení firmy, uspořádala společnost Farmet a. s. velký Firemní den Farmet v České Skalici. Na ploše šesti hektarů nabídla zákazníkům, všem příznivcům zemědělské techniky se značkou Farmet i zahraničním hostům bohatý program. Po zahájení, jehož se ujal generální ředitel Ing. Karel Žďárský, následoval odborný program. Ve dvou velkých stanech se návštěvníci mohli seznámit jednak s historií, současností a tak trochu i budoucností firmy Farmet, jednak s výrobním programem divize Oil & Feed Tech zaměřené na technologie pro zpracování olejnatých semen, filtraci a rafinaci rostlinných olejů a extruzi krmiv. Hlavní část programu však byla zaměřena na zemědělskou techniku a technologie pěstování plodin. Při největší prezentaci zemědělské techniky a technologií v historii firmy bylo pro návštěvníky připraveno více než 50 strojů, včetně několika zajímavých novinek, a 20 aktivních ukázek. A ještě jednu novinku musíme zmínit. Na rozdíl od minulých akcí, kdy pořadatel simuloval jednotlivé technologie pěstování plodin při praktickém předvádění techniky, byly letos tyto technologie prezentovány staticky, na přilehlých parcelkách. Tento způsob prezentace je rozhodně velmi zajímavý a návštěvníkům přináší něco nového. Už několik let se snažíme demonstrovat uspořádání jednotlivých strojů v technologiích zpracování půdy, aplikace hnojiv a setí,“ vysvětluje ředitel divize zemědělské techniky Ing. Michal Nýč a pokračuje: „Letošní novinkou je rozsáhlá prezentace čtrnácti nejmodernějších pěstebních technologií na demonstračních parcelách. Návštěvníci tak mají čas si v klidu prohlédnout sled jednotlivých strojů tak, jak by se měly použít v té které technologii. Tedy od podmítky přes zpracování půdy, setí až po ukázku výsledného porostu.“ Návštěvníci tak viděli i porosty pšenice, řepky nebo kukuřice a mohli posoudit vliv jednotlivých technologií na stav porostu. Polní dny v České Skalici jsou rok od roku větší, přinášejí větší množství vystavených a předváděných strojů, a jak ukázala letošní akce, i zajímavé novinky v oblasti prezentace. Tomu odpovídá i obliba u zemědělské veřejnosti a čísla návštěvnosti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *