Archiv pro rubriku: Aplikační technika

Filtr

Když jsou nádrže plné a pole hladová

V expozici společnosti DAGROS na veletrhu Techagro se nacházela jedna horká novinka. Šlo o speciální kejdovač Veenhuis Rotomax o pracovním záběru 12 m pro bezcisternovou nonstop aplikaci kejdy nebo digestátu. K jeho hlavním přednostem patří minimální zhutnění půdy a obrovský výkon.

Kategorie: Aplikační technika

Umějí jen rozmetat…

Dánská firma Bogballe se na našem trhu prezentuje pod sloganem „Umíme jen rozmetat...“, který má dovětek, „umíme to nejlépe“. Řada nezávislých testů o kvalitě v rovnoměrnosti aplikace přesvědčila, a tak není divu, že Bogballe je i oblíbenou značkou našich zemědělců.

Kategorie: Aplikační technika

Na návštěvě ve Schwandorfu

Společnost AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. uspořádala ve dnech 24. a 25. května návštěvu bavorského města Schwandorf, v němž sídlí výrobce zemědělské techniky Horsch Maschinen GmbH. Setkání s vedením a zaměstnanci společnosti Horsch nebylo zaměřeno na prohlídku výrobního závodu, ale na praktické předvádění techniky a konzultace v otázkách pěstování...

Kategorie: Aplikační technika, Polní den, Posklizňové linky, Secí stroje, Zpracování půdy

Poprvé s postřikovačem na stánku

Firma CRS Marketing, s. r. o., se již více než dvacet let specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první, širší, je prodej a servis zemědělské dopravní techniky, techniky pro aplikaci organických a minerálních hnojiv a ochrany rostlin, druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných krmiv do vaků a do...

Kategorie: Aplikační technika, Dopravní technika, Výstavní a předváděcí akce

Zajímavé stroje i software

Firma AGRIO MZS s. r. o. se již tradičně zúčastňuje všech významných výstav zemědělské techniky. Nejinak tomu bylo i v případě nedávno skončeného veletrhu Techagro. Jihočeská firma představila v Brně nový model samojízdného postřikovače, zástupce jednotlivých modelových řad tažených postřikovačů a také nové systémy povyšující kvalitu postřiku na vyšší úroveň....

Kategorie: Aplikační technika, Výstavní a předváděcí akce

Aplikace prostřednictvím digitálních karet

Pokud jdou porosty ozimých obilnin ze zimy do jara již plně odnožené, musí již jen regenerovat. K tomu se velmi dobře hodí amonná hnojiva, aplikovaná optimálně na začátku vegetace. Řada pěstitelů ale provádí regenerační hnojení dříve, protože jsou pozemky snadněji sjízdné. Riziko přerůstání je pak minimalizováno využitím speciálního druhu močoviny....

Kategorie: Aplikační technika

Česká premiéra

Výstavní premiéru na letošním brněnském veletrhu Techagro mělo v expozici společnosti PEKASS Praha velkoplošné rozmetadlo granulovaných hnojiv Kongskilde Wing Jet S4824 s mechanickým dávkováním. Tato rozmetadla v pracovním záběru aplikačních ramen 12, 18, 20 nebo 24 metrů jsou určená zemědělcům, kteří vyžadují vysokou přesnost, výkonnost a hospodárnost použití.

Kategorie: Aplikační technika

Ve správný čas a potřebném množství

Při používání hnojiv je důležitá jejich rovnoměrná aplikace. Potom postačuje vlhkost půdy, rosa anebo vzdušná vlhkost k jejich rozpuštění, protože hnojiva vodu přijímají poměrně rychle. Ve formě roztoku se pak dostávají živiny ke kořenům rostlin. V závislosti na vývojové fázi rostlin je třeba zvolit vhodný termín hnojení. Aplikací ve vhodný...

Kategorie: Aplikační technika

Vliv předplodiny na výživu rostlin

V případě brzkého obnovení vegetace porostů ječmene na jaře se doporučuje první dávku hnojení snížit o 20 kg/ha. Celková dávka regeneračního hnojení by však neměla klesnout pod 30 kg/ha. Naopak pokud ječmen má slaběji vyvinuté kořeny, má smysl aplikovat o 20 kg dusíku na hektar více. Rovněž tak i regenerační...

Kategorie: Aplikační technika

Vhodná strategie hnojení

Volba správné strategie hnojení u konkrétní plodiny je věcí pěstitele. Správná volba termínu a dávky hnojiva je důležitá například při posledním hnojení dusíkem u ozimé pšenice. Přitom je dobré ještě zohlednit podmínky jednotlivých pozemků a vlastnosti odrůd. Pozdní hnojení dusíkem ovlivňuje u pšenice především obsah bílkovin. Ten představuje při prodeji...

Kategorie: Aplikační technika