Archiv pro rubriku: Aplikační technika

Filtr

Vliv předplodiny na výživu rostlin

V případě brzkého obnovení vegetace porostů ječmene na jaře se doporučuje první dávku hnojení snížit o 20 kg/ha. Celková dávka regeneračního hnojení by však neměla klesnout pod 30 kg/ha. Naopak pokud ječmen má slaběji vyvinuté kořeny, má smysl aplikovat o 20 kg dusíku na hektar více. Rovněž tak i regenerační...

Kategorie: Aplikační technika

Vhodná strategie hnojení

Volba správné strategie hnojení u konkrétní plodiny je věcí pěstitele. Správná volba termínu a dávky hnojiva je důležitá například při posledním hnojení dusíkem u ozimé pšenice. Přitom je dobré ještě zohlednit podmínky jednotlivých pozemků a vlastnosti odrůd. Pozdní hnojení dusíkem ovlivňuje u pšenice především obsah bílkovin. Ten představuje při prodeji...

Kategorie: Aplikační technika

Pozitivní vliv na výnos

Lokálně diferencované hnojení fosforem vede k určitému zvýšení výnosu ve srovnání s plošnou aplikací konstantní dávkou, vypočtenou na základě ztráty živin odvozem sklizně. Je to dáno tím, že tato inteligentní technologie hnojení soustřeďuje dávky dusíku v místech, kde je tato živina aktuálně zapotřebí, a tím dochází k jejímu efektivnímu využívání....

Kategorie: Aplikační technika

Přednosti variabilního hnojení

Variabilní aplikace živin má řadu předností. V místech, kde je zásobenost půdy na dobré úrovni, se aplikuje nižší množství hnojiva a ve výrazně heterogenních podmínkách tak lze dosáhnout úspor. Tím, že se zamezí přehnojení, zabraňuje se také přerůstání rostlin a následnému polehnutí. Zabrání se také tomu, aby některé části pozemků...

Kategorie: Aplikační technika

Vysoké výnosy začínají pod povrchem

Cílem každého pěstitele je dosáhnout vysokých výnosů a úroveň výživy přitom hraje důležitou roli. Výživa má být po celou vegetační dobu vyvážená tak, aby rostliny mohly přijímat kromě dusíku v potřebné míře i další živiny. V opačném případě dochází ke snížení výnosu anebo negativnímu ovlivnění kvality produkce. Používaná hnojiva proto...

Kategorie: Aplikační technika

Vystačí si s jednou tryskou

Současná aplikační technika směřuje ke stále vyšší preciznosti práce. Tu je možné zajistit různými způsoby, má to však jeden háček. Pro zachování velikosti kapkového spektra není možné měnit dávku postřiku v širokém rozsahu. Proto se používá manuální přepínání trysek před zahájením práce a pak je nutné dodržovat relativně stabilní pojezdovou...

Kategorie: Aplikační technika

Profesionální technika pro úspěšné

K vyhledávaným strojům značky Bergmann patří kvalitní, technicky vyspělá profesionální rozmetadla. Zemědělci u nich oceňují široký pracovní záběr a díky tomu vysokou produktivitu práce, nízké provozní náklady, jemné drobení a přesné rozmetání. Aplikace statkových hnojiv rozmetadly Bergmann uspokojí každého agronoma, neboť se nemusejí ani zaorávat a k zapravení do půdy...

Kategorie: Aplikační technika

Velkou novinkou je „malé“ rozmetadlo

V červnu letošního roku začne společnost Bergmann sériově vyrábět nové jednonápravové nízkopodlažní univerzální rozmetadlo Bergmann TSW 2140 E se standardním připojením do spodního závěsu, celkovou přípustnou hmotností 14 t a ložným objemem až 16 m3. Prostřednictvím oje se přenáší až 4 t na zadní nápravu traktoru, což zlepšuje jeho trakci....

Kategorie: Aplikační technika