Archiv pro rubriku: Dopravní technika

Filtr

Profesionálové s přímou vazbou na zákazníky

Jednou ze zavedených společností, zabývajících se prodejem a servisem zemědělské techniky na našem trhu, je P & L, spol. s r. o. Stovky spokojených zákazníků v celé ČR znají tuto firmu jako důvěryhodného a spolehlivého partnera, jehož profesionální přístup je podložený 27 lety zkušeností z oblasti zemědělství, ale i komunální...

Kategorie: Dopravní technika

Vyšší výkonnost a komfort práce

Stálé zvětšování vzdáleností od sklizně plodin do místa jejich uložení či dalšího zpracování, jakožto i nárůst objemů krmiv či hnojiv, která je třeba za určité období přepravit, vede k tomu, že se stále zřetelněji rozdělují role – traktory se starají o široký sortiment polních prací, zatímco přepravu po silnicích stále...

Kategorie: Dopravní technika

Oddělení dopravy a překládání

Jeden ze systémů nepřímého překládání řezanky při řezačkové sklizni pícnin spočívá ve využití překládacích stanic s pohonem od traktoru, které jsou schopné výkonné překládky řezanky od řezačky či píce ze senážních vozů na odvozní soupravy. Tato operace vyžaduje přítomnost separátního traktoru, ovšem dovoluje fungování vzájemně oddělené silniční přepravy od dopravy...

Kategorie: Dopravní technika

Poprvé s postřikovačem na stánku

Firma CRS Marketing, s. r. o., se již více než dvacet let specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první, širší, je prodej a servis zemědělské dopravní techniky, techniky pro aplikaci organických a minerálních hnojiv a ochrany rostlin, druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných krmiv do vaků a do...

Kategorie: Aplikační technika, Dopravní technika, Výstavní a předváděcí akce

Různé logistické řetězce

Největší podíl na nižší spotřebě paliva v dopravě u nákladního automobilu ve srovnání s traktorem o shodném výkonu motoru a shodným objemem přepravované hmoty za jízdy po polní cestě mají vyšší rychlost jízdy v terénu a vhodný systém pohonu. Také za jízdy po silnici je nákladní automobil efektivnější – rychlejší...

Kategorie: Dopravní technika

Různé varianty sklizně píce

Při sklizni senáží je třeba přepravovat velké objemy hmot s malou objemovou hmotností. Metoda překládky píce bez ztrát využívá velkoobjemového návěsu na řezanku na třínápravovém podvozku, který je v přední části vybaven zařízením na překládku řezanky.

Kategorie: Dopravní technika