Archiv pro rubriku: Dopravní technika

Filtr

Význam překládacích návěsů

Produktivita práce při sklizni zrna není ovlivněna jenom používanou dopravní technikou, ale celou technologií. Pokud je třeba zrno odvážet na vzdálenost větší než 15 - 20 km, vyplatí se využívat nákladních automobilů. Ty by ale neměly jezdit na pole a spojovacím článkem mezi nimi a mlátičkami bude traktor s překládacím...

Kategorie: Dopravní technika, Sklizňové stroje

Zelená dvojka splnila očekávání

Téměř 90 % veškerého materiálu se v zemědělství stále přepravuje, a to jak uvnitř podniků, tak mimo ně. Proto musí být dopravní technika spolehlivá, rychlá a bezpečná. A také výkonná - k jejím důležitým parametrům patří velká kapacita a rychlé vyprazdňování. Tyto požadavky splňují moderní návěsy s podlahovými dopravníky či...

Kategorie: Aplikační technika, Dopravní technika

Profesionálové s přímou vazbou na zákazníky

Jednou ze zavedených společností, zabývajících se prodejem a servisem zemědělské techniky na našem trhu, je P & L, spol. s r. o. Stovky spokojených zákazníků v celé ČR znají tuto firmu jako důvěryhodného a spolehlivého partnera, jehož profesionální přístup je podložený 27 lety zkušeností z oblasti zemědělství, ale i komunální...

Kategorie: Dopravní technika

Vyšší výkonnost a komfort práce

Stálé zvětšování vzdáleností od sklizně plodin do místa jejich uložení či dalšího zpracování, jakožto i nárůst objemů krmiv či hnojiv, která je třeba za určité období přepravit, vede k tomu, že se stále zřetelněji rozdělují role – traktory se starají o široký sortiment polních prací, zatímco přepravu po silnicích stále...

Kategorie: Dopravní technika

Oddělení dopravy a překládání

Jeden ze systémů nepřímého překládání řezanky při řezačkové sklizni pícnin spočívá ve využití překládacích stanic s pohonem od traktoru, které jsou schopné výkonné překládky řezanky od řezačky či píce ze senážních vozů na odvozní soupravy. Tato operace vyžaduje přítomnost separátního traktoru, ovšem dovoluje fungování vzájemně oddělené silniční přepravy od dopravy...

Kategorie: Dopravní technika

Poprvé s postřikovačem na stánku

Firma CRS Marketing, s. r. o., se již více než dvacet let specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první, širší, je prodej a servis zemědělské dopravní techniky, techniky pro aplikaci organických a minerálních hnojiv a ochrany rostlin, druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných krmiv do vaků a do...

Kategorie: Aplikační technika, Dopravní technika, Výstavní a předváděcí akce