Archiv pro rubriku: Dopravní technika

Filtr

Oddělení dopravy a překládání

Jeden ze systémů nepřímého překládání řezanky při řezačkové sklizni pícnin spočívá ve využití překládacích stanic s pohonem od traktoru, které jsou schopné výkonné překládky řezanky od řezačky či píce ze senážních vozů na odvozní soupravy. Tato operace vyžaduje přítomnost separátního traktoru, ovšem dovoluje fungování vzájemně oddělené silniční přepravy od dopravy...

Kategorie: Dopravní technika

Poprvé s postřikovačem na stánku

Firma CRS Marketing, s. r. o., se již více než dvacet let specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první, širší, je prodej a servis zemědělské dopravní techniky, techniky pro aplikaci organických a minerálních hnojiv a ochrany rostlin, druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných krmiv do vaků a do...

Kategorie: Aplikační technika, Dopravní technika, Výstavní a předváděcí akce

Různé logistické řetězce

Největší podíl na nižší spotřebě paliva v dopravě u nákladního automobilu ve srovnání s traktorem o shodném výkonu motoru a shodným objemem přepravované hmoty za jízdy po polní cestě mají vyšší rychlost jízdy v terénu a vhodný systém pohonu. Také za jízdy po silnici je nákladní automobil efektivnější – rychlejší...

Kategorie: Dopravní technika

Různé varianty sklizně píce

Při sklizni senáží je třeba přepravovat velké objemy hmot s malou objemovou hmotností. Metoda překládky píce bez ztrát využívá velkoobjemového návěsu na řezanku na třínápravovém podvozku, který je v přední části vybaven zařízením na překládku řezanky.

Kategorie: Dopravní technika

Oddělená doprava píce

Jedna z možností řezačkové sklizně spočívá v překládce hmoty na dopravní techniku na kraji pozemku. Pro uložení řezanky na poli je třeba zvolit rovné místo. Pufrovací kapacita „meziskladu“ může přispívat k plynulosti sklizně. Doprava po poli a odvoz po silnici jsou vzájemně odděleny – traktorové návěsy vysýpají svůj náklad na...

Kategorie: Dopravní technika

Výbava pro jízdu v terénu

Pro moderní nákladní automobily nejsou charakteristické jenom rozšířené funkce nástavby. Je totiž jasné, že nákladní automobily v podobě, v níž jsou využívány ve stavebnictví, nejsou pro oblast zemědělství vhodné. A to především z důvodu utužování půdy či terénní průchodnosti. Za podmínek zvýšené vlhkosti by silniční pneumatiky rychle ztrácely trakci. A...

Kategorie: Dopravní technika

Nové výzvy pro dopravní techniku

Změny v zemědělství s sebou přináší i zvětšování dopravních vzdáleností. Protože s rostoucí dopravní vzdáleností rapidně rostou náklady na tunu přepraveného materiálu při využívání traktorů, projevuje se nezastavitelný trend rozvoje dopravy pomocí nákladních automobilů. Doposud zažitý koncept dopravy pomocí traktorů se o své svrchované postavení musí rozdělit s prostředky, které...

Kategorie: Dopravní technika

Možnost zvýšení výkonnosti dopravy

Určitým řešením pro zvýšení ložného objemu u traktorových souprav je možnost tažení návěsu za kamionové tahače prostřednictvím vozíku dolly. Tyto návěsy nabízí velký objem, nemají vysoké pořizovací náklady a traktor s nimi pojíždí podobně jako s přívěsem. Pokud má návěs vyprazdňování sklápěním, je pro tuto činnost zapotřebí poměrně velký objem...

Kategorie: Dopravní technika