Archiv pro rubriku: GPS navigace

Filtr

Od navigací k autonomní technice

U zemědělských strojů se stále více uplatňují systémy automatického řízení, na které pak navazují další funkce, využívající toho, že každý takový samojízdný stroj má stále informace o tom, kde se právě nachází. Je to především rozvoj telematiky a dálkového přenosu dat v reálném čase, komunikace strojů s počítačem v kanceláři,...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Sledování pozemků na dálku

Na stánku společnosti Leading Farmers CZ v Nabočanech si také každý zájemce mohl prohlédnout elektrickou mlátičku vzorků MiniBatt +. Se zařízením lze rychle a jednoduše sbírat vzorky přímo na poli o žních, přičemž se přenáší v praktickém kufříku.

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Praktické vybavení pro každou farmu

Získání informací o pozemcích, zpřesnění pojezdů po polích, omezení překrývání, snižování nákladů na palivo a opotřebitelné díly, zvyšování výkonnosti či omezení negativního zhutňování půdy – to jsou jen některé výhody precizního zemědělství. Zemědělci, kteří dokážou hospodařit precizně a současně mít pod kontrolou své vstupy, budou také konkurenceschopní. Proto představují systémy...

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Zajímavá vize dílčího CTF

Pokrokové zemědělské podniky neuvažují jen o okamžitém zisku z výroby, ale také nad budoucností podniku a jeho fungováním i v dalších letech. K tomu patří i správný přístup k hospodaření na pozemcích, jako je například efektivní a k půdě šetrná organizace pojezdů.

Kategorie: elektronika, GPS navigace

Moderní technologie posouvají zemědělství dále

Technologie, využívané v zemědělství, dosáhly za poslední období výrazného rozvoje. Platí to jak o technice samotné, tak o systémech pěstování plodin a způsobu využití pesticidů. Současně se rozvíjejí i technologie precizního zemědělství, počínaje satelitními navigacemi přes monitoring výnosů, variabilní dávkování, telemetrii až po zpracování dat. Posledním vývojovým krokem v současnosti...

Kategorie: elektronika, GPS navigace