Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Mulčovače

03.08.2017 | 06:00

Mulčovací technika pro zemědělství

Mulčovače patří mezi techniku, která nachází velmi široké uplatnění nejen v zemědělských provozech. Vzhledem ke skutečnosti, že řada podniků a farem zasahuje svou činností také do lesnictví, vodního hospodářství či komunálního sektoru, uplatní svou mulčovací techniku rovněž v dalších oblastech. V širokém portfoliu četných výrobců mulčovací techniky se setkáváme s různými výkonovými kategoriemi, danými celkovým pojetím konstrukce a také požadavky na příkon.Mulčovače se v zemědělství využívají zejména k drcení posklizňových zbytků a při likvidaci nedopasků. Tyto činnosti jsou zpravidla doménou plošných modelů. Kromě plošných mulčovačů jsou v zemědělství oblíbená také boční provedení, která nacházejí uplatnění zejména při likvidaci bujných porostů a náletových dřevin okolo polí, luk a pastvin nebo na okrajích polních cest. Právě boční mulčovače pak nacházejí uplatnění rovněž v lesnictví a vodním hospodářství, neboť řada modelů podle údajů výrobců umožňuje likvidaci náletových dřevin s průměrem nad 100 mm. Mezi modely pro zemědělství rovněž řadíme techniku pro různé druhy trvalých kultur. Ať už si vybereme kterýkoli z výše uvedených zástupců mulčovací techniky, setkáme se se širokou nabídkou příslušenství, která umožňuje přizpůsobit danou techniku konkrétním podmínkám.Základní provedení mulčovačů Techniku pro mulčování můžeme v podstatě rozdělit na dvě základní skupiny, a to na mulčovače horizontální a vertikální. Toto rozdělení v podstatě vychází z pozice osy otáčení pracovních rotorů mulčovací techniky. Horizontální provedení mají rotor nebo rotory válcového tvaru různého průměru, s vodorovnou, tedy horizontální osou rotace a osazené různými typy drticích segmentů. Plášť válce je osazen unášeči drticích segmentů různého typu. Naopak vertikální modely mají rotor nebo rotory s vertikální, tedy svislou osou rotace. Hřídel rotoru je opatřen unášečem, opět osazeným různými segmenty (v tomto případě jde o čepele různého tvaru, typu a počtu). U horizontální techniky se kromě různých čepelí setkáváme rovněž s několika druhy pracovních kladiv. Obě výše uvedené skupiny mulčovačů mají rovněž shodné řešení pohonu pracovních orgánů, a to buď mechanicky, nebo hydraulicky. Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v srpnovém Farmáři.*
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down