Archiv pro rubriku: Secí stroje

Filtr

Předpoklad špičkových výnosů

Jestliže má být dosahováno špičkových výnosů, je to možné jedině tehdy, když budou všechny rostliny produkovat zrno se stejnou efektivitou. Měly by tedy být vytvořeny jednotné podmínky pro jednotlivé rostliny. Při ideální meziřádkové vzdálenosti obilnin je dosahováno pěkných výnosů, protože nedochází k neproduktivnímu odnožování a současně stoupá počet zrn v...

Kategorie: Secí stroje

Pro nejvýznamnější operaci kvalitní techniku

Secí stroje pro zakládání porostů polních plodin jsou k dispozici v široké paletě provedení. Měly by zajistit, pokud možno, rovnoměrné rozdělení osiva na ploše při dodržování jednotné hloubky záběru. Z pěstitelského hlediska je důležité, aby byly při daném počtu jedinců na ploše vytvořeny dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. Tím bude...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Fungující systém v praxi

Jakkoli vychází základní konstrukce lučních bran z filozofie firmy APV, tak praxe její fungování stoprocentně potvrzuje. Stabilní, pružně uložené pruty prvních dvou řad dokážou uvolnit z drnu i slehlé a hodně tvrdé vrstvy staré hmoty, vytrhat dvouděložné plevele a zároveň i některé plevelné druhy trav s mělkým kořenovým systémem, luční...

Kategorie: Secí stroje

Flexibilně využitelný čelní zásobník

Firma LEMKEN představila v roce 2018 čelně nesený zásobník Solitair 23, který pojme 1900 litrů osiva. Zatím není možné zásobník ovládat prostřednictvím ISOBUS. Díky tomu zatím není možné využívat systém Headland Command, jako při práci se secími stroji Solitair 25 či Compact-Solitair.

Kategorie: Secí stroje

Secí kombinace s moderním ovládáním

V průběhu tiskových dnů bylo možné novou kombinaci strojů LEMKEN Optidisc 25 vidět poprvé v činnosti (vůbec poprvé byla prezentována v expozici firmy LEMKEN na veletrhu Agritechnica 2017). Zástupci firmy informovali také o tom, že Optidisc 25 má v rozdělovací hlavě integrováno vypínání setí v kolejových meziřádcích. Řidič traktoru si...

Kategorie: Secí stroje

Nová secí kombinace pro menší traktory

Firma LEMKEN nabízí ucelený sortiment pneumatických i mechanických secích strojů. I tak ale představila v létě tohoto roku novinku – stroj v podobě sólové výsevní lišty s názvem Optidisc 25. Tato lišta se nechá kombinovat s rotačními bránami Zirkon a čelně neseným zásobníkem osiva Solitair 23 tak, že vznikne obratná...

Kategorie: Secí stroje

Obnova trvalých travních porostů

Nikoho nepřekvapí, že bez investic do zvyšování intenzity rostlinné výroby na orné půdě dnes již nelze být úspěšný. Totéž však neplatí pro trvalé travní porosty (TTP). Ty jsou z tohoto pohledu mnohdy spíše na okraji zájmu hospodářů. Přitom se v těchto plochách skrývá velký potenciál. Navíc nedostatek krmiva, s nímž...

Kategorie: Secí stroje

Rentabilní pásová technologie

Zemědělcům, kteří hospodaří ve zhoršených podmínkách s nedostatkem vláhy nebo na pozemcích ohrožených erozí, může pomoci zlepšit ekonomickou i ekologickou situaci technologie strip-till. V tomto případě se půda zpracovává pouze v páscích, do nichž se následně sejí řádkové kultury, jako jsou kukuřice, řepa, řepka či slunečnice.

Kategorie: Secí stroje