Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Skladování

25.05.2017 | 06:00

Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele. Skladovací kapacity nebo způsob uskladnění musí navazovat jak na systém sklizně a výroby takových krmiv, tak musí odpovídat technologii zakládání ve stájových provozech.Výše uvedené skutečnosti rovněž ovlivňuje rozsah chovů a počet zvířat ve stájových provozech. A organizace skladování samotného musí také eliminovat výše zmiňované ztráty. Musíme také zajistit odběr krmiv s co nejnižší úrovní ztrát, a to nejen z pohledu manipulace a přepravy, ale také s ohledem na zachování co nejvyšší kvality krmiva, které zůstává ve sladovacích kapacitách. To platí zejména při odebírání konzervovaných krmiv ze silážních žlabů či vaků. V případě nakládání s krmivy lisovanými do válcových a hranolových balíků musíme zajistit, aby materiál, který je opět ponechán v místě uskladnění, nebyl poškozován, a to zejména s ohledem na zachování neporušeného obalového materiálu.*Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v květnovém Farmáři.
Kategorie: 
12.07.2016 | 08:35

Dvě M pro zemědělskou výrobu

Zemědělství je známé značnými nároky na dopravní a skladovací kapacity. S těmi skladovacími pomáhá zemědělcům od roku 2007 firma Morkus Morava. Aktivity firmy jsou zaměřeny do tří oblastí. Jedná se o výstavbu hal, montáž sil a nádrží a též potřebný servis zahrnující opravy, revize a renovace. Výstavba hal je v zemědělství určena především pro stáje, seníky, zastřešené kapacity na uskladnění zrnin, ale i zakrytování silážních jam, nebo prostory pro uskladnění techniky. K výše uvedeným účelům jsou používány různé druhy konstrukcí, nejčastěji příhradová, nebo rámová, a různé druhy střešních a obvodových plášťů. Podle požadavků zákazníka na estetické a izolační vlastnosti stavěného objektu. V současné době oblíbeným řešením střešních krytin jsou vlnité VT profily, které jsou cenově příznivé a vyznačují se i snadnou montáží. V nabídce firmy Morkus Morava jsou i obloukové haly s krycí plachtou, nebo plechem, které jsou jednoduchým a hlavně rychlým řešením tam, kde nejsou nároky na dlouhou životnost a izolační vlastnosti. Ale i tento typ hal je možné vybavit zateplením. Také v oblasti sil a nádrží má firma Morkus Morava širokou nabídku. Ta začíná u sil a zásobníků obilnin ve smaltovaném či pozinkovaném provedení, přičemž součástí dodávky jsou i systémy dopravy zrnin, ale mohou to být i čisticí a třídící linky, nebo sušárny. Další zajímavou součástí nabídky jsou smaltované nádrže na kejdu, které se v upravené verzi mohou použít i jako zásobníky na kapalná hnojiva, nebo jako fermentory v bioplynových stanicích. Samozřejmostí je i nabídka přídavných systémů, které s provozem nádrží souvisejí. Kromě potrubních systémů a čerpadel může jít též o míchadla digestátu a kejdy a další systémy, které jsou pro provoz nezbytné. A díky kvalitnímu smaltu je použití nádrží i mimo zemědělské činnosti, například pro pitnou vodu či naopak v čističkách odpadních vod a samozřejmě v různých průmyslových odvětvích. I smaltované nádrže je možné vybavit zateplovacím pláštěm, což může mít význam například u fermentorů bioplynových stanic. V některých zemědělských podnicích dosud stojí takzvané Vítkovické nádrže, které již nejsou způsobilé k provozu. Morkus Morava zajišťuje jejich revizi, opravy a renovace. Mnohdy stačí jen vyměnit dílčí části, na nichž je poškozená vrstva smaltu a nádrž může znovu sloužit svému účelu. Podle aktuálního stavu je možné i její zvýšení, a tím navýšení úložného objemu. V případě, že oprava již není rentabilní, provádí firma též kompletní likvidaci. Nabídka výrobků a služeb od firmy Morkus Morava je tedy dostatečně široká na to, aby si v ní potenciální uživatel našel, co potřebuje. Zejména tehdy, pokud se zajímá především o skladovací kapacity finálních i odpadních produktů ze zemědělství, nebo výstavbu hal určených pro různé činnosti, které se zemědělstvím souvisejí.*
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down