Archiv pro rubriku: Technika pro živočišnou výrobu

Filtr

Nabízí prefabrikované stavby na klíč

V sektoru zemědělství působí společnost S.O.K. stavební, s. r. o., již více než dvacet let. Mezi její hlavní činnosti patří výstavba kompletních zemědělských a průmyslových staveb, výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně opláštění a výroba prefabrikovaných prvků pro zemědělství. Mimo jiné firma realizuje také dodávky rodinných a bytových domů na...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Technika pro krmení skotu

Při krmení skotu se využívají různé typy krmných vozů a rozdružovačů balíků. V našich podmínkách převažují modely určené pro agregaci s kolovými traktory, ale v řadě podniků se již prosazují samojízdné míchací krmné vozy poháněné spalovacími motory různých objemů. Současným trendem je pak nahrazení tradičních vznětových motorů elektrickým pohonem. Kromě...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Strojní vybavení pro zelené krmení

Na využívání každodenně připravovaného zeleného krmení existují různé názory. Řada odborníků na výživu jej doporučuje, na druhé straně se setkáme s názory, které takový způsob využití objemných krmiv odmítají. Bez ohledu na pohled odborníků na výživu a krmení přežvýkavců však máme k dispozici řadu zemědělských strojů a technologií, díky nimž...

Kategorie: Sklizeň pícnin, Technika na statku, Technika pro živočišnou výrobu

Dva nové krmné vozy od firmy BvL

Společnost BvL sídlí v německém Emsbürenu nedaleko hranic s Nizozemskem a specializuje se na vertikální krmné vozy v tažených i samojízdných verzích. V sortimentu nechybí ani stacionární míchače, vykusovače silážních bloků a zastýlací vozy. Nedávnou novinkou bylo zvýšení kapacity samojízdných krmných vozů jak u řady vozů s jedním šnekem, tak...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Gulliver je tady v novém kabátě

Krmné vozy s lopatkovým systémem míchání Sgariboldi Gulliver byly dosud vyráběny ve třech modelových řadách nesoucích označení 5000, 7000 a 8000. Nyní k nim dorostla řada třetí. Má název 6000 a pode údajů výrobce v sobě spojuje přednosti modelových řad 5000 a 6000. Z řady 5000 přebírá přiměřeně kompaktní rozměry...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Běžná technika pro krmení

Chov skotu je spojen s řadou mobilních technologií, které se týkají přípravy krmné dávky a zakládání krmiva. V intenzívních chovech se uplatňují zejména různé modely míchacích krmných vozů. V chovech, kde se zakládá jeden druh objemného krmiva, se setkáváme s klasickými krmnými vozy. U krmné techniky, která není vybavena nakládacím...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Stroje z Olbramovic mají tradici

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní technikou, stroji na zpracování půdy a setí, technikou pro sklizeň píce, aplikační technikou či stroji pro živočišnou výrobu, vyrobenými...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Technika pro zakládání krmiv a steliv

Objemná krmiva a steliva hrají při chovu skotu a dalších přežvýkavců zásadní význam. Právě v provozech chovu skotu se setkáme s velice pestrou nabídkou techniky a ucelených technologií. Technických řešení existuje celá řada s tím, že v různých částech světa jsou preferována řešení, která jsou ovlivněna především velikostí chovů a...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

V Žernově si spolupráci pochvalují

Zemědělské družstvo Žernov při nákupu zemědělské techniky dlouhodobě spolupracuje se společností AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o. Společnost ze Žamberka dodává do Žernova jak techniku pro rostlinnou, tak živočišnou výrobu. Park techniky obohatily stroje pro zpracování půdy, setí, manipulaci s materiály nebo zastýlání provozů živočišné výroby. ...

Kategorie: Secí stroje, Technika pro živočišnou výrobu, Zpracování půdy