Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

V Prosečném vybírají stroje pečlivě

Rodinná farma Basařovi s. r. o. leží v obci Prosečné, v malebné podkrkonošské krajině. Kromě rostlinné a živočišné výroby zde provozují také bioplynovou stanici. Vzhledem k tomu, že provoz farmy zajišťuje rodina převážně vlastními silami, je pro ni nezbytná kvalitní a výkonná technika. Novodobá historie Farmy Basařovi s. r. o....

Kategorie: Zpracování půdy

Naživo s vyhlášenou značkou – II

Turné čtyř polních dnů pod názvem NAŽIVO! pořádá letos společnost Kverneland Group Czech. Během nich se mohou zemědělci přesvědčit o precizní práci techniky Kverneland přímo na poli a lépe posoudit její kvalitu než na různých výstavách. Druhou zastávkou byla jihočeská Sedlice na Strakonicku, kde bylo v ucelených technologických linkách předvedeno...

Kategorie: Zpracování půdy

Technika, v níž se skrývá know-how

Jedním ze specializovaných výrobců zemědělské techniky je rakouská firma APV. Nabízí stroje pro údržbu luk a pastvin, pro přísev travin, zakládání travních porostů i pro válení luk a porostů kulturních plodin. Rovněž se technika této firmy uplatňuje v boji proti plevelům v období vegetace tak, aby bylo dosaženo vysoké účinnosti...

Kategorie: Zpracování půdy

Nabídka intenzivních kypřičů

Nářadí pro základní zpracování půdy nahrazující orbu mají dnes ve svém programu takřka všichni výrobci techniky pro zpracování půdy a zakládání porostů. Strojů pro intenzivní kypření půdy existuje celá řada, článek se zaměřuje na provedení osazená pevným typem slupic nebo jejich kombinací s různými typy diskových sekcí. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Další norský pluh po třiceti letech

Zemědělské družstvo ROŠTÝN Hodice nedaleko Třeště si první dva nesené pluhy Kverneland pořídilo na konci osmdesátých let. V té době se zabývalo i speciální dřevovýrobou, dostalo se k devizovým prostředkům a za ně si čas od času pořizovalo především vyspělou západní techniku i chemické přípravky. Po téměř třiceti letech –...

Kategorie: Zpracování půdy

Luxusní model zvládne i slabší traktor

Pro technicky vyspělé pluhy Kverneland vyrobené z kvalitního materiálu jsou charakteristické spolehlivost a dlouhá životnost. Zemědělci u nich oceňují nízké provozní náklady, snadné nastavení i ovládání a především kvalitní orbu. Stejně jako širokou nabídku modelů, která uspokojí jak malé farmáře, tak velké zemědělské podniky.

Kategorie: Zpracování půdy

S oceněným podrývákem na stánku

Severomoravská společnost OPaLL-AGRI, s. r. o., je významným tuzemským výrobcem strojů pro zpracování půdy. Portfolio talířových podmítačů, radličkových a hloubkových kypřičů vhodně doplňuje nabídkou secích strojů slovenské značky Pneusej. Zajímavé novinky z výrobního sortimentu stejně jako zástupce dovážené techniky si mohli prohlédnout návštěvníci jarního veletrhu zemědělské techniky Techagro. ...

Kategorie: Secí stroje, Výstavní a předváděcí akce, Zpracování půdy

Ucelená technologická linka na míru velkého podniku

Přední výrobci zemědělské techniky dokážou vyjít vstříc potřebám zákazníka nabídkou konkrétního typu stroje anebo i ucelené technologické linky. Typickým příkladem je systém zpracování půdy od okamžiku po sklizni předplodiny až po zásev plodiny nové. Takovým výrobcem, dobře znalým podmínek pro hospodaření v Čechách a orientovaným na potřeby českých zemědělců, je...

Kategorie: Zpracování půdy

Různá provedení techniky pro orbu

Orba má v našem zemědělství dlouholetou tradici a představuje v konvenčních technologiích zpracování půdy a zakládání porostů základní agrotechnické opatření. Z pohledu vlastního zpracování půdy kombinuje různé možnosti zacházení s půdou, kdy hovoříme o kypření, míchání, drobení a obracení. ...

Kategorie: Zpracování půdy