Místo české technice zaslíbené

Soukromý zemědělec Viktor Doležal z obce Machov, ležící mezi Broumovskými stěnami a Náchodem, hospodaří často ve složitých půdně-klimatických podmínkách. Při zpracování půdy, její předseťové přípravě a odnedávna i při setí vsadil na techniku společnosti Farmet a. s.

Na rozdíl od mnohých jiných farmářů nemá Viktor Doležal zemědělské kořeny. Rodiče pracovali v textilním průmyslu. Viktora Doležala však zemědělství bavilo od dětství, a tak se vyučil opravářem zemědělské techniky a v zemědělském družstvu dlouhá léta pracoval. Vlastní zemědělské výrobě se Viktor Doležal začal věnovat na přelomu tisíciletí.

První byl Kompaktomat

Prvním strojem z Farmetu byl v roce 2003 starší nesený třímetrový Kompaktomat K 300 N, který si Viktor Doležal pořídil k přípravě půdy před setím. Druhým modrým strojem byl v roce 2012 nesený talířový podmítač Softer 3 N s pracovním záběrem tři metry, za nímž následovaly další stroje – třířadý radličkový kypřič Fantom 300 N, šestimetrové skládací Cambridge válce, které jsou při zpracování půdy také velmi vytíženým strojem, a čtyřradličný pluh Vidium N 260. Posledním v pořadí je pak secí stroj Falcon 3 Compact, který Viktoru Doležalovi ve Farmetu tak říkajíc ušili na míru.*

Celý článek vychází v prosincovém Farmáři.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *