Nové technologie hospodaření na půdě byly předvedeny na polním dnu

Na začátku září proběhla největší polní akce v jižních Čechách s názvem Agroshow Dynín. Právě tam bylo možné shlédnout nejnovější agronomické postupy zpracování půdy představené firmou BEDNAR FMT s. r. o. Byly podrobně vysvětleny všechny nezbytné postupy, co udělat, aby půda byla správně zpracována pro novou úrodu. Akce byla velmi zajímavá a přinesla řadu odborných informací.

Firma BEDNAR FMT s. r. o. je výrobcem zemědělské techniky se specializací na stroje pro zpracování půdy. Zároveň také nabízí stroje na setí, hnojení a mulčování. Během polního dne firma předvedla technologie hospodaření na půdě.  Pro zpestření byla hned v úvodu předvedena historická orba za pomoci koňského spřežení. Poté proběhlo zpracování posklizňových zbytků. Dále byla ukázána podmítka, mělké a hluboké základní zpracování půdy včetně ukládání hnojiva do půdy. Dalším názorně předvedeným postupem byla příprava zorané půdy a setí. Při komentovaných praktických ukázkách byly předvedeny známé stroje i novinky.

Mezi novinkami strojů pro zpracování půdy byl představen například meziřádkový kypřič Row-Master. Nechyběla ani ukázka mulčovače Mulcher při mulčování travního porostu. V ukázce setí exceloval nový secí stroj Omega, který vyniká přesným uložením osiva do identické hloubky v celé šířce záběru stroje a díky coulterové sekci umožňuje setí do vlhkých půd. V okolí obce Dynín, kde se akce konala, však byla půda vyschlá, vlivem dlouhotrvajícího sucha. Zvýšení kvality zpracování půdy je u secího stroje Omega docíleno souběžným použitím disků a coulterů. Pro ostatní stroje nebyla vyschlá půda rovněž žádnou překážkou.

Na závěr byla k vidění jízda všech strojů současně. Akce byla poutavá a kromě odborného výkladu byla také zpestřena řadou aktivit pro návštěvníky.

Více informací naleznete v Mechanizaci zemědělství 11/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *