Nový postřikovač splnil očekávání

Aplikační technika je dnes v každém zemědělském podniku naprosto nezbytná. Vysoké ceny chemických prostředků, přesná aplikace a tlak na zvyšování produktivity práce však vyžadují stále sofistikovanější stroje, jejichž pořízení představuje nemalou investici. Proto je třeba tyto stroje vybírat pečlivě a zodpovědně.

Společnost NAHOŘANSKÁ, a. s., sídlí nedaleko Nového Města nad Metují v okrese Náchod. Patří mezi zemědělské podniky s kompletní zemědělskou výrobou.V rostlinné výrobě společnost hospodaří na 2250 ha zemědělské půdy, z nichž je 2000 ha půdy orné. Osevní postup je zaměřen jak na produkci tržních plodin, tak na zajištění krmivové základny pro chovaný skot.

Začátky s Kertitoxem

„Začínal jsem v roce 1990 se Zetorem 7011 a taženým postřikovačem Kertitox s rameny o pracovním záběru 18 m,“ vzpomíná obsluha Pavel Škoda. Družstvo tehdy obhospodařovalo 2000 ha a k dispozici mělo tři postřikovače této značky. Dva na práci a třetí jako záložní. V roce 2002 vedení společnosti koupilo dva tažené postřikovače NAPA s nádržemi o objemu 3200 l a s rameny širokými 24 m.

Náhrada za tažené stroje

„Tažené postřikovače jsou z hlediska obsluhy oproti samojízdným jednodušší, přitom dokážou být i výkonné, ale vzhledem ke své konstrukci a agregaci s traktory mají svá omezení. Nehodí se například pro ošetřování řepky, kukuřice a předsklizňovou úpravu plodin,“ konstatuje Pavel Škoda. A právě zmíněné nedostatky a potřeba zvýšit produktivitu práce vedly v roce 2015 k rozhodnutí nahradit tažené stroje samojízdnou technikou. Ve výběrovém řízení zvítězil postřikovač Challenger. S tím se Pavel Škoda podrobně seznámil u soukromého zemědělce hospodařícího nedaleko Prahy. „Na postřikovači Challenger mě zaujala řada věcí, například nezávislé zavěšení a pohon každého kola, komfortní odpružení, řízení obou náprav, a tudíž malý poloměr otáčení na souvrati, krabí chod nebo hydraulické nastavení světlé výšky na 70 nebo 120 cm u kol o průměru 46˝, která jsou vhodná do našich podmínek. Přestože potřebujete na některé zásahy velkou světlou výšku, tři čtvrtě sezóny stačí výška 70 cm. Stroj má větší stabilitu, je ovladatelnější, můžete jet vyšší rychlostí,“ vysvětluje obsluha stroje.*

Celý článek vyjde v dubnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *