Odborná diskuse na TV Zemědělec na téma Sklizeň pícnin

V našem studiu TV Zemědělec je stále živo. Na začátku dubna proběhla v jeho prostorách odborná diskuse na téma Sklizeň pícnin se zaměřením na senážování. Pozvání k našemu „kulatému stolu“ přijali Ing. Pavel Kouřil, pověřený zástupce firmy Krone, a Ing. Jiří Pospíšil, CSc., akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.

Sklizeň pícnin v rostlinné výrobě je činností, kterou je třeba provádět pravidelně, a s důrazem na kvalitu. Volba vhodného způsobu sklizně rozhoduje o tom, zda dojde ke ztrátám ve výnosu hmoty, obsahu živin či vitamínů. Ke sklizni patří také velice rychlé naskladnění pícnin, k čemuž patří i kvalitní udusání píce. Pro účinné vytěsnění vzduchu je hmotu třeba při sklizni nařezat na vhodnou délku řezanky. Po naskladnění je nezbytné píci zakrýt a zabránit přístupu vzduchu.

Kvalitní a výkonná zemědělská technika umožňuje dodržování všech požadavků za předpokladu jejího správného seřízení. Na výsledku práce se značnou měrou podílí i vliv obsluhy techniky, a to zvláště v otázce správného nastavení strojů.

Celá řada řešení moderní sklizňové techniky dovoluje snížení obsahu popelovin v píci. U žacích strojů se jedná například o možnost doplnění plazů a zvětšení výšky strniště, u rotorových shrnovačů pokosu speciálně tvarované prsty pracují s hmotou tak, že ji nabírají a zároveň nadzvedávají, aby nemohlo dojít ke kontaminaci.*

Více informací na dané téma je možné zhlédnout ve videu na webových stránkách http://tvzemedelec.cz/. Partnerem pořadu je firma Krone.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *