Filtr

Vsadili na tradice Rokycanska

Z bývalé STS Rokycany, zabývající se převážně opravárenskou činností, vznikla po privatizaci v roce 1993 společnost SMS CZ, s. r. o. Vzhledem k strojírenské tradici rokycanského regionu se firma rozhodla pokračovat ve výrobě zemědělských strojů i dalších technických zařízení. Jak si stojí a kam směřuje na prahu třetího tisíciletí, jsme...

Kategorie: Nezařazené

Jarní předseťová příprava půdy stroji firmy Lemken

Při jarním předseťovém zpracování půdy jde především o dobré zachování zimní vláhy a kvalitní přípravu osivového lůžka pro osivo jařin. Půda na jaře je většinou dostatečně kyprá a prakticky nevyžaduje intenzivnější zásah. Proto by se při jarním zpracování půdy mělo vycházet ze zásady minimalizace vstupů do pole s cílem zabránit...

Kategorie: Nezařazené

Secí stroj svépomocí

Češi jakožto národ mají údajně vysokou schopnost improvizovat. Není divu. Doba minulá kdy ne všechno fungovalo tak jak mělo k improvizovaná přímo vybízela. A dílny zemědělských podniků, to byla přímo improvizační centra kde se vyrobilo a opravilo všechno. Současní výrobci zemědělské techniky nabízejí nyní stroje mnohem spolehlivější a také složitější...

Kategorie: Nezařazené

V Tišnově již tradičně

Jak se již stalo tradicí, také v letošním roce pořádala firma UNICOM Agro, a. s. na ploše svého areálu v Tišnově výstavní a prodejní dny. Jejich šestý ročník se konal 5. – 8. února a vzhledem k tomu, že firma zastupuje na českém trhu celou řadu značek, zajímalo nás, jaký...

Kategorie: Nezařazené

S důrazem na uživatele

Koncem ledna tohoto roku proběhla v dánském Herningu tradiční výstava zemědělské techniky Agromek 2002. Jednalo se o již 28. ročník na němž vystavovalo 1 359 firem v 583 expozicích rozložených v 14 halách na celkové ploše 88 500 čtverečních metrů. Počet návštěvníků nebyl v době výstavy ještě znám, ale jelikož...

Kategorie: Nezařazené

Nenechte své ovoce shnít

Jsou roky, kdy se na vaší zahradě neurodí téměř žádné ovoce. Naopak jsou také léta, kdy si s ovocem neví žádný malopěstitel rady. Pomoc je však jednoduchá. Sebrat či otrhat, nechat vymoštovat nebo nechat vykvasit a vypálit. To již lze i v Mšeci na Rakovnicku. Právě tam totiž funguje moštárna...

Kategorie: Nezařazené

Agri CS sídlí v Černíně

Na počátku roku jsme navštívili sídlo jednoho z významných importérů traktorů a to společnost Agri CS, a. s., a zeptali se výkonného ředitele Ing. Jiřího Dvořáka obligátní otázkou: Co je nového?

Kategorie: Nezařazené

Gigantománie na postupu

Výstavy zemědělské techniky se těší stálému zájmu návštěvníků. A nejinak je tomu v případě veletrhu Agritechnica, který se konal v minulém týdnu v německém Hannoveru. Účast vystavovatelů byla stejně jako v minulém roce hojná a nás mohlo potěšit i to, že 17 vystavujících firem bylo z české republiky. Mimochodem...

Kategorie: Nezařazené

Kdo má nápad, ušetří

Jak se můžeme několikrát týdně přesvědčit pomocí televizních obrazovek a různých pěveckých soutěží, již dávno neplatí staré pořekadlo: „Co Čech, to muzikant“. Utvrzují nás v tom nejen někteří soutěžící, ale mnohdy i samotní členové rádoby odborných porot. Že alespoň někde zůstává v platnosti další z národních mudrosloví o „zlatých českých...

Kategorie: Nezařazené