Filtr

Předváděcí den SOME

Společnost SOME Jindřichův Hradec uspořádala ve spolupráci s místním SOU a ZD Kalich 31.5. v Kamenici nad Lipou předváděcí den. Návštěvníci prvního praktického předvádění strojů, které tato firma pořádala, se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak nabízená technika pracuje. Ještě před samotným předváděním pronesli svou řeč Pierluigi Daniel, který má...

Kategorie: Nezařazené

AGRITECHNICA 2001.

V posledních dnech měsíce května letošního roku se konala ve Frankfutru nad Mohanem tisková konference k přípravě výstavy AGRITECHNICA 2001. Cílem organizátorů bylo seznámit přítomné novináře se současným stavem přípravy této významné světové výstavy, která se bude konat ve dnech 11. - 17. listopadu 2001 v Hannoveru a zejména s...

Kategorie: Nezařazené

Moderní chov dojnic na Novoveselsku

Přestože v minulých letech došlo k významnému poklesu chovu mléčného skotu, většina zemědělských podniků od něj zcela neustoupila a naopak v zájmu udržení se na trhu přešla na jeho intenzivní formy. Nejinak je tomu v zemědělském družstvu vlastníků Novoveselsko, kde jsme si mohli pohovořit s hlavním zootechnikem, ing. Koukalem.

Kategorie: Nezařazené

Z historie traktorů Zetor 50 Super

V minulém čísle Mechanizace zemědělství jsme přinesli podrobný technický popis traktoru Zetor 35 Super jenž byl vyráběn od roku 1956 do roku 1960. V tomto článku se budeme věnovat jeho výkonnějšímu bratrovi, který byl mezi zemědělci oblíbenější a vyráběl se až do roku 1968. Protože je tento model v řadě...

Kategorie: Nezařazené

Oboustranně prospěšná spolupráce

Agrie a.s. Brno spolupracuje s firmou Pöttinger již od roku 1990. Za tuto dobu prodala v České republice od této firmy více než 650 strojů na sklizeň pícnin, ať již žacích strojů CAT, obracečů HIT, shrnovačů TOP, samosběracích vozů zejména s řezáním a lisů ROLLPROFI. Některé z nich byly předvedeny...

Kategorie: Nezařazené

Moderní technologie pro chov dojnic – příklad ze ZD Zalužany

Chovatelé dojnic to u nás nemají jednoduché. Výkupní ceny mléka je nutí snižovat výrobní náklady, což se neobejde bez zásadních změn v oblasti ustájení, technického vybavení stájí, výživy zvířat, managementu apod. Vývoj českého zemědělství po roce 1989 je charakteristický neustálým tlakem na zvyšování produktivity práce, snižování výrobních nákladů a zvyšování...

Kategorie: Nezařazené

Seřízení a údržba mechanismů žacího válu sklízecí mlátičky E 516

V minulém čísle jsme vám přinesli první část seřízení žacího válu. V tomto vydání najdete postup, jak seřídit zbytek agregátů válu tak, aby vaše sklizeň probíhala bez problémů. Pro správnou funkci žacího válu je nezbytně nutné správné seřízení průběžného šnekového dopravníku. Na průběžném šnekovém dopravníku se seřizuje především poloha palců...

Kategorie: Nezařazené

Společnost Agricase odstartovala z letiště

Předváděčková jarní smršť se blíží ke svému konci. Většinu předváděcích akcí jsme navštívili a v týdeníku Zemědělec vás informovali o jejich průběhu i představených novinkách. Jedna akce, která se již tradičně koná každé jaro, je den firmy Case. Zdá se, že tradičním se do budoucna stane i místo konání Dnu...

Kategorie: Nezařazené

Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku

Transformace změnila významně vlastnické vztahy v zemědělství a umožnila vznik nových podnikatelských subjektů. Pro zajištění jejich konkurenceschopnosti je nezbytné modernizovat technickou základnu výroby. K racionálnímu rozhodování v této oblasti je třeba získat celou řadu technických a ekonomických podkladů. ...

Kategorie: Nezařazené

Pod společnou vlajkou při sklizni pícnin a manipulaci

Udržet si postavení na trhu se zemědělskou technikou není v současné době jednoduché. Jednou ze značek, které se to v ČR daří, je Agrostroj Pelhřimov. Tento výrobce a prodejce techniky pro zemědělce má v sortimentu známé rotační žací stroje, závěsné sklízecí řezačky, rozmetadla a mulčovače. Ve srovnání s konkurencí sází...

Kategorie: Nezařazené